Chi tiết tin

DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

1. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý:

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Khu Di tích Lịch sử cách mạng nhà tù Côn Đảo

Di tích quốc gia đặc biệt

Huyện Côn Đảo

QĐ số 548/QĐ-TTg, ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

02

Di tích Lịch sử văn hóa Bạch Dinh

Lịch sử văn hóa

Số 06 Trần Phú, phường 1, TP. Vũng Tàu

QĐ số 983VH/QĐ, ngày 04/08/1992 của Bộ VHTT

03

Di tích trận địa Pháo cổ và Hầm  thủy lôi Núi Lớn

Di tích lịch sử

Núi Lớn, phường 5, TP. Vũng Tàu

QĐ số 983/QĐ, ngày 04/08/1992 của Bộ VHTT


2. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND TP. Vũng Tàu quản lý:

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH DI TÍCHĐỊA ĐIỂM

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử cách mạng ngôi nhà 42/11 (nhà má Tám Nhung)

Lịch sử cách mạng

Số 01 Trần Xuân Độ, phường 6, TP. Vũng Tàu

QĐ số 1987/VH-QĐ, ngày 14/12/1989 của Bộ VHTT

02

Di tích trụ sở Ủy ban Việt Minh tại Vũng Tàu

Lịch sử cách mạng

Số 01 Ba Cu, phường 1, TP. Vũng Tàu

QĐ số 457/QĐ, ngày 25/03/1991 của Bộ VH TTDL

03

Di tích lịch sử cách mạng “Nhà cao cẳng” số 18 Lê Lợi.

Lịch sử cách mạng

Số 18 Lê Lợi, phường 1, TP. Vũng Tàu

QĐ số 1371/QĐ, ngày 03/08/1991 của Bộ VHTT

04

Di tích lịch sử cách mạng nhà số 86 - Phan Chu Trinh

Lịch sử cách mạng

Số 05 Phan Chu Trinh, phường 2, TP. Vũng Tàu

QĐ số 983VH/QĐ, ngày 04/08/1992 của Bộ Văn hóa - TT - Thể thao

05

Di tích lịch sử cách mạng Đồn nhà máy nước

Lịch sử cách mạng

Số 14-51, phường 9, TP. Vũng Tàu

QĐ số 983VH/QĐ, ngày 04/08/1992 Bộ VHTT

06

Di tích lịch sử cách mạng nhà số 18/5 (nhà ông Trương Quang Vinh)

Lịch sử cách mạng

Số 36/29 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu

QĐ số 457/QĐ, ngày 25/03/1991 của Bộ VH - TT - Thể thao - Du Lịch

07

Khu di tích Đình Thắng Tam (đình Thắng Tam, Lăng Cá Ông, Miếu Bà)

Lịch sử - Văn hóa

Số 77 Hoàng Hoa Thám, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

QĐ số 457/QĐ, ngày 25/03/1991 của Bộ VH - TT - Thể thao - Du Lịch

08

Di tích chùa Linh Sơn “Linh sơn Cổ tự”

Lịch sử - Văn hóa

Số 104 Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu

QĐ số 1371/QĐ, ngày 03/08/1991của Bộ VH - TT - Thể thao - Du Lịch

09

Di tích danh thắng Thích Ca Phật Đài

Lịch sử - Văn hóa – Danh thắng

Số 610 Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu.

QĐ số 1987/VH.QĐ, ngày 14/12/1989 của Bộ VHTT

10

Di tích chùa Phước Lâm “Phước Lâm Tự”

Lịch sử - Văn hóa

Số 65 Nguyễn Bảo, phường 6, TP. Vũng Tàu

QĐ số 983/QĐ, ngày 04/08/1992 của Bộ Văn hóa Thông Tin

11

Khu di tích Nhà Lớn – Long Sơn (đền Ông Trần)

Lịch sử - Văn hóa

Thôn 5, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu

QĐ số 1371/QĐ, ngày 03/08/1991 của Bộ VH - TT - Thể thao - Du Lịch

12

Di tích LS-VH Niết Bàn Tịnh Xá

LS - VH kiến trúc - Nghệ thuật

Số 60/7 Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu

QĐ số 1987/VH-QĐ, ngày 14/12/1989 của Bộ VHTT

13

Di tích ăng ten PARAPON (đài viba) – Núi Lớn

Di tích lịch sử

Núi Lớn, phường 5, TP. Vũng Tàu.

QĐ số 937QĐ/BT, ngày 23/07/1993 của Bộ VHTT

14

Di tích trận địa pháo cổ trên núi Tao Phùng (Núi Nhỏ)

Di tích lịch sử

Núi Nhỏ, phường 2, TP. Vũng Tàu

QĐ số 57VH/QĐ, ngày 18/01/1993 của Bộ VHTT

15

Di tích trận địa pháo cổ Cầu Đá

Di tích lịch sử

Khu vực Cầu Đá, Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu.

QĐ số 921QĐ/BT, ngày 20/07/1994 của Bộ VHTT

16

Đình - Chùa - Miếu Long Sơn

Lịch sử - Văn hóa

Xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu

QĐ số 2700/QĐ-UBND, ngày 30/11//2012 của UBND tỉnh BR-VT


3. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND TP. Bà Rịa quản lý:

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH DI TÍCHĐỊA ĐIỂM

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử cách mạng Nhà Tròn - Bà Rịa

Lịch sử cách mạng

P. Phước Hiệp, TP. Bà Rịa

QĐ số 112VH/QĐ, ngày 05/06/1987 của Bộ VHTT

02

Di tích lịch sử - văn hóa kiến trúc nghệ thuật Đình Long Hương

Lịch sử - văn hóa - kiến trúc nghệ thuật

P. Long Hương, TP.Bà Rịa.

QĐ số 2555/QĐ.UB, ngày 21/7/2005 của UBND tỉnh BR-VT

03

Di tích LS-CM địa đạo Long Phước

Lịch sử cách mạng

Xã Long Phước, TP. Bà Rịa.

QĐ số 34/VH-QĐ, ngày 09/01/1990 của Bộ VHTT

04

Khu Hang Dơi và Chùa Diệu Linh (di tích khu căn cứ Núi Dinh)

Lịch sử cách mạng

P. Kim Dinh, TP. Bà Rịa

QĐ số 2015VH/QĐ, ngày 16/12/1993 của Bộ Văn hóa Thông Tin


4. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND huyện Tân Thành (thị xã Phú Mỹ) quản lý:

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH DI TÍCHĐỊA ĐIỂM

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử cách mạng khu căn cứ Núi Dinh

Lịch sử cách mạng

Xã Tân Hòa, xã Tân Hải (Núi Dinh), H. Tân Thành

QĐ số 2015VH/QĐ, ngày 16/12/1993 của Bộ VHTT

02

Di tích lịch sử cách mạng địa đạo Hắc Dịch

Lịch sử cách mạng

Xã Hắc Dịch, xã Sông Xoài, H. Tân Thành

QĐ số 04/201/QĐ-BVHTT, ngày 19/01/2001 của Bộ VHTT


5. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND Huyện Châu Đức quản lý:

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH DI TÍCHĐỊA ĐIỂM

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử chiến thắng Bình Giã (chi khu quân sự Đức Thạnh, ngã ba Bình Giã, ngã ba Sông Cầu, ngã ba Quảng Giáo)

Lịch sử - Cách mạng

Xã Bình Giã, Sông Cầu, Quảng Giáo – H. Châu Đức

QĐ số 2754QĐ/BT, ngày 15/10/1994 của Bộ VHTT

02

Di tích lịch sử cách mạng địa đạo Kim Long

Lịch sử - Cách mạng

Xã Kim Long, H. Châu Đức

QĐ số 961QĐ/BT, ngày 20/07/1994 của Bộ VHTT

03

Di tích lịch sử cách mạng khu căn cứ Bàu Sen

Lịch sử - Cách mạng

Xã Xà Bang, H. Châu Đức.

QĐ số 1058/QĐ.UBT,  ngày 28/7/1983 của UBND tỉnh Đồng Nai

04

Khu Tưởng niệm Trận đánh ngày 06/6/1969 của Tiểu Đoàn 1- Trung Đoàn 33

Lịch sử - Cách mạng

Xã Bình Ba, H. Châu Đức

QĐ số 931/QĐ-UBND, ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh BR-VT

05

Di tích lịch sử Tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 4

Lịch sử Lưu niệm

Xã Xà Bang, H. Châu Đức.

QĐ số 2577/QĐ-UBND, ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh BR-VT


6. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND Huyện Xuyên Mộc quản lý:

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH DI TÍCHĐỊA ĐIỂM

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử  cách mạng Bến Lộc An (đường Hồ Chí Minh trên biển)

Lịch sử - Cách mạng

Xã Phước Thuận, H. Xuyên Mộc.

QĐ số 1568QĐ/BT, ngày 20/04/1995 của Bộ VHTT

02

Di tích lịch sử văn hóa Đình thần Xuyên Mộc

Lịch sử - Văn hóa

Ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, H. Xuyên Mộc

QĐ số 435/QĐ-UBND, ngày 03/2/2015 của UBND tỉnh BR-VT


 7. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND Huyện Đất Đỏ quản lý:

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH DI TÍCHĐỊA ĐIỂM

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử nhà lưu niệm chị Võ Thị Sáu

Lịch sử - Lưu niệm

Thị trấn Đất Đỏ, H. Đất Đỏ.

QĐ số 199VH/QĐ, ngày 06/12/1989 của Bộ VH-TT.

02

Di tích lịch sử cách mạng khu căn cứ Minh Đạm

Lịch sử - Cách mạng

Núi Minh Đạm, xã Phước Hải, H. Đất Đỏ

QĐ số 57VH/QĐ, ngày 18/01/1993 của Bộ VHTT

03

Di tích Đình - Chùa Thạnh Mỹ.

Lịch sử - Văn hóa

KP Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ

QĐ số 1322/QĐ-UB, ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh BR - VT

04

Di tích Dốc Cây Cám

Lịch sử - Cách mạng

Xã Láng Dài, H. Đất Đỏ

QĐ số 932/QĐ-UBND, ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh BR - VT

05

Di tích Hầm bí mật Nguyễn Thị Đẹp

Lịch sử - Cách mạng

KP Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, H. Đất Đỏ.

QĐ số 1155/QĐ-UBND, ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh


8. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND huyện Long Điền quản lý:

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH DI TÍCHĐỊA ĐIỂM

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích thắng cảnh Dinh Cô

Thắng cảnh

Thị trấn Long Hải, H. Long Điền.

QĐ số 65QĐ/BT, ngày 16/01/1995 của Bộ VHTT

02

Di tích lịch sử - văn hóa chùa Long Bàn

Lịch sử - Văn hóa kiến trúc nghệ thuật

Thị trấn Long Điền, H .Long Điền

QĐ số 680/QĐ, ngày 19/04/1991 của Bộ VHTT

03

Di tích lịch sử cách mạng Trường Văn Lương

Lịch sử - Cách mạng

Thị trấn Long Điền, H .Long Điền

QĐ số 6188/QĐ.UB, ngày 01/09/2004 của UBND tỉnh BR-VT

04

Di tích lịch sử - văn hóa kiến trúc nghệ thuật đình Long Điền

Lịch sử - Văn hóa kiến trúc nghệ thuật

Thị trấn Long Điền, H. Long Điền

QĐ số 2554/QĐ.UB, ngày 21/7/2005 của UBND tỉnh BR-VT

05

Đình Thần Hắc Lăng và Mộ Châu Văn Tiếp

Lịch sử - Văn hóa

Xã Tam Phước, H. Long Điền

QĐ số 1388/QĐ-UBND, ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh BR - VT

06

Di tích lịch sử - văn hóa kiến trúc nghệ thuật Tổ đình Thiên Thai

Lịch sử - Văn hóa kiến trúc nghệ thuật

Ấp 3, xã Tam Phước, H. Long Điền

QĐ số 4394/QĐ.UB, ngày 03/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07

Di tích LS-VH Chùa Long Hòa

Lịch sử - Văn hóa

Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, H.Long Điền

QĐ số 2378/QĐ.UB, ngày 17/7/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

08

Di tích LS và thắng cảnh núi Chân Tiên

Lịch sử - Thắng cảnh

Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, H.Long Điền

QĐ số 2285/QĐUBND, ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

09

Di tích LS-VH Bàu Thành

Lịch sử - Văn hóa

Thị trấn Long Điền, H. Long Điền

QĐ số 1156/QĐ-UBND, ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


9. Danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND huyện Côn Đảo quản lý:

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH DI TÍCHĐỊA ĐIỂM

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử - Sở Cò

Lịch sử - Văn hóa

Thị trấn Côn Đảo, H. Côn Đảo

QĐ số 1443/QĐ.UB, ngày 18/04/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

02

Di tích lịch sử - văn hóa An Sơn Miếu

Lịch sử - Văn hóa

Thị trấn Côn Đảo, H.Côn Đảo

QĐ số 1442/QĐ.UB, ngày 18/04/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

03

Chùa Núi Một

Lịch sử - Văn hóa - Danh thắng

Thị trấn Côn Đảo, H.Côn Đảo

QĐ số 4025/QĐ.UB, ngày 04/12/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin mới hơn
Tin cũ hơn