Lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ
CT Tho2.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THỌ

Sinh ngày: 11/12/1968

Quê quán: huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/01/1997

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 01/01/2020

nguyenthanhlong.jpg
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH LONG

Sinh ngày: 1960

Quê quán: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính - Kế toán.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 15/7/1984

Ngày chính thức: 15/7/1985

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 01/8/2019 đến 31/12/2019.

chu tich tinh.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRÌNH

Sinh ngày: 22/7/1959

Quê quán: Xã Long Phước, TP.Bà Rịa,   tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công chánh, Cử nhân Kinh tế ngoại thương.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/03/1984

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2014 đến tháng 7/2019.

Tran Minh Sanh.jpg

Họ và tên: TRẦN MINH SANH

Sinh ngày: 05/6/1956

Quê quán: Xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 25/12/1977

Ngày chính thức: 20/8/1979

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2004 đến năm 2014.


minh-nguyentuan.jpg

Họ và tên: NGUYỄN TUẤN MINH

Sinh ngày: 15/8/1953

Quê quán; Xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 05/8/1985

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán

Trình độ chính trị: Cử nhân

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ tháng 9/2000 đến tháng 01/2001

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ tháng 02/2001 đến năm 2004.

nguyentrongminh.jpg

Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG MINH

Sinh ngày: 13/3/1947

Quê quán: Thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Sinh học, Kinh tế chính trị

Ngày vào Đảng: 20/7/1968

Ngày chính thức: 20/7/1969

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu từ tháng 8/1996 đến tháng 8/2000
nguyenminhninh.jpg

Họ và tên: NGUYỄN MINH NINH

Sinh ngày: 08/12/1935

Quê quán: xã Phước Khánh, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Quân sự

Ngày vào Đảng: 04/4/1959

Ngày chính thức: 04/10/1959

Chủ tịch UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (sau là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) từ tháng 01/1990 đến tháng 9/1994