Danh bạ cần biết

 Cơ quan

 Điện thoại

(mã vùng 0254)

 Thư điện tử

Cảnh sát cơ động

113

 

Cứu hỏa

114

 

Cấp cứu

115

 

Giải đáp số máy điện thoại

1080

 

Đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh

 088.8800.247

 duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn

Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh

3727899

sokhcn@baria-vungtau.gov.vn

Các sở-ban-ngành

Văn phòng UBND

3851737

vanphong@vpub.baria-vungtau.gov.vn

Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo

3858048

sonoivu@baria-vungtau.gov.vn

Sở Ngoại vụ

3856120

songoaivu@baria-vungtau.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông

3512222

sotttt@baria-vungtau.gov.vn

Sở Công thương

3542677

soct@baria-vungtau.gov.vn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

3829891

sonnptnt@baria-vungtau.gov.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

3852691

sogddt@baria-vungtau.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3852401

sokhdt@baria-vungtau.gov.vn

Sở Tài nguyên Môi trường

3852539

sotnmt@baria-vungtau.gov.vn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3852205

soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn

Sở Tài chính

3852380

sotc@baria-vungtau.gov.vn

Sở Tư pháp

3856252

sotp@baria-vungtau.gov.vn

Sở Xây dựng

3511680

soxd@baria-vungtau.gov.vn

Sở Y tế

3852652

soyte@baria-vungtau.gov.vn

Sở Giao thông Vận tải

3727840

sogtvt@baria-vungtau.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ

3852484

sokhcn@baria-vungtau.gov.vn

Sở Văn hoá, Thể thao

3852299

sovhtt@baria-vungtau.gov.vn

Sở Du lịch

3836888 

sodl@baria-vungtau.gov.vn

Ban Quản lý các KCN

3816640

bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn

Thanh tra tỉnh

3727801

thanhtra@baria-vungtau.gov.vn

Ban QL Trung tâm hành chính

 3727877

 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

3573082

ipcvungtau@vnn.vn

Trung tâm Xúc tiến Thương mại

543468

xttmvt@gmail.com

Đài Phát thanh truyền hình

3702075

websitebrt@gmail.com

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

3856115

baobrvt@gmail.com

UBND các huyện, thị xã, thành phố

TP Vũng Tàu

3852766

vungtau@baria-vungtau.gov.vn

TP Bà Rịa

3825105

baria@baria-vungtau.gov.vn

Long Điền

3862611

longdien@baria-vungtau.gov.vn

Đất Đỏ

3688282

datdo@baria-vungtau.gov.vn

Xuyên Mộc

3771667

xuyenmoc@baria-vungtau.gov.vn

Châu Đức

3883158

chauduc@baria-vungtau.gov.vn

Thị xã Phú Mỹ (huyện Tân Thành cũ)

3876955

phumy@baria-vungtau.gov.vn

Côn Đảo

3830157

condao@baria-vungtau.gov.vn

 Các cơ quan TW ngành dọc

Công an

3852361

pv11@congan.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh)

(069)3545182

 

Cảnh sát PCCC và CNCH

3810755

 

Viện Kiểm sát nhân dân

3734343

info@vkndbrvt.gov.vn

Tòa án nhân dân

 3716332

 

Cục Hải quan

3510680

contact@haiquanvungtau.gov.vn

Cục Thống kê

3856037

bariavungtau@gso.gov.vn

Kho bạc Nhà nước tỉnh

 3852087

info@khobacbariavungtau.com

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

3856814

bariavungtau@sbv.gov.vn

Cục Thuế

3852220

 

Bảo hiểm xã hội

3818120