Hình thức
Cho thuê, giao đất, thu hồi đất
Danh sách
Nội dung Thời hạn Hình thức Ghi chú Tập tin đính kèm

Giao 16.276,4m2 đất tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao để xây dựng sân vận động xã Long Mỹ.

 

Giao đất Ổn định lâu dài

Giao diện tích 2.253,2m2 đất tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất y tế thực hiện xây dựng Trạm y tế xã Bình Ba.

Lâu dài Giao đất

Cho Tổng Công ty IDICO - CTCP thuê 502.477,2m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất giao thông để thực hiện dự án Cảng Mỹ Xuân A.

Thời hạn thuê đất: kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 21/10/2058. Cho thuê đất Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Cho Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ thuê 7.304,9m2 đất tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để thực hiện dự án: Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 21 tháng 12 năm 2077. Cho thuê đất Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại (từ ngày 29 tháng 7 năm 2048 đến ngày 09 tháng 10 năm 2062) với diện tích 17.452,1m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – CONAC.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2048 đến hết ngày 09 tháng 10 năm 2062. Chuyển hình thức thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại kể từ ngày ký Quyết định này.

Gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty Cổ phần May Xây dựng Huy Hoàng (nay là Công ty Cổ phần Huy Hoàng – Vũng Tàu) tiếp tục triển khai đầu tư dự án Khu Du lịch Thùy Dương mở rộng tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Gia hạn sử dụng đất

Kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh Covid-19 đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Cantavil – Long Hải (Nay là dự án Charm Long Hải Resort & Spa), tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Gia hạn sử dụng đất Lý do kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất: Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (trường hợp bất khả kháng), quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Giao 1.295,3m2 đất tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Giáo xứ Tân Bình sử dụng vào mục đích đất tôn giáo.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 1.557,4m2 đất tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Chùa Kim Long sử dụng vào mục đích đất tôn giáo.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 42.717,6m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất giao thông để thực hiện dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

ổn định lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 3.032,4m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàư cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở đô thị, đất giao thông để thực hiện dự án Tái định cư phường Long Hương (đường Nguyễn Cư Trinh bên hông Đoàn ca múa nhạc Tỉnh).

ổn định lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 5.031,9m2 đất (diện tích đất này do Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình quản lý) tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu để thực hiện dự án xây dựng công trình Xây dựng mới bãi trung chuyển rác thải Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.     

Thu hồi đất

Thu hồi 337,6m2 đất tại phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu để thực hiện dự án cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu Chánh, phường 9, thành phố Vũng Tàu.     

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai 2013, để thực hiện dự án cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu Chánh, phường 9, thành phố Vũng Tàu.

Cho phép Công ty TNHH Lan Anh chuyển mục đích sử dụng 74.307,4m2 đất (bao gồm các loại đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất lúa) để thực hiện dự án Khu dân cư Lan Anh 10 tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức

kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14 tháng 4 năm 2073. Công nhận quyền sử dụng đất

Giao 7.457,8m2 đất tại xã Tân Hoà, thị xã Phú Mỹ cho Chùa Hồng Quang sử dụng vào mục đích đất tôn giáo.

Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 102.778,3m2 đất tại xã Bình Giã, xã Bình Trung, huyện Châu Đức cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình đoạn từ cầu suối Lúp đến đường 765 - đợt 2.

Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc cho phép Công ty TNHH Hải sản Tân Long được chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 25.735m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích sản xuất chế biến bột cá.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hà Anh Tuấn chuyển mục đích sử dụng 317,6m2 từ đất giao thông (đất chuyên dùng) sang đất ở tại đô thị tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện dự án Khu nhà ở Hà Anh Tuấn.

Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa thuê 99.632,2m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất công trình năng lượng làm Trụ sở làm việc và xây dựng công trình nhiệt điện Bà Rịa để sản xuất điện.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09/5/2055. Cho thuê đất Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Cho Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ thuê 39.676,0m2 đất tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để thực hiện dự án: Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 21/2/2077. Cho thuê đất Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Khu Du lịch Sông Ray được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 80.716m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc để thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí – Bến cát - Phước Thuận.

Chuyển hình thức thuê đất Lý do thu hồi: Công ty TNHH Khu Du lịch Sông Ray không có khả năng cân đối nguồn lực tài chính để nộp tiền thuê đất theo Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh và không còn nhu cầu sử dụng hình thức trả tiền thuê đất một lần đối với diện tích 80.716m2 đất thực hiện dự án tại Quyết định sổ 1359/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh.

Cho phép Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu được gia hạn sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Sài Gòn - Hồ Cốc tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Dự án chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt

Cho Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ thuê 333.949,8m2 đất tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để thực hiện dự án: Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 21 tháng 12 năm 2077. Cho thuê đất Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Giao 180.949,4m2 đất tại phường Long Tâm, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng  thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở, đất giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất xây dựng cơ sở y tế để xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa.

ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao diện tích 27.915,7m2 đất tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở văn hóa thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa đạo Kim Long, huyện Châu Đức.  

Lâu dài. Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 6.885,0m2 đất tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Chùa Vạn Phúc sử dụng vào mục đích đất tôn giáo.      

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho Công ty cổ phần Phú Đức Chính thuê 195.31 0m2 đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất hoạt động khoáng sản để thực hiện dự án Khai thác và chế biên đá xây dựng tại mỏ lô 14A núi Thị Vải.

Thời hạn thuê đất: kể từ ngày Quyết định này đến ngày 21 tháng 8 năm 2036 Cho thuê đất Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm. Mục đích sử dụng đất: đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.

Thu hồi 9.324m2 đất tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND phường Phước Hưng và Sở Y tế quản lý theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán Y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Nâng câp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán Y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Cho phép Công ty TNHH Du lịch Bảo Phát được gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với diện tích 8.881,8m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện dự án Khu biệt thự Hoàng Phát - Hồ Tràm (theo Quyết định giao đất số 4477/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).     

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Du lịch Bảo Phát vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ.

Giao 7.118,1m2 đất tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất thủy lợi thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Suối Đôi I, huyện Châu Đức.

Lâu dài Giao đất Mục đích sử dụng đất: Đất thủy lợi. Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng.

Giao 654,4m2 đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới Trụ sở khu phố Hồng Lan.

Lâu dài Giao đất Mục đích sử dụng: đất sinh hoạt cộng đồng. Hình thức sử dụng đất: giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 613,5m2 đất tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới Trụ sở thôn Gia Hòa Yên

Lậu dài Giao đất Mục đích sử dụng: đất sinh hoạt cộng đồng. Hình thức sử dụng đất: giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty Cổ phần Container Saigon được gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với diện tích 142.192,4m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái biển Bến Cát - Hồ Tràm theo Quyết định thuê đất số 9670/QĐ-UB ngày 20 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần Container Saigon vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Dự án chậm tiến độ sử dụng đất, được gia hạn 24 tháng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ.

Giao 135.184,9m2 đất tại thị trấn Phước Bửu và xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Đường 328 đoạn Phước Tân - Phước Bửu - Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đoạn 3).

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất: Đất giao thông.

Cho phép Công ty TNHH Xây dựng Hồng Long được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 344.260,6m2 tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

Chuyển hình thức thuê đất Thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 31/5/2058.

Cho Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thuê 60.248,7m2 đất (trong đó: Khu khai thác 20.715,3m2 và Khu sân công nghiệp 39.533,4m2) tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất hoạt động khoáng sản để Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Dự án thành phần 3 Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1.

Kể từ ngày Quyết định này đến ngày 11/10/2025 Cho thuê đất Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm. Mục đích sử dụng đất: đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản.

Thu hồi 57.599,0m2 đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (là một phần trong diện tích 167.854m2 đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Công ty Môi trường - nay là Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 14/3/2011) theo điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi trên theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỳ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tự nguyện trả lại đất - theo điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Giao 1.475,1m2 đất tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Cầu sông Cái - đợt 1 thuộc địa phận huyện Châu Đức.  

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 5.587,5m² đất tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị để đầu tư xây dựng Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

ổn định lâu dài Giao đất giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 1.197,3m2 đất tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Đường vào Sân vận động và Trường THCS Quảng Thành, huyện Châu Đức. 

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hồng Quang được gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với diện tích 49.967,4m2 tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch Hồng Quang Long Hải.

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hồng Quang vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc về việc thu hồi 1.510m² đất tại số 60 đường Trần Phú, Phường 5, thành phố Vũng Tàu do Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi, hủy bỏ: tài sản này thuộc danh mục nhà, đất ngoài tỉnh phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ nhưng Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh chưa thực hiện (chưa có Phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Giao 20.908,2m2 đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Cải tạo đường vào Trung tâm y tế huyện Châu Đức - đoạn qua thị trấn Ngãi Giao.

Lâu dài. Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 65.234,3m2 đất thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sư dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án đường quy hoạch số 34A và đường quy hoạch số 21, thị trấn Phước Bửu.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 51.832,8m2 đất thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường Quy hoạch số 2 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.  

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 3 1.245,9m2 đất tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở đô thị, đất giao thông để thực hiện dự án Hạ tầng Khu tái định cư phường Kim Dinh

ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 19.953,4m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn, đất giao thông để thực hiện dự án Tái định cư Gò Tiều.

ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 9.023,5m2 đất tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo sử dụng vào mục đích Đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm huyện Côn Đảo.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 49.925,8m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 10.651,3m2 đất tại phường 11, thành phố Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1, thành phố Vũng Tàu, sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng Trường tiểu học phường 11, thành phố Vũng Tàu.

ổn định lâu dài Giao đất giao đất không thu tiền sử dụng đất

Gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục triển khai dự án Khu nhà ở Phú Mỹ (hạng mục trường mẫu giáo, cây xanh - thể thao và 02 khu chung cư)  tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất

Giao 28.140,9m2 đất tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất thể dục thể thao thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Bình Ba, huyện Châu Đức

Lâu dài Giao đất Mục đích sử dụng đất: đất thể dục thể thao

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc cho Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ I thuê 214.910,4m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào mục đích  đất cụm công nghiệp thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến  hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc.

Cho thuê đất Lý do thu hồi, hủy bỏ: Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 không thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển mục đích sử dụng 12.029,7m2 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu sản xuất ứng dụng công nghệ bê tông cốt thép đúc sẵn thành mỏng.

Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14/01/ 2063 Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Cho Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân thuê diện tích 56.051,3m2 đất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện dự án khai thác Mỏ sét gạch ngói 

Cho thuê đất Hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Cho Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân thuê diện tích 63.861,7m2 đất tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân - Châu Đức   

Cho thuê đất Hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Giao 3.541m2 đất tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho chùa Pháp An sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo để xây dựng công trình tôn giáo.  

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn - Bình Châu được chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại đối với diện tích 268.461,2m2 đất tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

kể từ ngày ký Quyết định này (28/8/2023) cho đến ngày 02 tháng 6 năm 2059 Chuyển hình thức thuê đất

Giao 18.508,1m2 đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình đoạn từ cầu suối Lúp đến đường 765 - đợt 1.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 03/ 10/ 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc cho phép Công ty Cổ phần Du lịch Bình An được gia hạn sử dụng đất 24 tháng diện tích 80.799,6 m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu (khu A).        

Gia hạn sử dụng đất Lý do: Chưa phù hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Thu hồi tài sản công là Cụm công nghiệp Hòa Long từ Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (trước đây đã giao cho Công ty tại Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản và điều chuyển tài sản Cụm công nghiệp Hòa Long) để giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp quản lý.

Thu hồi đất

Thu hồi tài sản công là Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Long Phước từ Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (trước đây đã giao cho Công ty tại Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản và điều chuyển tài sản Cụm công nghiệp Chế biến thực phẩm Long Phước) để giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp quản lý.

Thu hồi đất

Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu diện tích 225.992,7m2 đất tại phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đất do UBND thành phố Vũng Tàu thu hồi của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Khu đô thị đường 3 tháng 2) để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Giao đất

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định 2775/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 thuê 196.827,8m2 đất tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An.

Cho thuê đất Lý do thu hồi, hủy bỏ: Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 không thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 thuê 89.759,6m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Long Phước.

Cho thuê đất Lý do thu hồi, hủy bỏ: Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 không thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (Công ty IZICO) thuê 85.174,6m2 đất tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào cụm công nghiệp để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Hòa Long.

Cho thuê đất Lý do thu hồi, hủy bỏ: Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 không thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Cho phép Công ty Cổ phần Khai thác Du lịch MARILLA được gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với diện tích 115.505,2m2 đất tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Trang theo Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 và Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần Khai thác du lịch MARILLA vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/ 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Công nhận quyền sử dụng 4.287,5m2 đất cơ sở tôn giáo cho Giáo xứ Thiện Phước tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức

Lâu dài. Công nhận quyền sử dụng đất Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Công nhận quyền sử dụng 789,4m2 đất (gồm: 74,9m2 đất cơ sở tôn giáo và 714,5m2 đất trồng cây lâu năm) cho Tịnh thất Giác Viên, tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đất cơ sở tôn giáo: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định. Công nhận quyền sử dụng đất

Công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Lạc Bang tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

  1. Diện tích đất sử dụng: 2.032,2m2.
  2. Mục đích sử dụng: 2.032,2m2 đất cơ sở tôn giáo.
Lâu dài Công nhận quyền sử dụng đất Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Công nhận quyền sử dụng đất cho Trúc Lâm Tịnh Xá tại    Phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

  1. Diện tích đất sử dụng: 402,4m2.
  2. Mục đích sử dụng: 223,8m2 đất cơ sở tôn giáo và 178,6m2 đất trồng cây lâu năm.
- Đất cơ sở tôn giáo: Lâu dài. - Đất trồng cây lâu năm: 50 năm. Công nhận quyền sử dụng đất Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 288.576,4m2 đất tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Công ty Cổ phần Thành Chí (diện tích trước đây UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho  Công ty Cổ phần Thành Chí thuê tại Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020) theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để quản lý theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Đất cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Thu hồi 71.987m2 đất tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Công ty Cổ phần Lộc An (diện tích trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần Lộc An thuê tại Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010) theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để quản lý theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Đất cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Thu hồi 12.626,4m2 đất tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất quản lý, sử dụng theo quy định để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo quy định

Thu hồi 20.400m² và 35.350,7m² (đất và mặt nước) tại Sông Dinh phường Rạch Dừa, Phường 11, thành phố Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu đang sử dụng, nay Công ty tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: diện tích 20.400m² và 35.350,7m² (đất và mặt nước) do Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu tự nguyện trả lại đất.

Giao diện tích 474.000m2 đất tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho UBND xã Xuân Sơn tiếp nhận quản lý, chờ thực hiện quy hoạch đất khai thác vật liệu san lấp phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ.  

Giao đất

Thu hồi 50.438,7m2 đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (là một phần trong diện tích 167.854m2 đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Công ty Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – nay là Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011) theo điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi trên theo quy định.      

Thu hồi đất Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tự nguyện trả lại đất

Giao diện tích 228.324,8m2 đất tại xã Bình Ba, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức để đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 9.753,6m2 đất tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất văn hoá thực hiện xây dựng Trung tâm văn hoá - học tập cộng đồng xã Sơn Bình.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 1.190m2 đất rừng phòng hộ tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do UBND huyện Côn Đảo quản lý để đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Côn Đảo.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Côn Đảo, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Giao 132.253,0m2 đất tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Phú Mỹ dụng vào mục đích đất ở đô thị, đất giao thông, đất văn hóa, đất giáo dục để thực hiện dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ (đợt 1).

50 năm, kể từ ngày UBND tỉnh ký quyết định giao đất. Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 45.191,1m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho UBND thị xã Phú Mỹ dụng vào mục đích đất ở đô thị, đất giao thông, đất văn hóa để thực hiện dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 5,6ha phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (đợt 1)

50 năm, kể từ ngày ký quyết định này Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 9.449,8m2 đất tại Bến Đầm, huyện Côn Đảo (khu đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Côn Sơn (Cosimex) thuê đất tại Quyết định số 6978/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2004) theo quy định.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất

Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á được chuyển mục đích sử dụng 20,8m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa để thực hiện dự án: Khu nhà ở phường Long Tâm.

Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty TNHH MTV Lan Anh chuyển mục đích sử dụng 4.379,7m2 đất trồng lúa nước còn lại để sử dụng vào mục đích đất ở (3.261,2m2), đất giao thông (1.118,5m2) để thực hiện dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng (Khu dân cư Lan Anh 7B) tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Chuyển mục đích sử dụng đất

Thu hồi 6.898,4m2 đất tại số 54 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Công Đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang sử dụng nay Công ty giao trả lại cho địa phương quản lý theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: diện tích 6.898,4m2 đất do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Công Đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tự nguyện trả lại đất.

Giao 50.467,4m2 đất tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tu Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Cải tạo đường Bình Ba- Suối Lúp, huyện Châu Đức - giai đoạn 1.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 1.601,7m2 đất tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa (khu đất trước đây đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Cao su Thống Nhất thuê tại Quyết định số 1040/QĐ-UB ngày 24 tháng 01 năm 2003).

Cho Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất thuê 1.601,7m2 đất tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ để làm Trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 24 tháng 01 năm 2053 Thu hồi và cho thuê đất Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Giao 52.632,5m2 đất tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức thực hiện dự án Đường trung tâm xã Kim Long, huyện Châu Đức.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 7.090,9m2 đất tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở đô thị, đất giao thông để thực hiện dự án Tái định cư phường Kim Dinh (đường Rạch Gầm – Xoài Mút)

50 năm, kể từ ngày ký quyết định này Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 2.456m2 đất tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho chùa Đại Bi sử dụng vào mục đích đất tôn giáo.      

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 10.370,1m2 đất (do Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp tỉnh quản lý) tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (trong đó có diện tích 272,8m2 đất lộ giới).      

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để thực hiện dự án Trường mầm non Hòa Hiệp 3.

Thu hồi 7.696,3m2 đất (do UBND xã Xuyên Mộc quản lý) tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.      

Thu hồi đất Thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để thực hiện dự án Trường mầm non Xuyên Mộc 2.

Thu hồi 28.140,9m2 đất (Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa quản lý diện tích 25.203,8m2 đất và UBND xã Bình Ba quản lý diện tích 2.937,1m2) tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (trong đó có diện tích 5.262,1m2 đất lộ giới).  

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Sân vận động xã Bình Ba.

Giao 4.091,6m2 đất tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho chùa Phước Minh sử dụng vào mục đích đất tôn giáo.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Tịnh thât Bửu Ngọc Liên được chuyển mục đích sử dụng 217,0m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trong tổng diện tích 383,1m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mà Tịnh thất Bửu Ngọc Liên đang sử dụng) sang đất cơ sở tôn giáo tại xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa để đầu tư xây dựng công trình: Chánh điện, Nhà ni, bếp, nhà vệ sinh.

Chuyển mục đích sử dụng đất

Giao 7.883,8m2 đất tại xà Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất văn hoá thực hiện xây dựng Trung tâm văn hoá - học tập cộng đồng xã Đá Bạc.

Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 46.665,8m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND phường Mỹ Xuân quản lý và Công ty TNHH sửa chữa Tàu biển Vinaline sử dụng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện dự án: Cầu Phước An, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (đoạn qua phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ).

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Cầu Phước An, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (đoạn qua phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ), theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Giao 8.572,6m2 đất tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức để thực hiện dự án Trường THCS Kim Long.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 8.998,7m2 đất tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức để thực hiện dự án Trường tiểu học Bùi Thị Xuân.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 474,5m2 đất tại số 41 Trần Phú (số cũ 45 Trần Phú), phường 5, thành phố Vũng Tàu (khu đất trước đây UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Chi nhánh Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – nay là Công ty CP hóa phẩm dầu khí DMC Miền Nam được chuyển sang thuê tại Quyết định số 1474/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998) theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để quản lý theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Đất được Nhà nước cho thuê, không được chuyển quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Giao 5.653,5m2 đất tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc để thực hiện dự án Trường mầm non Tân Lâm 2.

Lâu dài Giao đất Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

Thu hồi 94,6m2 đất tại Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu (khu đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho thuê tại Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014) và 136,3m2 đất tại Phường 2, thành phố Vũng Tàu (khu đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho thuê tại Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2013) theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

Thu hồi 11.881,6m2 đất tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Diện tích 11.881,6m2 đất do Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tự nguyện trả lại đất (Theo Văn bản số 420/CV-KHTH ngày 30/8/2022 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất) - theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013.

Thu hồi 878,5m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất đang sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Diện tích 878,5m2 đất do Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tự nguyện trả lại đất (Theo Văn bản số 694/CV.CSTN ngày 19/9/2022 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất) - theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013.

Thu hồi 8.070,6m2 đất tại đường 30 tháng 4, Phường 9, thành phố Vũng Tàu (khu đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (nay là Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) được tiếp tục thuê tại Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006) theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 (theo Văn bản số 6888/UBND-VP ngày 07 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cho Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thuê 57.674,3m2 (đợt 1) tại Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đầu tư dự án Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kể từ ngày ký quyết định này đến ngày 16 tháng 7 năm 2068 Cho thuê đất Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Cho phép Công ty cổ phn Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại (từ ngày 29 tháng 7 năm 2048 đến ngày 09 tháng 10 năm 2062) với diện tích 63.492m2 đất tại phường M Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - CONAC.

Chuyển hình thức thuê đất Thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2048 đến hết ngày 09 tháng 10 năm 2062.

Giao 10.252m2 đất tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Cải tạo, nâng câp đường vào Trường tiểu học Sông cầu.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 120.677,8m2 đất tại phường Phú Mỹ, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thực hiện dự án: Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải đoạn 3, thị xã Phú Mỹ. (Trong đó, thu hồi đất của các đơn vị như sau: Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng – Ban Quản lý Dự án 9 (Nhà máy đóng tàu Ba Son): 8.614,5m2,  UBND phường Phú Mỹ: 1.043,3m2, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 11.132,2m2, Tổng Công ty IDICO- CTCP: 86.298,0m2, UBND phường Tân Phước: 1.121,4m2, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sản xuất Tân Thành: 8.654,2m2, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn: 3.814,2m2).

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải đoạn 3, thị xã Phú Mỹ, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Thu hồi diện tích 5.858,2m2 đất tại số 147 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực (khu đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực thuê đất tại Quyết định số 1625/QĐ- UBND ngày 25 tháng 7 năm 2011 và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần tại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016).

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện Lực không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và Điều 15a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (được bổ sung tại khoản 13 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017).

Giao 43.606,6m2 đất tại thị trấn Phước Bửu, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường 328 đoạn Phước Tân- Phước Bửu - Hồ Tràm (đoạn 2), huyện Xuyên Mộc.

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 42.752,3m2 đất (trong đó, tại phường Phú Mỹ: 36.806,3m2, tại xã Tóc Tiên: 5.946,0m2), thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu do Công ty TNHH Bình Phương đang sử dụng nay Công ty giao trả lại cho địa phương quản lý theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND phường Phú Mỹ, UBND xã Tóc Tiên quản lý trong thời gian chờ giao cho chủ đầu tư đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thực hiện dự án.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Diện tích 42.752,3m2 đất do Công ty TNHH Bình Phương tự nguyện trả lại đất

Cho phép Giáo xứ Long Tân được chuyên mục đích sử dụng 567,2m2 đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở tôn giáo để sử dụng vào mục đích tôn giáo.

Ổn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với diện tích 70.000m2 đất tại Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất Khu công nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đất Đỏ I.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 25 tháng 8 năm 2059. Chuyển hình thức thuê đất

Giao 8.955,4 m2 đất tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giáo dục thực hiện dự án Trường tiếu học Trần Phú.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

 Thu hồi 10.000m2 đất tại mỏ đá Cỏ Ống, huyện Côn Đảo (trước đây UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Vũng Tàu thuê theo Quyết định số 3944/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 1999 để đầu tư khai thác đá Block mỏ đá Gabro Côn Đảo) theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất Đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Đất được Nhà nước giao có thời hạn nhưng không được gia hạn - theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất Đai.

Cho phép Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nam được chuyển mục đích sử đụng 30.223,3m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và cây hàng năm khác để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất phân bón Ong Biển.

Thời hạn sử dụng đất: kể từ ngày ký quyết định này đến ngày 26 tháng 7 năm 2068. Chuyển mục đích sử dụng đất

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 29.722,4m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Mỹ Xuân BI -CONAC.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09 tháng 10 năm 2062. Chuyển hình thức thuê đất

Cho Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức thuê 1.079.695,3m2 đất tại xã Suối Nghệ và xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tinh Bà Rịa - Vũng Tàu để đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp Châu Đức.

Cho thuê đất Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm

Cho phép Công ty TNHH Đại Việt được chuyển mục đích sử dụng 3.414,2m2 đất nông nghiệp trồng lúa nước còn lại để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (318,7m2), đất giao thông (3.095,5m2) tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa để đầu tư xây dựng: Khu nhà ở Đại Việt.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 29 tháng 12 năm 2065. Chuyển mục đích sử dụng đất Mục đích và Hình thức sử dụng đất: Đất ở tại đô thị: giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đất giao thông: giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 99,6m2 đất tại phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Công ty TNHH MTV Ứng dụng và Sản xuất – Bộ Quốc Phòng (TECAPRO) (là một phần diện tích trước đây Thủ tướng Chính phủ giao cho Công ty Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất thuộc Bộ Quốc Phòng theo Quyết định số 430/QĐ-TTH ngày 21/4/1999) và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích sinh hoạt cộng đồng để thực hiện dự án Trụ sở Khu phố 2, phường 9, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Thu hồi đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất: Đất sinh hoạt cộng đồng.

Giao 131.397,2m2 đất tại xã Suối Nghệ, xã Bình Ba và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Cái tạo, nâng cấp đường Ngãi Giao - Cù Bị (giai đoạn 2), huyện Châu Đức.

Lâu dài Giao đất - Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất. - Mục đích sử dụng đất: Đất giao thông.

Thu hồi 89.759,6m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa (khu đất trước đây đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa tại Quyết định số 1042/QĐ-ƯBND ngày 16 tháng 4 năm 2021).

Cho Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 thuê 89.759,6m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp để thực hiện dự án Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Long Phước.

50 năm, kể từ ngày ký Quyết định này Thu hồi và cho thuê đất Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm. Mục đích sừ dụng đất: đất cụm công nghiệp.

Thu hồi 40m2 đất tại thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (diện tích đất này là một phần thuộc tổng diện tích 1.941m2 đất mà UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cho Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu thuê tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2009) theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.   

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND huyện Xuyên Mộc lập phương án quản lý, sử dụng theo quy định.                    

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Công ty Cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu không còn nhu cầu sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất (văn bản số 165/CV-CN ngày 16 tháng 10 năm 2020) theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao 33.791,5m2 đất tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu công trình công cộng và tái định cư để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công trình công cộng và tái định cư, Phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 196.827,8m2 đất tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (khu đất trước đây đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao đất không thu tiền sử dụng đất cho UBND huyện Đất Đỏ tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016).

Cho Công ty cổ phần và Đầu tư khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 thuê 196.827,8m2 đất tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất Cụm công nghiệp để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến hải sản tập trung huyện Đất Đỏ.

Thu hồi và cho thuê đất Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm

Giao 52.974,3m2 đất tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường 328 đoạn Phước Tân- Phước Bửu – Hồ Tràm (đoạn 1), huyện Xuyên Mộc.     

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuê diện tích 44.517,9m2 đất tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện dự án Nhà máy cấp nước sông Ray.

50 năm, kể từ ngày ký Quyét định cho thuê đất Cho thuê đất Hình thức thuê đất: Trả tiền hàng năm

Điều chỉnh, bổ sung quyết định số 4967/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nội dung như sau:

1.Điều chỉnh nội dung tại Điều 1: “…sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn (62.291,0m²)” thành “…sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn (62.291,0m²: trong đó có 5.788,3m2 đất để xây dựng nhà ở xã hội)”.

2.Bổ sung khoản 5 vào Điều 2 nội dung: “5. Giao Cục thuế tỉnh thực hiện thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.”

Chuyển mục đích sử dụng đất

Giao 2.169,6m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở đô thị để thực hiện dự án Khu tái định cư phường Long Hương (đường Trần Xuân Soạn).

50 năm, kể từ ngày ký quyết định này Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận gia hạn sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục triển khai đầu tư dự án Khu du lịch Hải Thuận tại Bến Cát - Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc theo Quyết định số 5783/QĐ-UB ngày 09 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 11 tháng 3 năm 2023 (thời điểm tính gia hạn sử dụng đất được tính từ tháng thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng theo tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định số 93/QĐ-SKHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và cộng với thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021). Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Du lịch Hải Thuận vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ký Quyết định này.

Thu hồi 45.128,5m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khu đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng - Sản xuất Tân Thành thực hiện dự án Khu Resort ven biển thuộc Khu du lịch liên hợp Resort - thể thao Bình Châu (khu B) tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2011) theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và điểm b khoản 1 Điều 15b của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: UBND tỉnh đã chấm dứt hoạt động dự án Khu Resort ven biển thuộc Khu du lịch liên hợp Resort - thể thao Bình Châu tại văn bản số 1423/UBND-VP ngày 12 tháng 02 năm 2018 và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thu hồi, và chấm dứt hoạt động dự án tại Quyết định số 20/QĐ-SKHĐT ngày 26 tháng 3 năm 2018.

Gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hoa Hồng Vàng tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án siêu thị hoa quả, rau sạch và dịch vụ Hoa Hồng Vàng tại huyện Côn Đảo đối với diện tích 1.245,6m2 đất đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017.

Thời gian được gia hạn 24 tháng: Kể từ ngày ký Quyết định này. Trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hoa Hồng Vàng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do: Gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013

Điều chỉnh giảm diện tích 187,4m2 đất là một phần trong tổng diện tích 1.346,7m2 đất, tại Phường 2, thành phố Vũng Tàu đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch, sản xuất, thương mại Hương Phong thuê để sử dụng vào mục đích làm kinh doanh dịch vụ tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2007.

Điều chỉnh diện tích đất Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Bàn án dân sự sơ thẩm số 08/2016/DS-ST ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bản án dàn sự phúc thẩm số 343/2018/DS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao 12.415m2 đất tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Công An tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất an ninh để thực hiện dự án Trụ sở làm việc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 4.192,7m2 đất tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đất do UBND xã Bưng Riềng quản lý).

Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất

Thu hồi 1.501,3m2 đất tại số 163 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (lô đất trước đây UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Ban Tài chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng tại Quyết định số 1284/QĐ-UBT ngày 22 ngày 9 năm 1993) theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao UBND thành phố Vũng Tàu tiếp nhận diện tích trên để quản lý, lập phương án khai thác, sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất

Thu hồi 11.102,3m2 đất (do UBND xã Cù Bị quản lý 798,3m2 đất và Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa quản lý 10.304m2 đất) tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thực hiện dự án Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, huyện Châu Đức (trong đó có diện tích 2.103,6m2 đất lộ giới).     

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để thực hiện dự án Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, huyện Châu Đức.

Cho phép Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại đối với diện tích 64.075m2 đất tại xã Suối Nghệ và xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Châu Đức.

Thời hạn thuê đất: kể từ ngày ký quyết định này đến ngày 16 tháng 10 năm 2058.Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày ký quyết định này. Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 5.252m² đất tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Cù Bị, huyện Châu Đức.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày 25 thàng 7 năm 2011 Chuyển hình thức thuê đất Hình thức thuê đất: Trả tiền hàng năm.

Thu hồi 267.156,6m2 đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO quản lý.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ lập phương án sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất

Thu hồi 43.000m2 đất tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND xã Lộc An quản lý.

Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất

Giao 83.639,2m2 đất tại xã Bình Ba, xã Bình Giã, xã Đá Bạc và xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Đường Bình Ba- Bình Trung, huyện Châu Đức.    

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Nam Hải được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 953,9m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ để đầu tư xây dựng công trình: Bãi đậu xe và trồng cây xanh thuộc Dự án Trung tâm trưng bày, bảo dưỡng và kiểm định xe cơ giới (Trung tâm đăng kiểm 72-02D tại Quốc lộ 51 – thị xã Bà Rịa).

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 12 tháng 9 năm 2052. Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 18.074,3m2 đất tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để thực hiện dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 21 tháng 12 năm 2077. Chuyển hình thức thuê đất

Thu hồi 24.897,9m2 đất tại xã An Ngãi và xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Hà Nam thuê tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để khai thác vật liệu san lấp).

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ Khai thác vật liệu san lấp theo Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 (theo Khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn theo quy định.

Giao 54.020,8m2 đất (trong đó có 2.484,0m2 đất chuyên trồng lúa nước) tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở đô thị và đất giao thông để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Phước Hưng.

Giao đất

Giao 86.436,9m2 đất tại xã Bình Ba, xã Bình Giã và thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Đường Trần Hưng Đạo nối dài thị trấn Ngãi Giao.   

Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 898.914,5m2 đất tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Trạm giam Xuyên Mộc theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Thu hồi đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 1.996,5m² tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 4.239,9m², tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Tóc Tiên – Châu Pha, thị xã Phú Mỹ (trước đây là huyện Tân Thành).

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 4.662,9m2 tại thị trấn Đất Đỏ và 200m2 đất tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ngầm xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 1.600m² đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 59.056,4m2 đất tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ để đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước hồ Đá Bàn, huyện Đất Đỏ thuộc dự án Nước Sạch Nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 905,9m² đất tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 1.996,5m² tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 2.437,5m² đất, tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ (trước đây là huyện Tân Thành).

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 1.407,5m² đất tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Quảng Thành, huyện Châu Đức.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 2.307,6m² đất tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Bình Ba, huyện Châu Đức.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 3.446,1m² đất tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 14.955,7m² đất, tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước Sông Hỏa, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm với diện tích 1.599,3m² đất, tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc.

Chuyển hình thức thuê đất

Thu hồi 4.552,3m2 đất (là một phần trong tổng diện tích 82.326,2m2 mà trước đây UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi và giao cho UBND thành phố Vũng Tàu quản lý theo Quyết định số 2903/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 2004) tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giao toàn bộ diện tích 4.552,3m2 đất thu hồi trên cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Vũng Tàu để thực hiện dự án Hạ tầng Khu tái định cư khu đất tại hẻm 151 Hoàng Hoa Thám và khu đất tại hẻm 27 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Thu hồi đất

Cho phép Công ty Cổ phần Năng lượng Otran được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 66.355,4m2 đất tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống kho chứa và khai thác dịch vụ Logistics khu vực cảng Phú Mỹ.

Chuyển hình thức thuê đất Thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 20 tháng 4 năm 2058.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thu hồi 32.638,9m2 đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để đầu tư xây dựng dự án Đường quy hoạch số 5, thị trấn Long Hải và Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thu hồi 34.889,5m2 đất tại thị trấn Long Hải để đầu tư xây dựng Đường quy hoạch số 10, thị trấn Long Hải.

Giao UBND huyện Long Điền quản lý đối với phần diện tích đất nhà nước theo quy định; đối với phần diện tích đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, hoàn trả lại tình trạng pháp lý cho người sử dụng đất.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấm dứt dự án đầu tư Đường quy hoạch số 5 và Đường quy hoạch số 10 tại thị trấn Long Hải tại Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021.

Thu hồi 230,8m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (là một phần diện tích lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009).

Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa quản lý, lập phương án sử dụng đất diện tích đất thu hồi trên theo quy định của Luật Đất đai.

Thu hồi đất

Thu hồi 2.169,9m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009).

Giao cho UBND thành phố Bà Rịa quản lý, lập phương án sử dụng diện tích đất thu hồi trên theo quy định của Luật Đất đai.

Thu hồi đất

Thu hồi 1.108,3m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (là một phần diện tích lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009).

Giao cho UBND thành phố Bà Rịa quản lý, lập phương án sử dụng đất diện tích đất thu hồi trên theo quy định của Luật Đất đai.

Thu hồi đất

Giao 3.407,7m2 đất (trong đó có 3.369,6m2 đất chuyên trồng lúa nước) tại xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng để thực hiện dự án Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng tại xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa.

Giao đất

Thu hồi 7.879,4m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009).

Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa quản lý, lập phương án sử dụng diện tích đất thu hồi trên theo quy định của Luật Đất đai.

Thu hồi đất

Thu hồi 6.802,2 m2 đất (gồm 536,6m2 đất của tổ chức đang quản lý, sử dụng phải bồi thường về đất và 6.265,6m2 đất Nhà nước quản lý không bồi thường về đất) tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 44B đến đường ven núi Minh Đạm (qua Tịnh xá Hòn Một), thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Thu hồi 18.039,7m2 đất, tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu (khu đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp Tư nhân Nhà máy sản xuất nước đá Quốc Hương thuê tại Quyết định sổ 133/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2009) theo quy định.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo theo quy định của pháp luật.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai và Điều 15a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

Thu hồi 1.370,6m2 đất (do UBND xã Hòa Hiệp quản lý) tại xã Hòa Hiệp, huvện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Ria -Vũng Tàu để thực hiện dự án Bia tưởng niệm Bệnh viện K76A (trong đó có diện tích 369,1m2 đất lộ giới).

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để thực hiện dự án Bia tưởng niệm Bệnh viện K76A.

Công nhận quyền sử dụng 2.364,4m2 đất cho Chùa Kim Long, tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công nhận quyền sử dụng đất

Giao 28.261,4m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (là một phần trong tổng diện tích 479.656,7m2 đất và mặt nước đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi tại Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007, thuộc Khu dịch vụ hậu cần - Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Sông Dinh) cho Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý để lập phương án đẩu giá quyền sử dụng đất.

Giao đất

Thu hồi 13.195m2 đất tại xã Tam Phước, huyện Long Điền do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Đầu tư Lâm Thuận thuê tại Quyết định số 1405/QĐ-UBND 24 tháng 6 năm 2011 để khai thác vật liệu san lấp. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND huyện Long Điền quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp số 70, xã Tam Phước, huyện Long Điền của Công ty Cổ phàn Đầu tư Lâm Thuận theo Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017; thuộc trường hợp đẩt được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điếm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Thu hồi 43.654,1m2 đất tại xã Tam Phước, huyện Long Điền do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Triều Phát thuê tại Quyết định số 1317/QĐ-UBND 05 tháng 5 năm 2009 để khai thác vật liệu san lẩp. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND huyện Long Điền quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp số 70, xã Tam Phước, huyện Long Điên của Công ty TNHH Xây dựng Triều Phát theo Quvết định số 2120/QĐ-UBND ngày 05 thảng 8 năm 2016; thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Giao 16.311 m2 đất tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất thể dục thể thao để thực hiện dự án sân bóng đá phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa.

Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại đối với diện tích 32.018,1m2 đất tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp đế đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Châu Đức.

Chuyển mục đích sử dụng đất

Giao 17.795,8m2 đất tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền cho Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Phước Tỉnh.

Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho Công ty Đầu tư và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ I thuê diện tích 214.910,4m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc.

Cho thuê đất Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm

Cho Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ thuê 468.415,2m2 đất tại xã Tân Hòa và phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để thực hiện dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Cho thuê đất Thời hạn thuê đất: kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 21 tháng 12 năm 2077.

Giao Giáo xứ Dũng Lạc khu đất diện tích đất: 537,8m2 để xây dựng Đền thánh Đa Minh (thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất của Giáo xứ Dũng Lạc để đầu tư xây dựng Công viên Bà Rịa (giai đoạn 2), phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa)

Giao đất

Cho phép Công ty TNHH Bất động sản Phước Sơn được chuyển mục đích sử dụng 37.831,8m2 đất nông nghiệp trồng lúa, đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm khác để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (13.980,6m2) và đất giao thông (23.851,2m2) tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa để đầu tư xây dựng Khu nhà ở Long Hương.

Chuyển mục đích sử dụng đất

Thu hồi 33.791,5m2 đất do Trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang quản lý, sử dụng tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu để xây dựng công trình Hạ tầng, kỹ thuật khu công trình công cộng và tái định cư.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để xây dựng công trình Hạ tầng, kỹ thuật khu công trình công cộng và tái định cư, Phường 12, thành phố Vũng Tàu

Điều chỉnh diện tích thu hồi tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ 1.220,10m2 thành 1.057,6m2 (giảm 162,50m2).

Thu hồi đất Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho đúng với diện tích thực tế khu đất.

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh được chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, diện tích 351.103,4m2 đất cụm công nghiệp tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục xây dựng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi.

Chuyển hình thức thuê đất

Thu hồi 5.456,2m2 đất quốc phòng tại phường 2, thành phố Vũng Tàu do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Thu hồi đất

Thu hồi 5.661,9m2 đất (do Công ty cổ phần cao su Bà Rịa quản lý, sử dụng) tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét 1, huyện Châu Đức.

Thu hồi đất

Cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Đô được chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại đối với diện tích 56.137,2m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Rừng và Biển Thành Đô - Bình Châu.

Chuyển hình thức thuê đất

Điều chỉnh giảm 8.799,6m2 đất thu hồi tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ tại Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (chủ đầu tư) chưa giải phóng mặt bằng đối với 8.799,6m2 đất này, không còn nhu cầu sử dụng phần diện tích đất này - Theo văn bản số 60/BC.GMX.2020 ngày 18 tháng 11 năm 2020.

Điều chỉnh giảm diện tích 1.063,4m2 đất thuộc các thửa số 274, 313 và 360 tờ bản đồ số 13, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa tại Danh sách quỹ đất công giao cho cấp huyện quản lý theo Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều chỉnh diện tích đất Lý do điều chỉnh: phần diện tích 1.063,4m2 đất trên không thuộc đất công do nhà nước quản lý.

Cho phép Công ty TNHH bất động sản Phước Sơn được chuyển mục đích sử dụng 4.054,0m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (2.173,lm2) và đất giao thông (1.880,9m2) để đầu tư xây dựng Khu nhà ở Phước Sơn (giai đoạn 1), tại phường 11, thành phố Vũng Tàu.

Chuyển mục đích sử dụng đất

Thu hồi 1.510,8m2 đất, tại số 60 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu (lô đất trước đây UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà nghỉ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2009).

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận diện tích trên đế quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất

Giao 16.042,2m2 đất tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở để thực hiện dự án Khu tái định cư phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa.

Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 89.759,6m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thành phố Bà Rịa quản lý thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa.

Giao đất

Cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại đối với diện tích 81.396,2 m2 đất tại xã Nghĩa Thành và xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Châu Đức.

Chuyển hình thức thuê đất

Giao 66,3m2 đất tại số 01/31 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng để xây dựng công trình Trụ sở khu phố 1 phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu.

Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông chuyến hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 66.871m2 đất tại Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất Khu công nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đất Đỏ I.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông chuyến hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với diện tích 15.000m2 đất tại Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đổ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất Khu công nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đất Đỏ I.

Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông chuyến hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiên một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 30.000m2 đất tại Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Phuớc Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất Khu công nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đất Đỏ I.

Chuyển hình thức thuê đất

Thu hồi 637,6m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009) và giao cho UBND thành phố Bà Rịa quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Đất đai

Thu hồi đất

Thu hồi 1.767,3m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009) và giao cho UBND thành phô Bà Rịa quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Đất đai.

Thu hồi đất

Thu hồi 526,8m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009) và giao cho UBND thành phố Bà Rịa quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Đất đai

Thu hồi đất

Thu hồi 1.290,7m2 đất tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009) và giao cho UBND thành phố Bà Rịa quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Đất đai

Thu hồi đất

Thu hồi 419,4m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009) và giao cho UBND thành phố Bà Rịa quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Đất đai

Thu hồi đất

Thu hồi 9.533m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009) và giao cho UBND thành phô Bà Rịa quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Đất đai

Thu hồi đất

Thu hồi 23.396,8m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Ba Rịa - Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009) và giao cho UBND thành phô Bà Rịa quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Đất đai

Thu hồi đất

Thu hồi 430,5m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009) và giao cho UBND thành phố Bà Rịa quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Đất đai

Thu hồi đất

Thu hồi 16.560, 1m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009) và giao cho UBND thành phố Bà Rịa quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Đất đai

Thu hồi đất

Thu hồi 1.220,1m2 đất tại số 105, Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu do Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Rịa - Vũng Tàu tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Thu hồi đất

Thu hồi 21.651,3m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009) và giao cho UBND thành phố Bà Rịa quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Đất đai

Thu hồi đất

Cho phép Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tiến Hùng được chuyến từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 35.491,4m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng.

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 18 tháng 5 năm 2056. Chuyển hình thức thuê đất

Cho phép Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tiến Hùng được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 19.756,4m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân BI - Tiến Hùng.

Chuyển hình thức thuê đất

Giao 556,3m2 đất tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Giáo xứ Dũng Lạc sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo để xây dựng công trình tôn giáo

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty TNHH MTV Khai thác Xây dựng Bảo Châu gia hạn thời gian thuê đất đối với diện tích 87.170,8m2 đất tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ để khai thác Mỏ cát xây dựng số 55.

kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 21 tháng 01 năm 2029 Cho thuê đất Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm

Cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh thuê 31.126,4m2 đất tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp để đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2057 Cho thuê đất Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Cho phép Doanh nghiệp Tư nhân Diễn Phúc được chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 278.744,4m2 đất mặt nước, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đầu tư nuôi nghêu công nghiệp.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 28 tháng 6 năm 2055. Chuyển hình thức thuê đất

Cho Công ty cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu thuê 127.953,0m2 tại Phường 1, Phường 5 và phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đầu tư dự án Khu Hồ Mây Park Vũng Tàu.

Kể từ ngày ký quyết định này đến ngày 31 tháng 7 năm 2053. Cho thuê đất Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.

Thu hồi 7.546,4m2 đất tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Khu đất trước đây UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tạm giao cho Xí nghiệp Đại tu đường bộ 710 (nay là Công ty cổ phần Xây dựng công trình Giao thông 710 - Bộ Giao thông Vận tải) sử dụng để xây dựng Trạm bê tông nhựa nóng tại Quyết định số 769/QĐ-UBT ngày 31 tháng 5 năm 1993).

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Đất được Nhà nước giao có thời hạn nhưng không được gia hạn - theo quy định tại điếm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất Đai.

Thu hồi 14.678m2 đất tại xã Hội Bài, huyện Tân Thành (nay là xã Tân Hải, thị xã Phủ Mỹ), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Khu đất trước đây UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Công ty TNHH EAST WIND VIETNAM thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất bột cá và bột đầu vỏ tôm, đường vào nhà máy và cầu cảng tại Quyết định số 4479/QĐ-uBT ngày 27 tháng 8 năm 1999).

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đẩt theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn - theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất Đai.

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh chuyển mục đích sử dụng 6.565,4m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trong tổng diện tích 6.626,3m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mà Công ty cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số co 786212 cấp ngày 08 tháng 11 năm 2018) sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy thực phẩm Phúc Thịnh, tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 27 tháng 07 năm 2035. Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thu hồi 19.044,2m2 đất tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND xã Hòa Hội quản lý theo qyy định.


Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu không còn nhu cầu sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất

Giao 1.177,6m2 đất tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất và đất giao thông để thực hiện dự án Hạ tầng tái định cư di dời làng nghề truyền thống tại phuờng Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển mục đích sử dụng 1.102,1m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm để sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (806,2m2), đất giao dục (75,7m2) và đất giao thông (220,2m2) trong tổng điện tích 2.085,2 m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm do Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu đang sử dụng tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ để đầu tư xây dựng: Dự án Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 23 tháng 7 năm 2068 Chuyển mục đích sử dụng đất

Công nhận quyền sử dụng 2.591,4m2 đất cơ sở tôn giáo cho Linh Sơn cổ Tự, tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Công nhận quyền sử dụng 3.800,1 m2 đất (gồm: 394,8m2 đất cơ sở tôn giáo và 3.405,3m2 đất trồng cây lâu năm) cho Chùa Phước Hội, tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 11.268,2m2 đất tại xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giáo dục thực hiện dự án Trường Mầm non xã Bình Trung

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 10.795,5m2 đất tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất cơ sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng trường Mầm non Xuân Sơn, huyện Châu Đức.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Tổng Công ty IDICO - CTCP được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 39.834m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

Thời hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 08 tháng 7 năm 2052. Chuyển hình thức thuê đất

Thu hồi 175,2m2 đất do Công ty TNHH du lịch, sản xuất, thương mại Hương Phong sử dụng tại phường Thắng Tam, thành phổ Vũng Tàu để xây dựng công trình Trụ sở khu phố 2 và 3.

Thu hồi đất

Điều chỉnh giảm diện tích 37,8m2 đất là một phần trong tổng diện tích 312,0m2 đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Văn hỏa Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công ty cổ phần Phát triển Văn hóa Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu) được chuyển sang thuê đất đế sử dụng vào mục đích làm Cửa hàng sách, văn hóa phẩm tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 10 tháng 2 năm 2006.

Điều chỉnh diện tích đất

Thu hồi 1.920m2 đất (do Công ty cổ phần cao su Bà Rịa quản lý, sử dụng) tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu để thực hiện dự án Bia tưởng niệm chiến thắng Chòi Đồng - Tưởng niệm anh hùng liệt sỹ phân khu Bà Rịa - Long Khánh

Thu hồi đất

Giao 95,3m2 đất tại sổ 991 Bình Giã, phường Rạch Dừa, thành phổ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đẩt sinh hoạt cộng đồng để xây dựng công trình Trụ sở khu phố 8 phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu.

Ổn đinh lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê con lại đối với diện tích 45.959,9m2 đất tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Châu Đức.

Kể từ ngày ký quyết định này đến ngày 16 tháng 10 năm 2058 Chuyển hình thức thuê đất

Giao 95,3m2 đất tại sổ 991 Bình Giã, phường Rạch Dừa, thành phổ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đẩt sinh hoạt cộng đồng để xây dựng công trình Trụ sở khu phố 8 phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu.

Ổn đinh lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê con lại đối với diện tích 45.959,9m2 đất tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Châu Đức.

Kể từ ngày ký quyết định này đến ngày 16 tháng 10 năm 2058 Chuyển hình thức thuê đất Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

Giao 1.405,6m2 đất tại xã Hoà Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản Dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất an ninh để thực hiện dự án Trụ sở Công an xã Hoà Long, thành phố Bà Rịa.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 9.132,4m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất thể dục thể thao để thực hiện dự án Sân bóng đá Long Hương, thành phố Bà Rịa

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 903,1m2 đất tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất giao thông để thực hiện dự án đường khu tập thể Bộ đội Biên phòng, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điều chỉnh diện tích đất thu hồi từ 13.800m2 thành 11.398,2m2 (giảm 2.401,8m2 do đã thu hồi 1.202m2 giao cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016, số 349/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 và 1.199,8m2 đất quy hoạch mở rộng đường Nguyễn Văn Linh).

Điều chỉnh diện tích đất Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho đúng diện tích đất thực tế hiện nay đang quản lý.

Thu hồi 2.005,4m2 đất do UBND huyện Côn Đảo quản lý tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu để thực hiện dự án nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm, huyện Côn Đảo.

Thu hồi đất

Giao 1.076m2 đất tại Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban quản lý Dự án Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng Trụ sở cơ quan để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ Môi trường.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Công nhận quyền sử dụng 14.05 l,8m2 đất cho Giáo xứ Bãi Dâu tại phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lâu dài Công nhận quyền sử dụng đất Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 13.162,5m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất Cơ sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng Trường Tiểu học Hồ Tràm huyện Xuyên Mộc

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 208,2m2 đất tại phường 4, thành phố Vũng Tàu, tĩnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế đế dầu tư xây dựng Trạm y tế phường 4, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Công nhận quyền sử dụng 5.714,4m đất (gồm: 2.555,7m đất cơ sở tôn giáo và 3.158,7m2 đất trồng cây lâu năm) cho Chùa Như Lai, tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ổn định lâu dài Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 944,5m2 đất tại 166 Ba Cu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) - Chi hội Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất tôn giáo.

ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Công nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất sử dụng là 5.929,5m2 (gồm đất cơ sờ tôn giáo 4.120,8m2 và đất trồng cây lâu năm 1.808,7m2) cho Chùa Phước Quang, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đối với đất cơ sở tôn giáo: Lâu dài; Đối với đất trồng cây lâu năm: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Công nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Niết Bàn đối với phần đất có diện tích hiện hữu đang sử dụng tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu

Đối với đất cơ sở tôn giáo: Lâu dài; Đối với đất trồng cây lâu năm: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đât không thu tiền sử dụng đất.

Công nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất sử dụng là 10.455,7m2 (gốm đât cơ sở tôn giáo - 473,2m2 và đất trồng cây lâu năm - 9.982,5m2) cho Chùa Hương Sơn, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đối với đất cơ sở tôn giáo: Lâu dài; Đối với đất trồng cây lâu năm: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định. Công nhận quyền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 119,5m2 đất tại Phường Rạch Dừa và 126,6m2 đất tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất thuỷ lợi để đầu tư xâỵ dựng Tuyển mương thoát nước cho lưu vực phường 10, phường Rạch Dừa ra hồ Rạch Bà, thành phố Vũng Tàu.

Ồn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 126.225,2m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu do Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất quản lý, sử dụng để thực hiện dự án: Trường Quân sự tỉnh gắn với Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, theo quy định tại Khoản 8 Điều 61 của Luật Đất đai.

Thu hồi đất

Thu hồi 412m2 đất tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND xã Phước Tân quản lý theo quy định

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Đất đã hết hạn sử dụng nhưng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khải Minh (nay là Công ty cổ phần ANT Holdings) không lập thủ tục gia han sử dụng và có văn bản trả lại phần đất đã hết hạn sử dụng

Giao 39.185,7m2 đất tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất an ninh để xây dựng dự án Nhà tạm giữ và Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Châu Đức.

Lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Giáo xứ Long Tân được chuyển mục đích sử dụng 1.323,4m2 đất nông nghiệp trồng cây hàng năm (trong tổng diện tích 1.480,2m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ số 28, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà Giáo xứ Long Tân đang sử dụng) sang đất cơ sở tôn giáo để xây dựng nhà sinh hoạt giáo xứ.

Ồn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty cổ phần Kinh doanh khí Miền Nam được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại, với diện tích 799,1m2 đất tại phường 2, thành phổ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ để làm Văn phòng làm việc, kho chứa và cửa hàng kinh doanh Gas.

-Thời hạn thuê đất còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 25 tháng 7 năm 2057. -Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này. Chuyển hình thức thuê đất Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ

Giao 19.434,1m2 đất tại Khu 09 huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo sử dụng vào mục đích đất Cơ sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng trường Trung học sở Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Chùa Hải Vân được chuyển mục đích sử dụng 249,7m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trong tổng diện tích 4.298,7m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 02, tờ bản đồ số 44, phường 2, thành phố Vũng Tàu Chùa Hải Vân đang sử dụng) sang đất Cơ sở Tôn giáo tại phường 2, thành phổ Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Chùa Quy Sơn được chuyển mục đích sử dụng 967,3m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trong tổng diện tích 28.461,1m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thuộc các thửa đất số 164, 173, 183, 192 và 01 tờ bản đồ số 19 và 22, tại phường 5, thành phố Vũng Tàu mà Chùa Quy Sơn đang sử dụng) sang đất Cơ sở Tôn giáo tại phường 5, thành phố Vũng Tàu.

Ốn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Công nhận quyền sử dụng 3.499m2 đất cho Chùa Thanh Minh tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

50 năm kể từ ngày ký quyết định Công nhận quyền sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Công nhận quyền sử dụng 2.744,4m2 đất (gồm: 2.522m đất cơ sở tôn giáo và 222,4m2 đất trồng cây lâu năm) cho Ni viện Kim Hai, tại phuờng Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Đất cơ sở tôn giáo: Lâu dài; - Đất trồng cây lâu năm: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định. Công nhận quyền sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 1.360,8m2 tại phường Long Hương, thành phổ Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND phường Long Hương quản lý.

Cho Công ty TNHH Thăng Long Vũng Tàu thuê toàn bộ diện tích 1.360,8m2 đất này sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo để thực hiện dự án: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Đặng Lâm.

kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 23 tháng 8 năm 2069 Thu hồi và cho thuê đất Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm

Cho phép Công ty TNHH Thăng Long Vũng Tàu được chuyển mục đích sử dụng 34.054,4m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản sang đất thương mại, dịch vụ (2 500m2) và đất cơ sở giáo dục và đào tạo (31.554,4m ) tại phương Long Hương thành phố Bà Rịa để thực hiện dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đặng Lâm.

Thời hạn sử dụng đất: kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 23 tháng 8 năm 2069. Chuyển mục đích sử dụng đất Thuê đất trả tiền hàng năm

Giao diện tích 98.223,3m2 đất tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Bộ Tư lệnh Hải quân sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để đầu tư xây dựng dự án Trạm Ra đa cảnh giới biển tầm xa và doanh trại.

Ốn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 2.428,3m2 đất xây dựng trụ sở cơ quan để đầu tư xây dụng dự án Trụ sở Bảo hiểm Xã hội huyện Long Điền và 519,3m2 đất giao thông để quản lý theo quy hoạch, tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ồn định lâu dài. Giao đất Giao đẩt không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định sổ 561/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Tân Hòa chuyển mục đích sử dụng 71.100m2 đất nông nghiệp (trong tổng diện tích 71.400m2) sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tóc Tiên, thị xã Phu Mỹ.

Chuyển mục đích sử dụng đất Lý do thu hồi, hủy bỏ: Công ty TNHH Thương mại Tân Hòa xin chấm dứt hoạt động dự án và đề nghị hủy bỏ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Giao 1,472m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất thể dục thể thao để thực hiện dự án Nhà thi đẩu đa năng xã Long Phước.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 1,472m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất thể dục thể thao để thực hiền dự án Nhà thi đấu đa năng xã Long Phước.

Ốn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Tu viện Thanh Long II được chuyển mục đích sử dụng 2.548,1m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (là phần diện tích thuộc thửa đất số 201, tờ bản đồ số 07, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ) sang đất cơ sở tôn giáo

Sử dụng đất ổn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty CP Phú Mỹ được chuyển mục đích sử dụng diện tích 19.603,0m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tại phường Hắc dịch, thị xã Phú Mỹ sang sử dụng mục đích đất ở đô thị (10.659,2m2), đất giao thông (8.493,8m2) và khu vui chơi, giải trí công cộng (9450,0m2) để đầu tư xây dựng Khu nhà ở Phú Mỹ

50 năm kể từ khi ký Quyết định này Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất kể từ khi ký Quyết định này

Giao 2.892,8m2 đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản iý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan để mở rộng trụ sở ubnd thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Sử dụng đất định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương được chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 5) với diện tích 10.615,1m2 đất nông nghiệp (gồm: đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm) sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (6.712,2m2), đất khu vui chơi giải trí công cộng (1.060,0m2), đất thương mại, dịch vụ (123,5m2), đất có mặt nước chuyên dùng (76,7m2) và đất giao thông (2.642,7m2) trong tổng diện tích 24.193,5m2 đất nông nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương đang sử dụng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng: Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân.

Kể từ ngày ký Quyết định này cho đến ngày 28 tháng 8 năm 2069 Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này

Cho phép Công ty cổ phần Phú Mỹ chuyển mục đích sử dụng diện tích 15.264,0m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (8.812,9m2), đất cơ sở giáo dục và đào tạo (638,9m2), đất giao thông (4.854,5m2) và đất khu vui chơi giải trí công cộng (957,7m2) tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ để đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Tân Mỹ.

50 năm, kế từ ngày ký Quyết định này Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này

Giao 32.608,9m2 đất tại phường Phước Nguyên và phường Long Toàn, thành phổ Bà Rịa, tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thành phổ Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất thủy lợi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, thành phố Bà Rịa.

Sử dụng đất lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 1.614,6 m2 đất tại tại phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan đế thực hiện dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tại phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.

Sử dụng đất lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất khộng thu tiền sử dụng đất.

Giao 11.124,1 m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất giáo dục để thực hiện dự án Xây dựng Trường mầm non Long Phước 2, thành phố Bà Rịa.

Sử dụng đất lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điều chỉnh diện tích thu hồi và giao đất tại Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu

Điều chỉnh diện tích đất Lý do điều chỉnh: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Văn bản số 3580/UBND-VP ngày 14 tháng 4 năm 2020 và kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại báo cáo số 792/BC-TTr.NV3 ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Thu hồi 19.953,4m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND xã Long Phước quản lý để thực hiện công trình Tái định cư Gò Tiều, theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: để thực hiện công trình Tái định cư Gò Tiều, theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Thu hồi 1.177,6m2 đất tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý để thực hiện công trình Hạ tầng tái định cư di dời làng nghề truyền thống, theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: để thực hiện công trình Hạ tầng tái định cư di dời làng nghề truyền thống, theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai.

Cho phép Công ty TNHH Hồng Vân chuyến mục đích sử dụng 4.435,lm2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trong tổng diện tích 5.233,6m2 do Công ty TNHH Hồng Vân đang sử dụng) sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để xây dựng Trường tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai tại phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 02 tháng 5 năm 2058 (xác định thời điểm sử dụng đát kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2008, ngày Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu ban hành Quyết định sô 1555/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Tiên học, Trung học cơ sở và Trung học pho thông Nguyễn Thị Minh Khai). Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần; Thời điểm tính tiền thuê đất: kể từ ngày ký Quyết định này.

Thu hồi 189.567,6m2 đất tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đất do UBND xã Bưng Riềng quản lý). Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Giao đất

Cho phép Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiên một lần cho cả thời gian thuê, với diện tích 85.000m2 đẩt, tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất Khu công nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đất Đỏ I.

Thời hạn thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 25 tháng 8 năm 2059. Chuyển hình thức thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thu hồi 16.472,8m2 đất tại xã Hòa Bình, huyện Xuỵên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND xã Hòa Bình quản lý theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình không còn nhu cầu sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất (Văn bản số 25/CSHB -KT ngày 10/01/2020) theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Tổng Công ty IDICO - CTCP (trước đây là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam) tiếp tục triển khai thực hiện dự án Cảng Mỹ Xuân A tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với diện tích 534.250,5m2 đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho thuê tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2009.

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn Tổng Công ty IDICO - CTCP vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Thời điểm xác định giá đất để tính tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ký Quyết định này.

Cho phép Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Hoàng cầm chuyển mục đích sử dụng 26.432,5m2 đất nuôi trồng thủy sản tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sang đất cụm công nghiệp, để xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sản mở rộng.

Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này cho đến ngày 30 tháng 10 năm 2069 (ngày kết thúc dự án theo Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019). Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thu hồi 829,4m2 (diện tích đo đạc thực tế 802,5m2) đất tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (diện tích đất này trước đây đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí thuê để đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào nhà máy LPG tại Quyết định số 2663/QĐ-UB ngày 08/5/1999) và cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần thuê toàn bộ diện tích đất nêu trên sử dụng vào mục đích đất công trình năng lượng đế đầu tư xây dựng dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Nhà máy khí hóa lỏng Dinh cố.

Kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2011 (ngày Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần đăng ký doanh nghiệp lần đầu cho đến ngày 08 tháng 5 năm 2049 (Ngày hết thời hạn thuê đất trong Quyết định số 2663/QĐ-UB ngày 08 tháng 5 năm 1999 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Thu hồi và cho thuê đất Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm. Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2011 (ngày Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần đăng ký doanh nghiệp lần đầu).

Cho phép Doanh nghiệp Tư nhân An Sơn chuyển mục đích sử dụng 19.055,1m2 đất sản xuất nông nghiệp (trong tổng diện tích 19.176,4m2 đất Doanh nghiệp Tư nhân An Sơn đang sử dụng), trong đó: chuyển 14.292,8m2 đất chuyên trồng lúa sang đất ở tại đô thị; chuyển 4.579,6m2 đất chuyên trồng lúa sang đất giao thông và chuyển 182,7m2 đất chuyên trồng lúa sang đất cây xanh, để đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở An Sơn.

Thời hạn chuyển mục đích sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm, kể từ ngày ký Quyết định này Chuyển mục đích sử dụng đất - Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. - Hình thức sử dụng đất: + Đối với diện tích 14.292,8m2 đất ở tại đô thị, giao đất có thu tiền sử dụng đất. + Đối với 4.579,6m2 đất giao thông và 182,7m2 đất cây xanh, giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty cổ phần May Xây dựng Huy Hoàng chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, với diện tích 43.453,5m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh (thương mại, dịch vụ) tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục đầu tư dự án Khu du lịch Thuỳ Dương mở rộng.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 15 tháng 11 năm 2054 Chuyển hình thức thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Cho phép Doanh nghiệp Tư nhân Sơn Thịnh chuyển mục đích sử dụng 5.099,5m2 đất trụ sở khác tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị để đầu tư dự án Căn hộ thương mại 408A Lê Hồng Phong.

50 năm, kể từ ngày ký Quyết định này. Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Giao 1.986,8m2 đất tại xã Đá Bạc, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát trền Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất thuỷ lợi để xây dựng kênh tiếp nước cho các hồ Suối Môn, Đá Bàng và đập Suối sỏi, huyện Châu Đức.

Ồn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất: Đất thuỷ lợi để xây dựng kênh tiếp nước cho các Hồ Suối Môn, Đá Bàng và đập Suối sỏi, huyện Châu Đức.

Giao 4.225,5m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất thủy lợi (1.525,3m2), đất giao thông (2.700,2m2) để thực hiện hạng mục Mương thoát nước và Đường giao thông dân sinh vành đai công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biến hải sản tập trung tại xã Bình Châu.

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương được chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 4) với diện tích 5.413,5m2 đất nông nghiệp (gồm: đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm) sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (2.179,8m2), đất khu vui chơi giải trí công cộng (289,2m2), đất cơ sở giáo dục và đào tạo (887,4m2), đất có mặt nước chuyên dùng (112,6m2) và đất giao thông (1.944,5m2), tại phường 12, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân.

Kể từ ngày ký Quyết định này cho đến ngày 28 tháng 8 năm 2069. Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức sử dụng đất: Đất ở tại đô thị: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Đất giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng và đất có mặt nước chuyên dùng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần.

Thu hồi 6.027,9m2 đất của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (trong đó: 1.446,4m2 tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 tháng 2008; 1.171,2m2 tại Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 tháng 2008; 2.291,5m2 tại Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 tháng 2008 và 1.118,8m2 tại Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 tháng 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa không còn nhu cầu sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất (theo Văn bản số 04/CSBR-KTh ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa) theo quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 65 Luật Đất đai. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND huyện Châu Đức quản lý, sử dụng theo quy định.

Cho phép Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại, với diện tích 2.278m2 đất tại số 01, góc đường Lê Quang Định và đường 30 tháng 4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất kinh doanh để làm Khu căn cứ dịch vụ Tiền Cảng.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 29 tháng 09 năm 2056 Chuyển hình thức thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Giao 210,3m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng để xây dựng Trụ sở Thôn 10 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 133,5m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng để xây dựng Trụ sở Thôn 2 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Ồn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 261,2m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng để xây dựng Trụ sở Thôn 4 xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh gia hạn thời gian thuê 13.110,9m2 đất tại đường Thi Sách, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ để đầu tư dự án Căn hộ du lịch nghỉ dưỡng - Vũng Tàu Pearl.

kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2046 đến hết ngày 14 tháng 10 năm 2069. Gia hạn sử dụng đất Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2019. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần.

Thu hồi 23.290,2m2 đất tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý tại Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cho Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên sử dụng vào mục đích đất công cộng có mục đích kinh doanh (đất cảng thuộc đất giao thông) để thực hiện dự án Cảng Hyosung Vina Chemicals.

kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 10 tháng 5 năm 2052 Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất: kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giao 10.234,1m2 đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Chùa Hương Hải Thiền Viên sử dụng vào mục đích đất tôn giáo.

Ốn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 156.770,4m2 đất do UBND huyện Xuyên Mộc và Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện công trình Khu nhà ở thương mại tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất để lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện công trình Khu nhà ở thương mại tại xã Phước Thuận.

Thu hồi 1.408,6m2 đất tại phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khu đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Công ty Thoát nước Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quyết định số 4435/QĐ - UBND ngày 17 tháng 11 năm 2005). Cho Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam thuê toàn bộ diện tích đất trên sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ để làm Trụ sở Công ty.

50 năm, kể từ ngày ký Quyết định này Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Giao 1.334,3m2 đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích thực hiện dự án mở rộng trụ sở công an huyện Châu Đức.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất: Đất an ninh.

Cho phép Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Tiến Hùng được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại, với diện tích 49.302,2m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp đâu tư xây dựng và kinh doanh hạ tâng kỹ thuật Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 18 tháng 05 năm 2056. Cho thuê đất

Thu hồi 588,8m2 đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ do UBND xã Tóc Tiên quản lý và cho Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để làm Nhà máy nước Tóc Tiên.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 31 tháng 12 năm 2048. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Thu hồi 588,8m2 đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ do UBND xã Tóc Tiên quản lý và cho Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để làm Nhà máy nước Tóc Tiên.

Thời hạn thuê đất: kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 31 tháng 12 năm 2048. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày ký Quyết định này.

Giao 2.700m2 tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng công trình sự nghiệp để xây dựng Trạm dịch vụ nông nghiệp huyện Long Điền.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho Công ty cổ phần Đông Á Châu Đức thuê diện tích 330.733,2m2 đất tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Đá Bạc.

Thời hạn thuê đất: kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 25 tháng 5 năm 2065 Cho thuê đất Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương được chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 3) với diện tích 121.430,lm2 đất nông nghiệp (gồm: đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và đất nông nghiệp khác) sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (66.393,3m2), đất khu vui chơi giải trí công cộng (14.125,3m2), đất thương mại, dịch vụ (1.584,2m2), đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (3.233,lm2), đất có mặt nước chuyên dùng (2.751,5 m2) và đất giao thông (33.342,7m2) trong tổng diện tích 133.357,9m2 đất nông nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương đang sử dụng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân.

Thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này cho đến ngày 28 tháng 8 năm 2069. Thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Chuyển mục đích sử dụng đất Đất ở tại đô thị: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Đất giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng và đất có mặt nước chuyên dùng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Đất thương mại, dịch vụ và đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Giao 4.500,4m2 đất tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Chùa Phước Duyên sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo để xây dựng công trình tôn giáo.

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 18.796,lm2 đất (là một phần trong tổng diện tích 268.005,6m2 đất đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TƯQ. Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 856049 ngày 25 tháng 10 năm 2010 và Hợp đồng thuê đất số 02/HĐTĐ ngày 17 tháng 05 năm 2010; Phụ lục hợp đồng số 01 PLHĐ/TĐ ngày 14 tháng 11 năm 2011), thuộc dự án nhà hỗn họp HH1 tại phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro không còn nhu cầu sử dụng và tự nguyện trả lại đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro không còn nhu cầu sử dụng, tự nguyện trả lại đất tại văn bản số 5333/XDCB ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Thu hồi cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 201 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với diện tích đất 922,5 m2, diện tích sàn xây dựng 653,4 m2. Và giao cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý, lập các thủ tục để tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thu hồi đất

Thu hồi 102.599m2 đất do Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu quản lý tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc để thực hiện dự án Tiểu đoàn pháo binh.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 của Luật Đất đai 2013 để thực hiện dự án Tiểu đoàn pháo binh.

Thu hồi 2.294,9m2 đất tại góc đường Tôn Đức Thắng - đường Phạm Hùng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND huyện Côn Đảo quản lý, lập phương án sử dụng (theo quy định tại khoản 2 Điều 148 Luật Đất đai).

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an không còn nhu cầu sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất (văn bản số 4899/C01-P7 ngày 16 tháng 8 năm 2019) theo quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 65 Luật Đất đai.

Điều chỉnh diện tích đất thu hồi từ 32.116,2m2 thành 28.010,1m2 (giảm 4.106,lm2 đất) tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều chỉnh diện tích đất Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh phần diện tích đất nằm trong dự án mà chủ đầu tư không thỏa thuận được với các hộ dân về giá đền bù, giải phóng mặt bằng cho dân quản lý (theo Thông báo số 418/TB-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và kiến nghị của UBND huyện Long Điền tại Văn bản số 1647/UBND-VP ngày 12 tháng 4 năm 2017).

Thu hồi 37.552,7m2 đất tại điểm mỏ 33, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp tư nhân Long Mỹ thuê tại Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 để khai thác mỏ vật liệu san lấp.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND huyện Đất Đỏ quản lý (theo văn bản số 8545/UBND-VP ngày 26 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh).

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp số 33, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản I Điều 65 Luật Đất đai).

Giao 5.077,4m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Nâng cấp đoạn đường nối dài Tỉnh lộ 328 đến biển Hồ Tràm.

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Công ty Trách nhiệm Hữu hạn The Forest City được chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại đối với diện tích 993.796,8m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc để đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy.

Thời hạn thuê đất kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 17 tháng 3 năm 2058 Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại được tính từ ngày ký Quyết định này.

Thu hồi 2.022,lm2 đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý theo Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi đất của Hợp tác xã Quyết Tiến giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý.

Giao toàn bộ diện tích thu hồi trên cho Cục Bảo vệ an ninh Quân đội để sử dụng vào mục đất Quốc phòng.

Ổn định lâu dài Thu hồi đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Chùa Phước Sơn được chuyển mục đích sử dụng 2.100,2m2 đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở tôn giáo để sử dụng vào mục đích tôn giáo

ổn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 16.896m2 đất tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (diện tích đất này trước đây đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ tại Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 và Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010) và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần sử dụng vào mục đích làm Khu nhà ở công vụ cán bộ, công nhân - Khu quản lý vận hành Nhà máy điện Phú Mỳ thuộc dự án Nhà máy điện Phú Mỹ 4.

Thời hạn sử dụng đất: kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018 đến ngày 17 tháng 5 năm 2057. Thu hồi và cho thuê đất Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời điểm tính tiền sử dụng đất: kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018

Thu hồi 955.751m2 đất tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (diện tích đất này trước đây đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Phát điện 3 thuê tại Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 nam 2013) và cho Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần thuê toàn bộ diện tích đẩt thu hồi trên sử dụng vào mục đích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp để xây dựng các công trình Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ; Cảng rót dầu và tuyển dẫn dầu; Kênh thoát nước thải làm mát và Mở rộng cảng dầu Dự án nhà máy điện Phú Mỹ 1.

Thời hạn thuê đất kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018 đến ngày 26 tháng 11 năm 2050. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2018

Giao 10.161m2 đất tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Chùa Quảng Liên sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo để xây dụng công trình tôn giáo.

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 6.935,4m2 đất tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giáo dục để thực hiện dự án Trường mầm non Bình Minh (diện tích còn lại 633,6m2 quy hoạch hành lang an toàn giao thông).

Lâu dài. Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều chỉnh trích yếu và điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thu hồi đất Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh loại đất và mục đích sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Điều chỉnh trích yếu và điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thu hồi đất Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh loại đất và mục đích sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Thu hồi 59.94 lm2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuỵên Mộc, tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc quản lý, sử dụng (theo quy định tại Khoản 2 Điều 148 Luật Đất đai).

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an không còn nhu cầu sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất (theo văn bản số 4899/C01-P7 ngày 16 tháng 8 năm 2019) theo quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 65 Luật Đất đai.

Cho phép Công ty cổ phần Phát triển Kinh tế Giao Châu gia hạn thời gian thuê 1.676,8m2 đất tại số 102A đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ làm văn phòng.

Thời gian gia hạn thuê đất: 25 năm, kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2019 đến ngày 02 tháng 3 năm 2044. Gia hạn sử dụng đất Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2019. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

Giao 4.416,8m2 đất tại phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng-2 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình Đoạn cuối đường Nguyễn Tri Phương (đoạn Nguyễn Tri Phương giáp Trương Công Định).

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 143.395,9m2 đất tại Khu 3, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải Quân sử dụng vào mục đích đất Quốc phòng.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 20.454,1m2 đất mặt nước Sông Dinh, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Hải đoàn 129 - Quân chủng Hải quân sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để bố trí đóng quân (vùng cảng quân sự).

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi cơ sở nhà đất tại số 139 đường Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu với diện tích đất 4.328 m2, diện tích nhà 4.596 m2 và giao cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh tổ chức quản lý, bảo vệ.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyên, trả lại tài sản cho nhà nước (Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1804/SGDĐT-K.HTC ngày 16 tháng 9 năm 2019 và của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tại Công văn số 30/TTGDTX ngày 29 tháng 8 năm 2019 về việc bàn giao lại tài sản cho nhà nước do không còn nhu cầu sử dụng).

Thu hồi cơ sở nhà đất tại số 17B2 đường Đào Duy Từ, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu với diện tích đất 1.218,89 m2, diện tích nhà 307 m2 và giao cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh tổ chức quản lý, bảo vệ.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho nhà nước (Theo đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh tại Công văn số 78/TTXTĐTTMDL- HCTH ngày 06 tháng 9 nãm 2019 về việc bàn giao lại tài sản cho nhà nước do không còn nhu cầu sử dụng).

Cho phép Công ty cổ phần Du lịch Bình An được gia hạn sử dụng đất 24 tháng diện tích 80.799,6m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu (Khu A).

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định gia hạn. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty cổ phần Du lịch Bình An vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Công ty cổ phần Du lịch Bình An đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 49121000110 do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu 08 tháng 9 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 02, ngày ngày 28 tháng 5 năm 2013) kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa - theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013. Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ký Quyết định này.

Thu hồi 13.951,9m2 đất tại Khu KS2.4, Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo do UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai, để chuyển giao quỹ đất Nhà nước cho tổ chức thực hiện đấu giá.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4188/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục sử dụng đất theo Quyết định số 4188/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Giao đất Lý do: Theo đề nghị của Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam tại văn bản số 489/TLĐ ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Thu hồi 17.583,2m2 đất tại đường Vi Ba, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu do UBND thành phố Vũng Tàu quản lý.

Giao Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3275/UBND-VP ngày 11 tháng 4 năm 2019.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Cho phép Công ty TNHH Xây lắp - Dịch vụ Tân Thịnh được chuyển mục đích sử dụng 63.861,7m2 đất nông nghiệp (đất lúa 01 vụ, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm) tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng vào mục đích thực hiện xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ngói.

kể từ ngày ký Quyết định này cho đến ngày 16 tháng 4 năm 2069 (ngày kết thúc dự án theo Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2019). Chuyển mục đích sử dụng đất Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm. Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Giao 1.076,lm2 đất tại Hẻm số 54 đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho cho Đoàn Trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để xây dựng Trụ sở làm việc.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều chỉnh giảm diện tích đất công nhận từ 19.436m2 thành 13.138m2 (giảm 6.298m2 đất) tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công nhận quyền sử dụng 19.436,0m2 đất tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là phường Tân Phước, thị xã Phú Mỳ) cho Đan viện Thánh mẫu Phước Sơn để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm.

Điều chỉnh diện tích đất Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh cho phù hợp với diện tích đất thực tế mà Đan viện Thánh mẫu Phước Sơn sử dụng.

Giao 775,9m2 đất tại số 01 đường Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế để đầu tư xây dựng công trình Trạm y tế phường 2.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 58.364,8m2 đất tại thị trấn Phước Bửu, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giao thông thực hiện dự án Đường quy hoạch số 4 (giai đoạn 2).

Lâu dài. Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 11.075,4m2 đất tại thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng để đầu tư xây dựng công trình Nghĩa trang xã Long Sơn.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 29.458,7m2 đất (trong đó có 27.082,7m2 đất chuyên trồng lúa nước) tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để đầu tư xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự thành phố Bà Rịa.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 61.541,9m2 đất tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng Kỹ thuật ngoài hàng rào khu chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh (giai đoạn 1).

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 6.398,1m2 đất tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho Ban Quản lý Đự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất văn hóa để thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng.

Lâu dài Giao đất Hình thức sử dụng đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 6.685,4m2 đất tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Trung tâm Văn hoá Thể thao - Học tập Cộng đồng xã Bình Ba (giai đoạn 1).

Ồn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Giao 2.092,0m2 đất tại xã Nghĩa Thảnh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Giáo xứ Hữu Phước sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo để xây đựng công trình tôn giáo.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 182.786,3m2 đất - (đợt 1) tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc quản lý, thực hiện dự án Hạ tầng Kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung huyện Xuyên Mộc.

Giao đất

Giao 1.876,6m: đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị để đầu tư xây dựng Mở rộng Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1).

50 năm, kể từ ngày ký Quyết định này Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Giao 947,5m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam sử dụng vào mục đích đất giao thông (431,2m2) và đất khu vui chơi giải trí công cộng (516,3m2) không có mục đích kinh doanh để đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1).

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 3.266.166,3m2 đất (trong đó: UBND xã Xuân Sơn quản lý 26.951,4m2 đất, Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa quản lý 3.239.214,9m2 đất) tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức để thực hiện dự án Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để thực hiện dự án Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Dương được chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) với diện tích 54.695,5m2 đất nông nghiệp (gồm: đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm và đất nông nghiệp khác) sang sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị (30.465,4m2), đất khu vui chơi giải trí công cộng (942,9m2), đất thương mại, dịch vụ (4.467,7m2) và đất giao thông (18.819,5m2) trong tổng diện tích 55.193.4m2 đất nông nghiệp Công ty cổ phần Bất động sản Đông Dương đang sử dụng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu để đầu tư xây dựng Dự án Khu nhà ở cao cấp Vườn Xuân.

50 năm, kể từ ngày ký Quyết định này Chuyển mục đích sử dụng đất - Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. - Hình thức sử, dụng đất: + Đất ở tại đô thị: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; + Đất giao thông, đất khu vui chơi giải trí công cộng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; + Đất thương mại, dịch vụ: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Thu hồi 400.241m2 đất tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ (khu đất đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Vũng Tàu thuê tại Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018) và cho Công ty TNHH Thương mại Lương Cơ thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên tiếp tục sử dụng vào mục đích đất vật liệu xây dựng để đầu tư khai thác đá xây dựng tại mỏ Châu Pha.

Thời gian thuê đất: từ ngày ký Quyết định này đến ngày 14 tháng 02 năm 2026. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất: từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Thu hồi 16.456,9m2 đất tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa (lô đất trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý tại Quyết định số 1590/QĐ- UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014).

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND thành phố Bà Rịa quản lý; lập phương án, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: để giao UBND thành phố Bà Rịa lập phương án, tổ chức đấu giá quyền sử đụng đẩt theo quy định của Luật Đất đai

Thu hồi 41.698,7m2 đất tại Đường Bình Giã, phường Rạch Dừa (trước đây là phường 10), thành phố Vũng Tàu do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu thuê để sử dụng vào mục đích Khu sản xuất, gia công hàng may mặc, tại Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2004.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần May xuất khẩu Vũng Tàu thực hiện dự án chậm tiến độ trên 24 tháng, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 (theo Thông báo số 660/TB-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Kiểm Toán Nhà nước). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi 24.674,3m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND huyện Xuyên Mộc quản lý.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Giao Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Thu hồi diện tích 11.460,4m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do nhà nước quản lý

Thu hồi đất Lý do thu hồi: tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Cho phép Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại, với diện tích 67.261,7m2 đất, tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Châu Đức.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 16 tháng 10 năm 2058 Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại kể từ ngày ký Quyết định này

Giao 1.051,7m2 đất (đợt 1) tại số 133 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất an ninh để xây dựng Trụ sở làm việc Công an phường 3, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Giao đất

Giao 2.781,6m2 đất tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để mở rộng, cải tạo, nâng cấp Trường THCS Lý Thường Kiệt (giai đoạn 1).

Ốn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 200.006,lm2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần diện tích này nằm trong tổng diện tích 925.532,lm2 đất mà trước đây Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi và giao cho Công ty TNHH sửa chữa tàu biến Vinalines tại Quyết định số 3453/QĐ- UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 để đầu tư xây dựng: Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines Phía Nam) theo Thông báo số 714A/TB-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 và Văn bản số 5673/UBND-VP ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Theo chủ trương của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Văn bản số 5673/UBND-VP ngày 12 tháng 6 năm 2019; Công ty TNHH sửa chữa tàu biến Vinalines bị chấm dứt hoạt động một phần dự án theo Thông báo số 714A/TB-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - thực hiện thu hồi đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và điểm 1 khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Giao 891,0m2 đất tại đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng công trình Cơ sở 2 Trường Tiểu học Hoà Bình.

ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 19.506,6m2 đất tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông liên phường 10-11-12, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 806,3m2 đất tại khu HH1.3 góc đường Võ Thị Sáu - Trần Phú, huyện Côn Đảo do UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu quản lý. Giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Giao đất Thực hiện quyền đại điện chủ sở hữu về đất đai, để chuyển giao quỹ đất Nhà nước cho tổ chức thực hiện đấu giá.

Cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh thuê 107.595,4m2 đất (đợt 5) tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp để đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2057 (ngày kết thúc dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1705888534). Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cho phép Công ty cổ phần Cam Ly được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 296.201,0m2 đất tại Bãi Vông, Cỏ Ống, huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ.

Chuyển mục đích sử dụng đất Lý do: Theo đề nghị của Công ty cổ phần Cam Ly tại Văn bản số 20/CV-CL ngày 12 tháng 10 năm 2018. Công ty Cổ phần Cam Ly tiếp tục sử dụng đất theo Quyết định số 237/QĐ- UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giao 7.906,3m2 đất tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vùng Tàu sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo đường lên Núi Nhỏ (tuyến số 1) phường 2, thành phố Vũng Tàu.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 4.022,2m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa do UBND phường Long Hương quản lý và cho Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần thuê 4.022,2m2 đất tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất năng lượng để làm Hành lang an toàn Trạm phân phối khí Bà Rịa.

kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 15 tháng 6 năm 2061. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày UBND tỉnh tỉnh ký Quyết định cho thuê đất. Hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Giao 1.783,3m2 đất tại phường 8, thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình Đường hẻm kết nối giữa đường 3/2 với đường cống Hộp, phường 8, thành phố Vũng Tàu.

Ồn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Điều chỉnh diện tích đất thu hồi và giao cho Công ty Quản lý khai thác quỹ đất tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (nay là Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh) từ 573.131,2m2 thành 562.107,3m2 (giảm 11.023,9m2) tại khu Chí Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu tại Quyết định số 7399/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thu hồi và cho thuê đất Lý do: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 12456/UBND-VP ngày 18 tháng 12 năm 2017. Điều chỉnh tên “Công ty Quản lý khai thác quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Trung tâm phát triển quỹ đất Tỉnh)” thành “ Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu” tại Quyết định số 7399/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để thực hiện việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, trực tiếp quản lý quỹ đất đã thu hồi và lập dự án đâu tư xây dựng khu tái định cư thành phố Vũng Tàu.

Cho Công ty cổ phần Đông Á Châu Đức thuê 1.980.203,6m2 đất tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng dự án Khu công nghiệp Đá Bạc.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 25 tháng 5 năm 2065 (Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000275, chứng nhận lần đầu ngày 25 tháng 5 năm 2015). Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

Giao 6.116,7m2 đất tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Báo Bà Rịa — Vũng Tàu sử đụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan để đầu tư xây dụng Trụ sở làm việc Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 2.490,lm2 đất tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND phường 11 quản lý

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo chủ trương của UBND tỉnh tại Vãn bản số 12598/UBND-VP ngày 06 tháng 12 năm 2018. Giao Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đât thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Thu hồi 15.292,0m2 đất, tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Phú Mỹ thuê tại Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2011 để Khai thác vật liệu san lấp.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ Khai thác vật liệu san lấp số 61, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, theo Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Cho phép Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Đô được gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với diện tích 56.137,2m đất (khu A) tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đế tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Rừng và Biển Thành Đô - Bình Châu.

Được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Đô vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thành Đô chậm tiến độ hơn 5 năm so với quy hoạch đã được phê duyệt (kể từ ngày bản giao đất thực địa), vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 (theo kết quả kiểm tra việc sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Biên bản ngày 28 tháng 5 năm 2019). Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ký Quyết định này.

Điều chỉnh Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của
UBND tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu về việc giao 4.762,9m2 đất tại phường
Phú Mỹ và phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho
Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị
đê đầu tư xây dựng dự án: Chung cư nhà ở xã hội công nhân thép Tung Ho
huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ)

50 năm kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019 - ngày UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tảu ký Quyết định số 766/QĐ-UBND. Cho thuê đất Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; Thời điểm tính tiền thuê đất: kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2019 - ngày UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký Quyết định số 766/QĐ-UBND.

Giao 6.078,5m2 đất tại xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng Trường mầm non Hoà Hiệp 2, xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Ồn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 6.024,6m2 đất tại xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng Trường mầm non Đội I, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 103.298,9m đất tại phường Phước Hưng (diện tích: 71.263,7m2, trong đó có 54.493,9m2 đất chuyên trồng lúa nước) và xã Tân Hưng (diện tích 32.035,2m2, trong đó có 6.510,7m2 đất chuyên trồng lúa nước ), thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng Đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Bà Rịa.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 13.800m2 đất tại khu vực trước Đài phát thanh và Truyền hình, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Anh Đào thuê tại Quyết định số 4548/QĐ- UBND ngày 14 tháng 12 năm 2006 để đầu tư khai thác vật liệu san lấp.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo Khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Giao 3.998,4m2 đất tại đường Ngô Gia Tự, khu Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích xây dựng công trình sự nghiệp để đầu tư xây dựng công trình Nhà tiếp đón người có công tại huyện Côn Đảo.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Công ty TNHH Trung Thủy Bình Châu Bà Rịa - Vũng Tàu được gia hạn sử dụng đất 24 tháng đổi với diện tích 993.796,8m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đế tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy.

Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định này.

Thời gian được gia hạn 24 thảng, kể từ ngày UBND tỉnh ký quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Trung Thủy Bình Châu Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Công ty TNHH Trung Thủy Bình Châu Bà Rịa — Vũng Tàu chậm tiến độ 05 năm so với quy hoạch đã được phê duyệt, vi phạm quy định tại Điểm i khoản 1 Luật Đẩt đai 2013 (theo kết luận thanh tra số 690/KL- BTNMT ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty TNHH Ngọc Tùng tiếp tục triển khai đầu tư dự án Trại sản xuất tôm giống công nghệ sinh học Ngọc Tùng tại thị trấn Phước Hải, huyện Đât Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với diện tích 49.995,6m2 đất đã đựợc Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu cho thuê tại Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013.

Thời gian được gia hạn 24 tháng kể từ ngày ký Quyết định này. Trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Ngọc Tùng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Gia hạn sử dụng đất Thời điểm xác định giá đẩt để tính tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn: Được tính kể từ ngày ký Quyết định này.

Thu hồi 8.500m2 đất tại khu vực sau Đài phát thanh và Truyền hình, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Anh Đào thuê tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 để đầu tư khai thác vật liệu san lấp.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Giao đất Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường họp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Giao 4.31 l,3m2 đất tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt công cộng để xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Phước Long Thọ.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 121.782,5m2 đất tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sủ dụng vào mục đích đất ở tại đô thị và đất công trình công cộng để đầu tư xây dựng công trình mở rộng Khu Tái Định cư Đông Quốc lộ 56 thành phố Bà Rịa.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 16.600,lm2 đất tại khu vực đồi cát An Hải, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Anh Đào thuê tại Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008 để đầu tư khai thác vật liệu san lấp.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

 

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Giao 11.880,lm2 đất tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất Xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng dự án Trường tiểu học Phước Long Thọ.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 19.205m2 đất tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng dự án Trường Mầm non Kim Long.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 12.483m2 đất tại điểm mỏ 67, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Bình thuê tại Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp số 67, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ theo Quyết định số 1987/QĐ- UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo Khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đẩt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty cổ phần Phát triển Nhà Daewon - Thủ Đức tiếp tục triển khai đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cantavil - Long Hải đối với diện tích 47.032,5m2 đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao tại Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2008.

Thời gian được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này, Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty cố phần Phát triến Nhà Daewon - Thủ Đức vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điểm ký Quyết định này. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Việc gia hạn sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và khoán 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Lan Anh được chuyển mục đích sử dụng 4.155,3m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh để sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa để đầu tư xây dựng Khu Nhà ở Lan Anh 2.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 21 tháng 10 năm 2058. Chuyển mục đích sử dụng đất Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này. Hình thức sử dụng đất: giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giao 1.894,0m2 đất tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Tịnh thất Phước Tịnh để sử dụng vào mục đích tôn giáo.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Cho phép Chùa Phước Hội được chuyển mục đích sử dụng 147,5m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trong tổng diện tích 4.034, lm2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm mà Chùa Phước Hội đang sử dụng) sang đất cơ sở tôn giáo, tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ để đầu tư xây dựng công trình Nhà chúng.

Ổn định lâu dài Chuyển mục đích sử dụng đất

Cho phép Công ty TNHH Đầu tư Biển Sáng (trước đây là Công ty TNHH Khai thác Thủy hải sản Thương mại Biển Sáng) được gia hạn sử dụng đất 24 tháng diện tích 138.757,2m2 đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch Biển Sáng.

Được gia hạn 24 tháng, kể từ ngày ký quyết định này. Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty TNHH Đầu tư Biển Sáng vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Thời điểm xác định giá đất để tính khoản tiền phải nộp đối với thời gian được gia hạn là tại thời điếm ký Quyết định này. Gia hạn sử dụng đất Lý do gia hạn: Công ty TNHH Đầu tư Biển Sáng chưa thực hiện đúng tiến độ dự án được phê duyệt tại Quyết định sô 6560/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bả Rịa -Vũng Tàu sau khi được bàn giao đất trên thực địa (theo kết luận thanh tra số 1430/KL-STNMT ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).

thu hồi 47.765,4m2 đất, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh thuê tại Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 để Khai thác vật liệu san lấp.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mở vật liệu san lấp ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, theo Quyết định số 181/QĐ- UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đẩu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Giao 11.136,9m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng công trình Trường Mẩm non Bình Châu 2.

Ổn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 9.200m2 đất tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng Dự án Trường Tiểu học Bông Trang.

Ồn định lâu dài Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 12.767,0m2 đất, tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Ngọc Thảo thuê tại Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 để Khai thác mỏ đá chẻ.

Giao toàn bộ điện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quán lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ đá chẻ xa Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điêu 65 Luật Đât đai 2013).

Thu hồi 10.300m2 đất, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất (nay là xã Phước Hưng, huyện Long Điền), do UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty Liên doanh Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súc (nay là Công ty cổ phần Việt - Pháp Sản xuất thức ăn gia súc) thuê tại Quyết định số 100/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 1991 để sản xuất thức ăn gia súc.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Giao 8.783,4m đất tại xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất chợ để đầu tư xây dựng Dự án Chợ xã Hòa Hưng.

Ổn định lâu dài. Giao đất Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 214,1m2 đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Bà Rịa - Vùng Tàu tự nguyện trả lại - theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu tự nguyện giao trả lại cho nhà nước - theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh về việc thu hồi 6.198,2m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên (giao đất có thu tiền sử dụng đất) cho Công ty cổ phần Nhật Nhật Tân để đầu tư xây dựng Khu nhà ở nông thôn Nhật Nhật Tân.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Thực hiện theo Thông báo số 660/TB-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước Thông báo Kết quả Kiểm toán Đoàn kiểm toán Chuyên đề việc quản lý và sử dụng tài sản công của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Thu hồi 33.288m2 đất tại Đường 30 tháng 4, phường 12, thành phố Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Côn Sơn thuê để sử dụng vào mục đích làm Xưởng lắp ráp điện tử, điện lạnh, tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2008.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vũng Tàu - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Côn Sơn bỏ địa chỉ kinh doanh từ tháng 11 năm 2016, không còn nhu cầu sử dụng đất, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 (theo Thông báo số 660/TB-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Kiểm Toán Nhà nước).

Thu hồi 367,0m2 đất tại Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu do Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh quản lý theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho UBND thành phố Vũng Tàu để quản lý, lập thủ tục giao đất ở cho 03 hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng chưa bàn giao đất thực địa.

Thu hồi và cho thuê đất

thu hồi 4.462,9m2 đất tại số 890, đường 30 tháng 4, phường 11, thành phổ Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Côn Sơn thuê để sử dụng vào mục đích làm Văn phòng làm việc của Công ty tại Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2008.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quán lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi và cho thuê đất Lý do thu hồi đất: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Côn Sơn bỏ địa chỉ kinh doanh từ tháng 11 năm 2016, không còn nhu cầu sử dụng đất, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 (theo Thông báo số 660/TB-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Kiểm Toán Nhà nước).

Thu hồi 4.758,3m2 đất tại Bến Súc, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (trước đây là thị xã Bà Rịa) do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Thành Chí thuê để sử dụng vào mục đích đầu tư Trạm kinh doanh vật liệu xây dựng tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2007.

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi và cho thuê đất Lý do thu hồi đất: Dự án đã chậm tiến độ trên 24 tháng, để trống và một phần bị lấn chiếm, thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 (theo Thông báo số 660/TB-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Kiểm Toán Nhà nước).

Thu hồi 157,4m2 đất (diện tích thục tế) tại số 396 (số cũ 342) Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu (là một phần trong tổng diện tích 445m2 đất mà trước đây UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo giao cho Công ty phát hành sách thuộc Sở Văn hóa Thông Tin (nay là Công ty cổ phần phát triển Văn hóa Du lịch Vũng Tàu) tại Quyết định số 732/QĐ-UB ngày 01 tháng 02 năm 1984 về việc giải quyết nhà số 342 đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì) giao Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh quản lý.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Trước đây Công ty Văn hóa tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công ty cổ phần phát triển Văn hóa Du lịch Vũng Tàu) giao cho ông Đặng Quang Hải không đúng thẩm quyền được quy định tại Điều 13 Luật Đẩt đai 1987 (nay là điểm c khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013) - Theo kết luận Thanh tra số 208/KL-STNMT ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thu hồi khoảng 93m2 (theo Sơ đồ trích lục vị trí thửa đất là 157,4m2) giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Thu hồi 7.821m2 đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (là khu đất trước đây đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa thuê tại Quyết định số 577/QĐ- UBND ngày 10 tháng 3 năm 2010) và cho Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ để làm Nhà nghỉ Đồng Nai theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 175 Luật Đất đai năm 2013.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 15 tháng 10 năm 2059. Thu hồi và cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này; hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; mục đích sử dụng đất: đất thương mại, dịch vụ.

Cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thuê 2.785.228,9m2 đất - đợt 6 tại xã Suối Nghệ và xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng: Khu Công nghiệp Châu Đức.

kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2058 (theo quy định tại Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Cho thuê đất - Thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày ký Quyết định này

Giao 23.658,6m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng Công trình Bảo vệ bờ biển Bến Lội.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 10.280,0m2 đất tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng của Tổng cục Hải quan sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ồn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Giao 22.21 l,3m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị và đất công trình công cộng để đầu tư xây dựng Khu Tái định cư đồng Mắt Mèo, thành phố Bà Rịa.

Ồn định lâu dài. Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giao 53.615,4m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất công trình công cộng (giao thông, khu vui chơi, giải trí công cộng) để đầu tư xây dựng công trình Cải tạo bờ Tây Sông Dinh đoạn từ Sông Dinh trên Quốc lộ 51 đến cầu Long Hương thành phố Bà Rịa.

Ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Thu hồi 38.513m2 đất, tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tính Bà Rịa- Vũng Tàu cho Công ty TNHH Hòa Bình thuê tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2006 để Khai thác đá xây dựng lô 11C.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ đá xây dựng lô 11C, xã Tân Phước, huyện Tân Thành theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi 51.33l,6m2 đất tại điểm mỏ 68 (điểm mỏ 87 cũ), xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam thuê tại Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 để khai thác vật liệu san lấp.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp số 68, xã Tam Phước, huyện Long Điền theo Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đẩt theo quy định.

Thu hồi 35.303,4m2 đất tại điểm mỏ 69, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Doanh nghiệp Tư nhân Phước Phú thuê tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 để khai thác vật liệu san lấp.

Thu hồi đất

Thu hồi 36.604,2m2 đất, tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Cửu Long thuê tại Quyết định số 2799/QĐ- UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 để Khai thác vật liệu san lấp.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016 (theo Khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi 31.636,4m2 đất, tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh thuê tại Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2009 để Khai thác mỏ vật liệu san lấp.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ vật liệu san lấp ấp 3, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2016 (theo Khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013). Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi 140.607,7m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải quản lý; cho Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Quốc Hương thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên, sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ để đầu tư dự án Khu du lịch biển, nghỉ dưỡng.

Được tính kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 26 tháng 6 năm 2063 Thu hồi và cho thuê đất Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Giao 2.509,4m2 đất tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất an ninh để đầu tư xây dựng công trình Trạm kiểm soát giao thông đường thủy.

ổn định lâu dài Giao đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Cho phép Doanh nghiệp Tư nhân Gas Thu Tâm được chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 16.332,5m đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích Cảng neo đậu tàu cá và tránh trú bão Ben Đầm - Côn Đảo.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 09 tháng 11 năm 2057 Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại: Kể từ ngày ký Quyết định này

Thu hồi 30.020,1m2 đất, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Hà Nam thuê tại Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2006 để Khai thác vật liệu san lấp. Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ Khai thác vật liệu san lấp số 65, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ theo Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 (theo khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Thu hồi 7.722,4m2 đất tại khu KS2.1, Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo do UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi trên, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai, để chuyển giao quỹ đất Nhà nước cho tổ chức thực hiện đấu giá.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3307/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.042,9m2 đất tại số 56, đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu quản lý.

Giao diện tích đất thu hồi trên cho Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc.

Ổn định lâu dài. Thu hồi đất Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thu hồi 9.829,3m2 đất của Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sông cầu.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Sông cầu, tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Thu hồi 7.569,0m2 đất của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Bình Minh.

Thu hồi đất Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai 2013 để đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Bình Minh, tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức.

Thu hồi 133.651,6m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (trước đây là xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) - là phần diện tích đất trong tổng diện tích 239.802,2m2 đất mà UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hồi và cho Công ty Xây dựng dầu khí thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO) thuê toàn bộ diện tích đất trên để đầu tư Khai thác mỏ sét Mỹ Xuân - theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Dự án Khai thác mỏ sét gạch ngói Mỹ Xuân 2 đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu cấp Giấy phép khai thác số 11/GP-UBND ngày 01/4/2016 cho DNTN gạch ngói Hợp Nhật Thành thực hiện; Công ty Xây dựng Dầu khí (nay là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO) không còn là chủ đầu tư dự án khai thác mỏ sét gạch ngói Mỹ Xuân 2 - theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Cho phép Công ty cổ phần Vận tải ô tô tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 995,1m2 đất tại số 205, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (xưởng sửa chữa ô tô và kinh doanh vật tư, thiết bị, nhiên liệu phục vụ vận tải).

Kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2046 Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại được tính kể từ ngày ký Quyết định này

Thu hồi 190,1m2 đất tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ) - là một phần diện tích đất đã được UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Xí nghiệp đá Phước Hòa (nay là Công ty cổ phần Phước Hòa Fico) tại Quyết định số 103/QĐ.UBT ngày 27 tháng 01 năm 1986 - theo quy định tại điềm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Thu hồi đất Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Phước Hòa Fico không còn nhu cầu sử dụng diện tích đất trên - theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013.

Cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh thuê 15.643,3m2 đất - đợt 4 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp để đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi.

Kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2057 Cho thuê đất

Cho phép Công ty cổ phần Vận tải ô tô tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 1.233,6m2 đất tại hẻm số 50, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Văn phòng làm việc).

Kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2046. Cho thuê đất Thời điểm tính tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê còn lại được tính kế từ ngày ký Quyết định này.