Chi tiết tin

Thông báo thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 203/TB-STNMT-VP về việc thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021, cụ thể như sau:

1. Vị trí thi tuyển: 03 vị trí

- 01 vị trí Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

- 02 vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất.

2. Đối tượng tham gia dự thi

- Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2026 đang công tác tại các phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn thi tuyển trong kế hoạch này.

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, ban ngành, địa phương có nhu cầu bổ nhiệm tại kế hoạch này; nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh Trưởng, phó phòng cấp Sở và tương đương (hoặc Trưởng, phó phòng thuộc đơn vị sự nghiệp và tương đương) giai đoạn 2021-2026 đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Các đối tượng nêu tại điểm a, b trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển vào vị trí chức danh có nhu cầu thi tuyển cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Các đối tượng còn lại nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển vào vị trí chức danh có nhu cầu thi tuyển cao hơn liền kề với chức vụ hiện giữ.

- Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ

- Từ ngày 17/9/2021 đến hết ngày 07/10/2021 (15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo).

4. Địa điểm nhận hồ sơ

- Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; liên hệ với bà Đàm Vân Huyền, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại 0964.889.816 để nộp hồ sơ.

Ngoài ra, thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021).

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị thí sinh khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải tuân thủ các quy tắc về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Do một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự thi, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp thiếu Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng hoặc chứng thực. Các thí sinh phải có trách nhiệm bổ sung đầy đủ hồ sơ trước khi Sở Tài nguyên và Môi trường công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển.

5. Thời gian tổ chức thi tuyển

- Thi viết kiến thức chung: Dự kiến trong tháng 11/2021.

- Thi trình bày Đề án: Dự kiến trong tháng 12/2021.

+Thông báo số 203/TB-STNMT-VP

+ Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển;

+ Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển;

+ Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (của Của Ban Thường vụ đảng ủy, Chi ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị);

+ Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (của Chi ủy nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ, công chức, viên chức).

Tin mới hơn
Tin cũ hơn