Chi tiết tin

Tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN).

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương phát động với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 từ ngày 29/4 đến ngày 31/05/2022 với các hoạt động nổi bật sau:

1. Ngày 29/04/2022: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 và tuân thủ đúng các hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ, UBND tỉnh tại Trung tâm Hội nghị Hành chính – Chính trị tỉnh.

2. Từ ngày 04/05 - 31/05/2022: Tổ chức đợt thanh tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ tại 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Từ ngày 26/04 - 31/05/2022: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động về ATVSLĐ: treo băng rôn, pano khẩu hiệu, xe loa tuyên truyền trên các tuyến đường trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, khu dân cư và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Từ ngày 28/04 - 30/05/2022: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như: tham dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ, đối thoại hội đồng quốc gia về ATVSLĐ tại Trung ương; thăm hỏi, động viên, tặng tiền, quà (2,5 triệu/suất) cho gia đình nạn nhân bị tại nạn lao động trên địa bàn tỉnh; tham dự các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp…

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh  năm 2022 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương; phối hợp với các ngành tổ chức đợt thanh tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng tiền, quà cho gia đình nạn nhân bị tại nạn lao động; kiểm tra các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại địa phương và các doanh nghiệp; kiểm tra các hoạt động tuyên truyền về Tháng hành động về ATVSLĐ.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các tuyến đường, khu công nghiệp, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, khu dân cư.

Khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022.

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.

- Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả  dịch bệnh COVID-19.

- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về ATVSLĐ.

- Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.

- Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.

- Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

- Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

- Tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN vì an toàn và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và người lao động.

(Nguồn: Kế hoạch số 58/KH-UBND)

Tin mới hơn
Tin cũ hơn