Lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ
CT Tho2.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THỌ

Sinh ngày: 11/12/1968

Quê quán: huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/01/1997

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 01/01/2020

nguyenthanhlong.jpg
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH LONG

Sinh ngày: 1960

Quê quán: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính - Kế toán.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 01/8/2019 đến 31/12/2019.

chu tich tinh.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRÌNH

Sinh ngày: 22/7/1959

Quê quán: Xã Long Phước, TP.Bà Rịa,   tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công chánh, Cử nhân Kinh tế ngoại thương.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/03/1984

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2014 đến tháng 7/2019.

Tran Minh Sanh.jpg

Họ và tên: TRẦN MINH SANH

Sinh ngày: 05/6/1956

Quê quán: Xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 25/12/1977

Ngày chính thức: 20/8/1979

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2004 đến năm 2014.

minh-nguyentuan.jpg

Họ và tên: NGUYỄN TUẤN MINH

Sinh ngày: 15/08/1953

Quê quán: Xã Long Phước, TX Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng: 05/08/1985

Ông Nguyễn Trọng Minh
Ông Nguyễn Minh Ninh