Chi tiết tin

Chuyển đổi các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Tân Thành thành các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Phú Mỹ

Thực hiện Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 ngày 12/4/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 Quyết định  thực hiện chuyển đổi UBND huyện Tân Thành thành UBND thị xã Phú Mỹ và chuyển đổi các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Hội quần chúng trên địa bàn huyện Tân Thành thành các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Hội quần chúng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Theo đó, UBND huyện Tân Thành được chuyển đổi thành UBND thị xã Phú Mỹ với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Các chức danh lãnh đạo, ủy viên UBND huyện Tân Thành được chuyển sang các chức danh lãnh đạo, ủy viên UBND thị xã Phú Mỹ với mức phụ cấp chức vụ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Phú Mỹ về cơ bản vẫn được giữ nguyên từ huyện Tân Thành chuyển sang, chỉ có thị trấn Phú Mỹ và một số xã được chuyển đổi thành phường. Cụ thể bao gồm:

I. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Phú Mỹ:

1.Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

2. Phòng Nội vụ

3. Phòng Tư pháp

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch         

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

9. Phòng Y tế

10. Thanh tra

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

13.Phòng Dân tộc

II. UBND các xã, phường thuộc UBND thị xã Phú Mỹ:

1. Phường Hắc Dịch (trước đây là xã Hắc Dịch)

2. Phường Mỹ Xuân (trước đây là xã Mỹ Xuân)

3. Phường Phú Mỹ (trước đây là thị trấn Phú Mỹ)

4. Phường Phước Hòa (trước đây là xã Phước Hòa)

5. Phường Tân Phước (trước đây là xã Tân Phước)

6. Xã Châu Pha

7. Xã Sông Xoài

8. Xã Tân Hải

9. Xã Tân Hòa

10. Xã Tóc Tiên

III. Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Phú Mỹ:

1.Trung tâm Phát triển quỹ đất

2. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng

3. Đài Truyền thanh

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao

IV. Các Hội quần chúng thuộc UBND thị xã Phú Mỹ:

1. Hội Chữ Thập đỏ

2. Ban Đại diện Người cao tuổi

3. Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo trợ xã hội

4. Hội người mù

5. Hội Người tù kháng chiến

6. Hội Cựu Thanh niên xung phong

7. Hội Luật gia

8. Hội Đông y

9. Hội Làm vườn

10. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

11. Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài

12. Hội Doanh nhân trẻ

13. Hội Khuyến học và Cựu giáo chức.

V. Các đơn vị sự nghiệp do các Sở, ngành quản lý đóng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ:

1.Trung tâm giáo dục thường xuyên

2. Trường THPT Hắc Dịch

3. Trường THPT Trần Hưng Đạo

4. Trường THPT Phú Mỹ

5. Trung tâm Y tế

6. Trạm Y tế phường Hắc Dịch

7. Trạm Y tế phường Mỹ Xuân

8. Trạm Y tế phường Phú Mỹ

9. Trạm Y tế phường Phước Hòa

10. Trạm Y tế phường Tân Phước

11 .Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình

12. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

13. Trạm Chăn nuôi và Thú y

14. Trạm Kiểm dịch

15. Trạm Khuyến nông

16. Hạt Kiểm lâm

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Hội quần chúng nêu trên được thực hiện theo qui định pháp luật hiện hành.

Các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Hội quần chúng trên địa bàn huyện Tân Thành hiện hành được chuyển sang các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Hội quẩn chúng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Mức phụ cấp chức vụ các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ được thực hiện theo quy định hiện hành.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: QĐ số 1199/QĐ-UB; QĐ 1198/QĐ-UB )

 

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn