Danh sách người phát ngôn

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1334 /QĐ-UBND ngày 19 /5/2021 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị, cơ quan

Họ và Tên

Chức vụ

Số ĐT

Ghi chú

I. KHỐI UBND (SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG)

 

1

UBND  tỉnh BR-VT

Trần Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

0913.863.853

 

 

2

UBMTTQVN Tỉnh

Lê Hồng Ngọc

Phó Chủ tịch

0915.538.639

 

3

Sở Thông tin và Truyền thông

Lê Văn Lâm

Giám đốc

02543.512.777

0988.183.579

 

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Văn Hải

Giám đốc

0254.3807.389

0984.727.255

 

5

Sở Xây dựng

Tạ Quốc Trung

Giám đốc

0915.557.279

 

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Văn Đặng

Phó Giám đốc phụ trách

02543.859098

0913.840.091

 

7

Sở Giao thông và Vận tải

Trần Thượng Chí

Giám đốc

02543.727838

0903.706.338

 

8

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trần Thị Ngọc Châu

Giám đốc

0916.752.955

 

9

Sở Văn hóa và Thể thao

Nguyễn Đình Trung

Giám đốc

0918.408.157

 

10

Sở Du lịch

Trịnh Hàng

Giám đốc

02543.531.777

0913.934.393

 

11

Sở Tài chính

Ngô Phước Thành

Giám đốc

0913737994

 

12

Sở Khoa học & Công nghệ

Nguyễn Công Danh

Giám đốc

02543.727.341

0913.646.742

 

13

Sở Công Thương

Nguyễn Văn Đồng

Giám đốc

02543.852.404

0913.868.009

 

14

Sở Nông nghiệp và Phát triển NN

Trần Văn Cường

Giám đốc

0903.900.091

 

15

Sở Tư Pháp

Hồ Văn Hùng

Giám đốc

0909.286.567

 

16

Sở Y tế

Phạm Minh An

Giám đốc

02543.554.400

0918.723.745

 

17

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Trần Quốc Khánh

Phó Giám đốc phụ trách

0909.717.647

 

18

Sở Nội vụ

Trương Thanh Phong

Giám đốc

02543.807.500

0913.840.615

 

19

Sở Ngoại vụ

Lê Thị Tân Tiến

Giám đốc

02543.727.977

0917.688.918

 

Thành Phố Vũng Tàu

 

20

UBND thành phố Vũng Tàu

Hoàng Vũ Thảnh

Q. Chủ tịch

0945.678.686

 

21

UBND Phường 1

Trần Thị Kim Loan

Chủ tịch

0913.187.230

 

22

UBND Phường 2

Nguyễn Hữu Nam

Chủ tịch

0907.944.735

 

23

UBND Phường 3

Phạm Trọng Khoa

Chủ tịch

0906.878.777

 

24

UBND Phường 4

Trần Thị Bích Vân

Chủ tịch

0909.126.568

 

25

UBND Phường 5

Lê Thanh Phong

Chủ tịch

0918.221.661

 

26

UBND Phường Thắng Nhì

Võ Văn Quyền

Chủ tịch

0983.949.149

 

27

UBND Phường 7

Nguyễn Xuân Thanh

Chủ tịch

02546.258.100

 

28

UBND Phường 8

Nguyên  Minh Đức

Chủ tịch

0943.344.433

 

29

UBND Phường 9

Vũ Văn Hùng

Chủ tịch

0918.010.963

 

30

UBND Phường 10

Nguyễn Văn Tài

Chủ tịch

0903.643.847

 

31

UBND Phường 11

Lê Hưng

Chủ tịch

0913.182.737

 

32

UBND Phường 12

Trần Văn Phức

Chủ tịch

0913.863.526

 

33

UBND phường Nguyễn An Ninh

Dương Thị Minh Phượng

Chủ tịch

0907.090.018

 

34

UBND phường Thắng Tam

Trần Quốc Toản

Chủ tịch

0913.939.675

 

35

UBND phường Rạch Dừa

Cao Tiến Xuân

Chủ tịch

0903.159.032

 

36

UBND phường Thắng Nhất

Giang Phương Thảo

Chủ tịch

 

0942.120.012

 

37

UBND xã Long Sơn

Trương Ngọc Long

Chủ tịch

0913.646.472

 

Thành Phố Bà Rịa

 

38

UBND thành phố Bà Rịa

Trần Vinh Quang

Chủ tịch

0909.134.243

 

39

UBND phường Phước Trung

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chủ tịch

0974.459.505

 

40

UBND phường Phước Hiệp

Mã Duy Cường

Chủ tịch

0707.002.424

 

41

UBND phường Long Hương

Nguyễn Thanh Quang

Chủ tịch

0942.617.272

 

42

UBND phường Phước Hưng

Châu Hoài Hân

Chủ tịch

0909.862.201

 

43

UBND phường Phước Nguyên

Trần Quốc Thanh

Chủ tịch

0909.762.218

 

44

UBND phường Long Toàn

Trần Văn Sen

Chủ tịch

0909.678.838

 

45

UBND phường Long Tâm

Lê Văn Ly

Chủ tịch

0933.801.901

 

46

UBND phường Kim Dinh

Trương Thị Ngọc Hương

Chủ tịch

0907.090.855

 

47

UBND xã  Long Phước

Trần Văn Dũng

Chủ tịch

0907.842.424

 

48

UBND xã Hòa Long

Trần Mạnh Toàn

Chủ tịch

0903.365.550

 

49

UBND xã Tân Hưng

Nguyễn Văn Phú

Chủ tịch

0908.812.158

 

Huyện Long Điền

 

50

UBND huyện Long Điền

Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch

0918.580.409

 

51

UBND thị trấn Long Điền

Trần Thị Ánh Vinh

Chủ tịch

0908.965.121

 

52

UBND thị trấn Long Hải

Phạm Trần Ninh

Chủ tịch

0797.181.650

 

53

UBND xã An Ngãi

Lê Thị Hoàng Oanh

Chủ tịch

0933.067.490

 

54

UBND xã An Nhứt

Trần Hồng Đức

Chủ tịch

0949.845.679

 

55

UBND xã Tam Phước

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch

0913.758.222

 

56

UBND xã Phước Tỉnh

Phan Thạch

Chủ tịch

0909.843.559

 

57

UBND xã Phước Hưng

Dương Quang Nhàn

Chủ tịch

0913.981.509

 

Huyện Đất Đỏ

 

58

UBND huyện Đất Đỏ

Huỳnh Sơn Thái

Chủ tịch

0982.737.382

 

59

UBND thị trấn Đất Đỏ

Mai Thanh Tú

Chủ tịch

0907.444.006

 

60

UBND thị trấn Phước Hải

Nguyễn Thị Kim Phụng

Chủ tịch

0919.006.630

 

61

UBND xã Lộc An

Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch

0913.673.217

 

62

UBND xã Láng Dài

Ngô Ngọc Tình

Chủ tịch

0971.388.161

 

63

UBND xã Long Mỹ

Nguyễn Huỳnh Trung

Chủ tịch

0982.523.545

 

64

UBND xã Long Tân

Nguyễn Hồng Phúc

Chủ tịch

0918.850.151

 

65

UBND xã Phước Hội

Mai Điền Khanh

Chủ tịch

0978.834.613

 

66

UBND xã Phước Long Thọ

Võ Anh Tuấn

Chủ tịch

098.343.5352

 

Huyện Xuyên Mộc

 

67

UBND huyện Xuyên Mộc

Lê Thị Trang Đài

Chủ tịch

0983.269.999

 

68

UBND TT. Phước Bửu

Nguyễn Văn Tiến

Chủ tịch

02543.874.153

0833.397.879

 

69

UBND xã Phước Thuận

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch

0902.303.472

 

70

UBND xã Phước Tân

Nguyễn Hữu Quyên

Chủ tịch

02543.779.079

 

71

UBND xã Hòa Bình

Trần Văn Khánh

Chủ tịch

02543.873.300

0915.800.734

 

72

UBND xã Hòa Hưng

Bùi Sĩ Ươm

Chủ tịch

02543.872.167

0984.408.235

 

73

UBND xã Bàu Lâm

Cáp Thị Gầng

Chủ tịch

0984.109.286

 

74

UBND xã Tân Lâm

Đoàn Văn Thắng

Chủ tịch

0983.165.139

 

75

UBND xã Xuyên Mộc

Nguyễn Minh Tươi

Chủ tịch

0911.177.579

 

76

 

UBND xã Hòa Hiệp

Vũ Văn Huân

Chủ tịch

0916.791.529

 

77

UBND xã Hòa Hội

Vũ Minh Đạt

Chủ tịch

02543.707.663

 

78

UBND xã Bông Trang

Phạm Thiên Minh

Chủ tịch

02543.878.337

0886.030.679

 

79

UBND xã Bưng Riềng

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch

0902.303.472

 

80

UBND xã Bình Châu

Nguyễn Kỳ Nhân

Chủ tịch

02543.871137

 

Thị Xã Phú Mỹ

 

81

UBND Thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Văn Thắm

Chủ tịch

0913.741.236

 

82

UBND phường Mỹ Xuân

Lê Thanh Bình

Chủ tịch

0905.257.456

 

83

UBND phường Phú Mỹ

Lê Thành Tâm

Chủ tịch

0933.325.271

 

84

UBND phường Tân Phước

Bùi Chí Lãm

Chủ tịch

0987.775.557

 

85

UBND phường Phước Hòa

Nguyễn Phú Hạnh

Chủ tịch

0913.758.015

 

86

UBND phường Hắc Dịch

Ngụy Như Sơn

Chủ tịch

0919.225.369

 

87

UBND xã Tân Hòa

Nguyễn Xuân Khải

Chủ tịch

0919.889.973

 

88

UBND xã Tân Hải

Nguyễn Xuân Đăng

Chủ tịch

0918.307.171

 

89

UBND xã Châu Pha

Nguyễn Tấn Hiệp

Chủ tịch

0918.580.313

 

90

UBND xã Tóc Tiên

Thân Đăng Phong

Chủ tịch

0908.663.617

 

91

UBND xã Sông Xoài

Nguyễn Văn Thơm

Chủ tịch

0918.854.753

 

Huyện Côn Đảo

 

92

UBND huyện Côn Đảo

Lê Văn Phong

Chủ tịch

0913.166.917

 

Huyện Châu Đức

 

93

UBND huyện Châu Đức

Hoàng Nguyên Dinh

Chủ Tịch

0254.961.671

0907.879.798

 

94

UBND thị trấn Ngãi Giao

Nguyễn Văn Cẩn

Chủ tịch

0909.335.774

 

95

UBND xã Nghĩa Thành

Hoàng Quốc Thái

Chủ tịch

0937.171.853

 

96

UBND xã Suối Nghệ

Trần Bé

Chủ tịch

0908.281.004

 

 

97

UBND xã Bình Ba

Nguyễn Thanh Hoàng

Chủ tịch

0913.329.558

 

98

UBND xã Đá Bạc

Nguyễn Đình Quý

Chủ tịch

0397.880.476

 

99

UBND xã Suối Rao

Trần Văn Dũng

Chủ tịch

0366.618.128

 

100

UBND xã Xuân Sơn

Nguyễn Thuận Phương

Chủ tịch

0974.246.709

 

101

UBND xã Sơn Bình

Hồ Xuân Hợp

Chủ tịch

0987.107.692

 

102

UBND xã Bình Trung

Lê Quý Thịnh

Chủ tịch

0987.107.696

 

103

UBND xã Bình Giã

Đỗ Văn Ái

Chủ tịch

0983.868.027

 

104

UBND xã Bàu Chinh

Nguyễn Quốc Sử

Chủ tịch

0937.747.476

 

105

UBND xã Kim Long

Huỳnh Thành

Chủ tịch

0918.001.653

 

106

UBND xã Xà Bang

Nguyễn Văn Trọng

Chủ tịch

0983.885.102

 

107

UBND xã Quảng Thành

Võ Khắc Thuyết

Chủ tịch

0909.286.599

 

108

UBND xã Láng Lớn

Nguyễn Chí Thanh

Chủ tịch

0913.640.678

 

109

UBND xã Cù Bị

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch

0982.885.216

 

110

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đinh

Tôn Thất Khoa

Chi cục trưởng

0918.461.962

 

111

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm

Tiêu Văn Linh

Chi Cục Trưởng

0982.947.726

 

112

Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm

Phạm Thị Đài Trang

Giám đốc

0903.989.099

 

113

Trung tâm Giám định Y khoa

Trần Văn Bảy

Giám đốc

0913.947.606

 

114

Trung tâm Pháp y

Nguyễn Phúc Cẩm Chương

Giám đốc

0913.781.401

 

115

Trung Tâm Kiểm Soát bệnh tật

Nguyễn Văn Lên

Phụ trách, điều hành

0908.384.603

 

116

Trung tâm Y tế Thành phố Bà Rịa

Tôn Thất Các

Giám đốc

0913.867.613

 

117

Trung tâm Y tế Thành phố Vũng Tàu

Bùi Xuân Thy

Giám đốc

0913.684.245

 

118

Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo

Trần Văn Thanh

Giám đốc

0918.193.888

 

119

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Hồ Văn Hải

Giám đốc

0949.948.767

 

120

Trung tâm Y tế huyện Long Điền

Dương Văn Muôn

Giám đốc

0933.260.044

 

121

Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

Phan Châu Thanh

Giám đốc

0913.948.707

 

122

Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ

Đoàn Văn Bi

Giám đốc

0933.559.185

 

123

Trung tâm Y tế Thị xã Phú Mỹ

Nguyễn Liên

Giám đốc

0903.165.108

 

124

Bệnh viện Bà Rịa

Nguyễn Văn Hương

Giám đốc

0913.629.318

 

125

Bệnh viện Lê Lợi

Nguyễn Thanh Phước

Giám đốc

0913.729.715

 

126

Bệnh viện TâmThần

Hồ Lộc

Giám đốc

0989.175.527

 

127

Bệnh viện Mắt

Nguyễn Viết Giáp

Giám đốc

0913.947.800

 

128

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí

Phạm Trung Thảo

Q.Giám đốc

0918.005.186

 

129

Bệnh viện Y học cổ truyền

Trần Ngọc Triệu

Giám đốc

0908.514.333

 

130

Trường Trung cấp Y tế

Lê Tấn Cường

Hiệu trưởng

0907.443.339

 

131

Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh

Hồ Đăng Bôn

Giám đốc

0989.117.135

 

132

Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nguyễn Văn Phiệt

Giám đốc

0908.750.479

 

133

Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện Ma túy

Phạm Minh Ân

Giám đốc

0909.730.099

 

134

Trung tâm Xã hội

Trần Thanh Hồng

Giám đốc

02543.921379   0907.090.399

 

135

Trung tâm Dịch vụ viêc làm

Phạm Quang Việt

Giám đốc

0918.127.506

 

136

Bảo hiểm xã hội Tỉnh

Đặng Hồng Tuấn

Phó Giám đốc

02543.859.409

0913.729.629

 

137

Ban Quản lý các KCN

Nguyễn Anh Triết

Trưởng ban

 

02543.855.749

0913.947. 974

 

138

Cục Hải Quan

Trần Văn Danh

Cục trưởng

0903.932.468

 

139

Cục Thống kê

Nguyễn Thư

Cục trưởng

0913.947.052

 

140

Kho bạc Nhà nước Tỉnh

Trần Xuân Khánh

Giám đốc

02543.810.166

0903.018.889

 

141

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Văn Đa

Chánh Thanh tra tỉnh

0918.350.569

 

142

Viện Kiểm sát nhân dân

Nguyễn Văn Minh

Chánh văn phòng

02543.721.737

0974.317.916

 

143

Ban Dân tộc

Đỗ Đình Quốc

Trưởng ban

02543.856.091

0918.580.097

 

144

Trung tâm HC-CT tỉnh

Huỳnh Thanh Tiến

Giám đốc

09131553538

 

145

Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh

Võ Trịnh Triều

Giám đốc

0913.840.795

 

146

Trường Chính trị tỉnh

Ngô Thị Liên

Hiệu Trưởng

0988.817.187

 

147

Bộ CHQS Tỉnh

Phạm Phú Ý

Chỉ huy trưởng

02546.260.003

ĐTQS 673101

 

Thái Văn Điền

Chính ủy

02546.260.005

ĐTQS 673102

 

148

Công An Tỉnh

Bùi Văn Thảo

Giám đốc

0918.379.393

 

149

Tòa án Nhân dân Tỉnh

Lý Thị Lệ Thủy

Chánh Văn phòng

02453.717.717

0918.580.628

Người được Ủy quyền