Danh sách người phát ngôn

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh)


STT

Đơn vị, cơ quan

Họ và Tên

Chức vụ

Số ĐT

Ghi chú

I. UBND Tỉnh và các cơ quan Hành chính thuộc tỉnh BR-VT

 

1

UBND tỉnh BR-VT

Đặng Minh Thông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0909009696

 

2

Văn phòng UBND tỉnh

Phan Khắc Duy

Chánh Văn phòng

0919.085.767

 

3

Sở Thông tin và Truyền thông

Đỗ Hữu Hiền

Giám đốc

0946.447.272

 

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Văn Hải

Giám đốc

0254.3807.389

0984.727.255

 

5

Chi cục Bảo vệ môi trường

Trần Thượng Thọ

Chi Cục trưởng

0982.905.558

 

6

Chi cục quản lý Đất đai

Nguyễn Minh Thành

Chi cục trưởng

0981.776.868

 

 7

Sở Xây dựng

Tạ Quốc Trung

Giám đốc

0915.557.279

 

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lê Ngọc Linh

Giám đốc

02543.3859098

0906.672.667

 

9

Sở Giao thông và Vận tải

Trần Thượng Chí

Giám đốc

02543.727838

0903.706.338

 

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trần Thị Ngọc Châu

Giám đốc

0916.752.955

 

11

Sở Văn hóa và Thể thao

Nguyễn Đình Trung

Giám đốc

0918.408.157

 

12

Sở Du lịch

Trịnh Hàng

Giám đốc

0913.934.393

 

13

Sở Tài chính

Ngô Phước Thành

Giám đốc

0913.737.994

 

14

 

Sở Khoa học & Công nghệ

Phạm Quang Nhật

Giám đốc

02543.727.341

0933.309.333

 

Trần Duy Tâm Thanh

Phó Giám đốc

02543.852291 0913.720.811

 

15

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Đỗ Vũ Khoa

Phó Chi cục trưởng –Phụ trách

0909.262.464

 

16

Sở Công Thương

Nguyễn Văn Đồng

Giám đốc

0913.868.009

 

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Huỳnh Sơn Thái

Giám đốc

0982737382

 

18

Chi cục kiểm lâm tỉnh

Đoàn Duy Lâm

Chi Cục trưởng

0919.388.054

 

19

Chi cục trồng trọt và Bảo vệ Thực vật

Nguyễn Chí Đức

Chi cục trưởng

0918.384.436

 

20

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Nguyễn Xuân Trung

Phó Chi Cục trưởng

0913948828

Người được Ủy quyền

21

Chi cục phát triển Nông thôn

Nguyễn Tiến Bảy

Chi Cục trưởng

0913.690.353

 

 22

Chi cục Thủy sản

Lê Tòng Văn

Chi Cục trưởng

0986.344.848

 

23

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Nguyễn Anh Phương

Chi Cục trưởng

0919.898.609

 

24

Chi cục Thủy lợi

Đỗ Xuân Thảo

Phó Chi Cục trưởng-Phụ trách

0983.982.182

 

25

Sở Tư Pháp

Võ Huy Hoàng

Giám đốc

0909.396.770

 

26

Sở Y tế

Phạm Minh An

Giám đốc

02543.554.400

0918.723.745

 

27

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đinh

Nguyễn Phương Nam

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

0918.746.079

Người được Ủy quyền

28

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm

Tiêu Văn Linh

Chi Cục Trưởng

0982.947.726

 

29

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Trần Quốc Khánh

 Giám đốc

0909.717.647

 

30

Sở Nội vụ

Trương Thanh Phong

Giám đốc

02543.807.500

0913.840.615

 

31

Ban Tôn giáo

Đặng Văn Hải

Phó Trưởng Ban

0913.782.545

Người được Ủy quyền

32

Ban Thi đua khen thưởng

Trần Thúy Ái

Phó Trưởng ban phụ Trách Ban

0908.251.072

 

33

Sở Ngoại vụ

Võ Thanh Phong

Giám đốc

0862.076.868

 

34

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Văn Đa

Chánh Thanh tra tỉnh

0918.350.569

 

35

Ban Dân tộc

Đỗ Đình Quốc

Trưởng ban

02543.856.091

0918.580.097

 

Dương Văn Hạnh

Phó Trưởng ban

02543.512.828 0918.341.943

Người được Ủy quyền

Chánh văn phòng

Chánh Văn phòng

02543.856.091 0982.606.141

Người được Ủy quyền

36

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp

Nguyễn Anh Triết

Trưởng ban

02543.855.749

0913.947. 974

 

37

Hạt kiểm lâm thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo

Nguyễn Khắc Pho

Hạt trưởng

0976.868.915

 

II

UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn.

Thành Phố Vũng Tàu

 

38

UBND thành phố Vũng Tàu

Hoàng Vũ Thảnh

Chủ tịch

0945.678.686

 

39

UBND Phường 1

Trần Thị Kim Loan

Chủ tịch

0913.187.230

 

40

UBND Phường 2

Nguyễn Hữu Nam

Chủ tịch

0907.944.735

 

41

UBND Phường 3

Phạm Trọng Khoa

Chủ tịch

0906.878.777

 

42

UBND Phường 4

Trần Thị Bích Vân

Chủ tịch

0909.126.568

 

43

UBND Phường 5

Lê Thanh Phong

Chủ tịch

0918.221.661

 

44

UBND Phường Thắng Nhì

Trương Thị Phương Thảo

Chủ tịch

0982.030.984

 

45

UBND Phường 7

Nguyễn Xuân Thanh

Chủ tịch

0913.767.078

 

46

UBND Phường 8

Nguyễn Minh Đức

Chủ tịch

02543.581.438

0943.344.433

 

47

UBND Phường 9

Vũ Văn Hùng

Chủ tịch

0918.010.963

 

48

UBND Phường 10

Bùi Trung Tuyến

Chủ tịch

0917738996

 

49

UBND Phường 11

Nguyễn Thị Thanh Vân

Chủ tịch

0906.787.009

 

50

UBND Phường 12

Lương Đức Đông

Chủ tịch

0933.140.359

 

51

UBND phường Nguyễn An Ninh

Trương Thế Hải

Chủ tịch

0989.116.239

 

52

UBND phường Thắng Tam

Trần Quốc Toản

Chủ tịch

0913.939.675

 

53

UBND phường Rạch Dừa

Cao Tiến Xuân

Chủ tịch

0903.159.032

 

54

UBND phường Thắng Nhất

Giang Phương Thảo

Chủ tịch

 

0942.120.012

 

55

UBND xã Long Sơn

Trương Ngọc Long

Chủ tịch

0913.646.472

 

Thành Phố Bà Rịa

 

56

UBND thành phố Bà Rịa

Trần Thanh Dũng

Chủ tịch

0793.333.689

 

57

UBND phường Phước Trung

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chủ tịch

0974.459.505

 

58

UBND phường Phước Hiệp

Mã Duy Cường

Chủ tịch

0707.002.424

 

59

UBND phường Long Hương

Trần Văn Hậu

Chủ tịch

0938.486.458

 

60

UBND phường Phước Hưng

Châu Hoài Hân

Chủ tịch

0909.862.201

 

61

UBND phường Phước Nguyên

Trần Quốc Thanh

Chủ tịch

0909.762.218

 

62

UBND phường Long Toàn

Trần Văn Sen

Chủ tịch

0909.678.838

 

63

UBND phường Long Tâm

Phạm Nguyễn Khánh Duy

Chủ tịch

0396.967.777

 

64

UBND phường Kim Dinh

Trương Thị Ngọc Hương

Chủ tịch

0907.090.855

 

65

UBND xã  Long Phước

Trần Văn Dũng

Chủ tịch

0907.842.424

 

66

UBND xã Hòa Long

Trần Mạnh Toàn

Chủ tịch

0903.365.550

 

67

UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Chủ tịch

0928.827.398

 

Huyện Long Điền

 

68

UBND huyện Long Điền

Lâm Văn Hồng

Chủ tịch

0907.883.171

 

69

UBND thị trấn Long Điền

Trần Thị Ánh Vinh

Chủ tịch

0908.965.121

 

70

UBND thị trấn Long Hải

Nguyễn Thành Vân

Quyền Chủ tịch

0918.362.749

 

71

UBND xã An Ngãi

Lê Thị Hoàng Oanh

Chủ tịch

0933.067.490

 

72

UBND xã An Nhứt

Trần Hồng Đức

Chủ tịch

0949.845.679

 

73

UBND xã Tam Phước

Trần Thanh Hồng

Chủ tịch

0937.077.548

 

74

UBND xã Phước Tỉnh

Phan Thạch

Chủ tịch

0909.843.559

 

75

UBND xã Phước Hưng

Phan Thành Hiệp

Chủ tịch

0908791709

 

Huyện Đất Đỏ

 

76

UBND huyện Đất Đỏ

Đỗ Thị Hồng

Chủ tịch

0983.712.320

 

77

UBND thị trấn Đất Đỏ

Mai Thanh Tú

Chủ tịch

0907.444.006

 

78

UBND thị trấn Phước Hải

Phan Văn Hảo

Chủ tịch

0903.053.051

 

79

UBND xã Lộc An

Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch

0913.673.217

 

80

UBND xã Láng Dài

Ngô Ngọc Tình

Chủ tịch

0971.388.161

 

81

UBND xã Long Mỹ

Nguyễn Thanh Sơn

Chủ tịch

0913.558.439

 

82

UBND xã Long Tân

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch

0983.009.019

 

83

UBND xã Phước Hội

Mai Điền Khanh

Chủ tịch

0978.834.613

 

84

UBND xã Phước Long Thọ

Võ Anh Tuấn

Chủ tịch

098.343.5352

 

Huyện Xuyên Mộc

 

85

UBND huyện Xuyên Mộc

Lê Thị Trang Đài

Chủ tịch

0983.269.999

 

 86

UBND TT. Phước Bửu

Tống Văn Nghĩa

Chủ tịch

0985.055.377

 

87

UBND xã Phước Thuận

Phạm Hữu Thọ

Chủ tịch

0838.537.222

 

88

UBND xã Phước Tân

Phạm Thiên Minh

Chủ tịch

0918.229.399

 

89

UBND xã Hòa Bình

Cáp Thị Gầng

Chủ tịch

0984.109.286

 

90

 

UBND xã Hòa Hưng

Nguyễn Minh Hiệp

Chủ tịch

02543.872.167

0933.757.648

 

91

UBND xã Bàu Lâm

Nguyễn Hoàng Thư

Chủ tịch

0969.002.259

 

92

UBND xã Tân Lâm

Huỳnh Tiến Dũng

Chủ tịch

0987.107.662

 

93

UBND xã Xuyên Mộc

Nguyễn Minh Tươi

Chủ tịch

0911.177.579

 

94

UBND xã Hòa Hiệp

Vũ Văn Huân

Chủ tịch

0916.791.529

 

95

UBND xã Hòa Hội

Nguyễn Đặng Chí Đức

Chủ tịch

09018.559.410

 

96

UBND xã Bông Trang

Hoàng Thị Duyên

Chủ tịch

02543.878.337

0973.558.012

 

97

UBND xã Bưng Riềng

Trần Văn Phong

Chủ tịch

0911.770.688

 

98

UBND xã Bình Châu

Nguyễn Kỳ Nhân

Chủ tịch

02543.871137

0942.789.449

 

Thị Xã Phú Mỹ

 

  99

UBND Thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Văn Thắm

Chủ tịch

0913.741.236

 

100

UBND phường Mỹ Xuân

Nguyễn Phú Hạnh

Chủ tịch

0913.758.015

 

101

UBND phường Phú Mỹ

Lê Thành Tâm

Chủ tịch

0933.325.271

 

102

UBND phường Tân Phước

Nguyễn Phi Trường

Chủ tịch

0903.234.569

 

103

UBND phường Phước Hòa

Nguyễn Hữu Vinh

Chủ tịch

0983.676.016

 

104

UBND phường Hắc Dịch

Nguyễn Quang Hoài

Chủ tịch

0987.107.468

 

105

UBND xã Tân Hòa

Nguyễn Lâm Thu

Chủ tịch

0979.177.525

 

106

UBND xã Tân Hải

Nguyễn Xuân Đăng

Chủ tịch

0918.307.171

 

107

UBND xã Châu Pha

Nguyễn Tấn Hiệp

Chủ tịch

0918.580.313

 

108

UBND xã Tóc Tiên

Nguyễn Minh Tuấn

Chủ tịch

0918.653.006

 

109

UBND xã Sông Xoài

Nguyễn Văn Thơm

Chủ tịch

0918.854.753

 

Huyện Côn Đảo

 

110

UBND huyện Côn Đảo

Lê Văn Phong

Chủ tịch

0913.166.917

 

Huyện Châu Đức

 

111

UBND huyện Châu Đức

Nguyễn Tấn Bản

Chủ tịch

0907.030.989

 

112

UBND thị trấn Ngãi Giao

Nguyễn Xuân Quang

Chủ tịch

0982.632.456

 

113

UBND xã Nghĩa Thành

Trần Thị Hòe

Chủ tịch

0906.212.107

 

114

UBND xã Suối Nghệ

Võ Văn Dũng

Chủ tịch

0916.822.776

 

115

UBND xã Bình Ba

Nguyễn Thanh Hoàng

Chủ tịch

0913.329.558

 

116

UBND xã Đá Bạc

Nguyễn Đình Quý

Chủ tịch

0918.911.967

 

117

UBND xã Suối Rao

Trần Văn Dũng

Chủ tịch

0366.618.128

 

118

UBND xã Xuân Sơn

Nguyễn Thị Kim Nga

Chủ tịch

0963.925.278

 

119

UBND xã Sơn Bình

Trần Đại Diện

Chủ tịch

0983.997.223

 

120

UBND xã Bình Trung

Nguyễn Xuân Núi

Chủ tịch

0989.533.292

 

121

UBND xã Bình Giã

Nguyễn Viết Hội

Chủ tịch

0982.297.119

 

122

UBND xã Bàu Chinh

Nguyễn Khất Tam Kha

Chủ tịch

0972.834.153

 

123

UBND xã Kim Long

Nguyễn Minh Tú

Chủ tịch

0984.501.615

 

124

UBND xã Xà Bang

Nguyễn Văn Trọng

Chủ tịch

0983.885.102

 

125

UBND xã Quảng Thành

Trần Đình Được

Chủ tịch

0948.287.272

 

126

UBND xã Láng Lớn

Nguyễn Chí Thanh

Chủ tịch

0913.640.678

 

127

UBND xã Cù Bị

Hoàng Tỷ

Chủ tịch

0942.731.515

 

III

Các Cục và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương

128

Cục Hải Quan

Nguyễn Trường Giang

Cục trưởng

0918.971.179

 

129

Cục Thuế Tỉnh

Trần Quang Hưng

Phó Cục trưởng

0936.273.456

Người được Ủy quyền

130

Cục Thống kê

Đỗ Danh Thành

Phó Cục trưởng

0254.3854.256

0903.387.052.

Người được Ủy quyền

131

Cục Quản lý Thị trường

Nguyễn Văn Hải

Phó Cục trưởng

0903.837.242

Người được Ủy quyền

132

Ngân hàng nhà nước chi nhanh BR-VT

Trần Thiên Trí

Phó Giám đốc

0983.714.652

Người được Ủy quyền

133

Kho bạc Nhà nước Tỉnh

Trần Xuân Khánh

Giám đốc

02543.810.166

0903.018.889

 

134

Bảo hiểm xã hội Tỉnh

Nguyễn Hồng Hạnh

Phó Giám đốc

02543.542.777

0903.308.226

Người được Ủy quyền

135

Viện Kiểm sát nhân dân

Nguyễn Diệu Thùy

Chánh Văn phòng

0916.558.593

Người được Ủy quyền

136

Tòa án Nhân dân Tỉnh

Lý Thị Lệ Thủy

Chánh Văn phòng

0918.580.628

Người được Ủy quyền

137

 

Công An Tỉnh

Bùi Văn Thảo

Giám đốc

0918.379.393

 

138

 

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Lê Xuân Bình

Chỉ huy trưởng

0982.222.223

 

Nguyễn Thành Trung

Chính ủy

0823.790.999

 

139

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

Nguyễn Hùng Sơn

Chỉ huy trưởng

0983.377.838

 

Đào Xuân Ánh

Chính ủy

0975.158.086