Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022

Nhằm nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho công dân trong từng độ tuổi đạt chuẩn trình độ học vấn theo quy định của phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

(1) Tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) trong hệ thống chính trị.

(2) Kiện toàn và nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo PCGD- XMC các cấp. Bố trí giáo viên phụ trách công tác PCGD-XMC.

(3) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điều tra cơ bản, cập nhật dữ liệu thống kê; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên, nhân viên phụ trách công tác PCGD-XMC trong việc ứng dụng hiệu quả phần mềm trực tuyến hệ thống quản lý thông tin PCGD-XMC của tỉnh. Thực hiện kiểm tra định kỳ, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện kế hoạch PCGD-XMC.

(4) Phát triển và hoàn thiện hệ thống trường lớp; đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo điều kiện cần thiết cho thực hiện công tác PCGD-XMC.

(5) Nâng cao chất lượng giáo dục, huy động tối đa học sinh 5 tuổi ra lớp; các địa phương chỉ đạo công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện linh hoạt các quy định về việc lập khai sinh, quản lý hộ khẩu, hộ tịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đăng ký cư trú và lập giấy khai sinh để giúp trẻ được đến trường. Hạn chế tối đa học sinh lưu ban, bỏ học; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tiếp tục đi học, đồng thời vận động ngay khi học sinh mới nghỉ học bằng các hình thức phù hợp.

(6) Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục; huy động mọi lực lượng trong, ngoài nhà trường và toàn xã hội tham gia đóng góp, phát triển giáo dục bằng cả vật chất và tinh thần. Xây dựng phong trào khuyến học - khuyến tài, xã hội học tập. Gắn kết chặt chẽ công tác PCGD- XMC với nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, nhất là việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

Theo Kế hoạch, trong năm 2022, toàn tỉnh sẽ huy động và tổ chức giảng dạy 03 lớp xóa mù chữ với 31 học viên và 29 lớp phổ cập THCS với 422 học sinh.

Năm 2022, tỉnh phấn đấu duy trì 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với các chỉ tiêu cụ thể như: 99% trẻ 5 tuổi được huy động ra lớp; 100% trẻ 5 tuổi ra lớp được học 2 buổi/ngày; 99,61% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non trở lên; 75% trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục.

Trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học, toàn tỉnh tiếp tục duy trì 100% (8/8) huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Trong công tác phổ cập giáo dục THCS, phấn đấu 4/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 (thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền và huyện Châu Đức); 4/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 (thành phố Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo), cấp tỉnh phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

Chỉ tiêu phấn đấu xóa mù chữ: toàn tỉnh hoàn thành công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Nguồn: Kế hoạch số 136/KH-UBND

Tin mới hơn
Tin cũ hơn