Thông tin giá đất trên địa bàn tỉnh

NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC ĐÔ THỊ HUYỆN CÔN ĐẢO

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Stt

TÊN ĐƯỜNG

Đoạn đường

Loại đường

Hệ số

Đơn giá đất ở (sau khi đã có hệ số)

Từ

Đến

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí

4

Vị trí 5

1

Đường Bến Đầm

Ngã 3 An Hải 

Giáp ranh điểm đầu khu đất Trạm Kiểm lâm Bến Đầm

2

0.6

1.166

758

583

432

350

Đoạn còn lại của tuyến

2

0.8

1.555

1.011

778

576

466

2

Đường Cỏ Ống - Đoạn 1:

Giáp ranh điểm đầu khu đất Trạm Kiểm lâm Cỏ Ống

Sân bay Côn Sơn 

2

0.8

1.555

1.011

778

576

466


 - Đoạn 2: Các đoạn còn lại của tuyến

Hết trạm Kiểm lâm Cỏ Ống

Ngã 3 Tam Lộ

2

0.6

1.166

758

583

432

350

3

Các tuyến đường chưa xác định tên, đã được huyện trải nhựa và đưa vào sử dụng

2


1.944

1.264

972

720

583

4

Đường quy hoạch Nhánh 1

Trần Phú

Phạm Văn Đồng

2


1.944

1.264

972

720

583

5

Đường quy hoạch Nhánh 22


1.944

1.264

972

720

583

6

Đường quy hoạch Nhánh 3 (đường vòng cung phía sau Trường Mầm non Tuổi Thơ)

Hồ Thanh Tòng

Hồ Thanh Tòng

2


1.944

1.264

972

720

583

7

Đường quy hoạch nhánh 4

Phạm Văn Đồng

Hồ Thanh Tòng

2


1.944

1.264

972

720

583

8

Hà Huy Giáp

Hồ Văn Mịch (điểm chờ Nguyễn Văn Linh nối dài)

Đường Bến Đầm

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

9

Hồ Thanh Tòng

Nguyễn Thị Minh Khai

Nguyễn Văn Linh

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

10

Hồ Văn Mịch

Huỳnh Thúc Kháng

Hà Huy Giáp (điểm chờ Nguyễn Văn Linh nối dài)

2


1.944

1.264

972

720

583

11

Hoàng Phi Yến

Ngã 3 đi An Hải

Huỳnh Thúc Kháng

2


1.944

1.264

972

720

583

Huỳnh Thúc Kháng

Hồ Văn Mịch

12

Hoàng Quốc Việt

Phạm Hùng

Vũ Văn Hiếu

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

13

Huỳnh Thúc Kháng

Hoàng Phi Yến

Ngã 3 Tam lộ  (Võ Thị Sáu – Phan Chu Trinh – Huỳnh Thúc Kháng)

2


1.944

1.264

972

720

583

14

Lê Duẩn

Tôn Đức Thắng

Nguyễn Văn Linh

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

15

Lê Đức Thọ

Nguyễn An Ninh

Tôn Đức Thắng

2


1.944

1.264

972

720

583

16

Lê Hồng Phong

Tôn Đức Thắng

Nguyễn Văn Linh

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

17

Lê Văn Việt

Lê Duẩn

Lê Đức Thọ

2


1.944

1.264

972

720

583

18

Lương Thế Trân

Nguyễn Đức Thuận

Nguyễn Văn Linh

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

19

Ngô Gia Tự

Nguyễn Huệ

Nguyễn Văn Linh

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

20

Nguyễn An Ninh


Nguyễn Huệ

Cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

Cổng chính Nghĩa trang Hàng Dương

Nguyễn Văn Cừ

2


1.944

1.264

972

720

583

21

Nguyễn Đức Thuận

Ngã 4 Tôn Đức Thắng

Ngã 3 An Hải

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

22

Nguyễn Duy Trinh

Nguyễn Huệ

Nguyễn Văn Linh

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

23

Nguyễn Huệ

Nguyễn Đức Thuận

Nguyễn Văn Cừ

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

24

Nguyễn Thị Minh Khai

Tôn Đức Thắng

Nguyễn Văn Linh

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

25

Nguyễn Văn Cừ

Công viên Võ Thị Sáu

Lò Vôi

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

Lò Vôi

Tam Lộ

2


1.944

1.264

972

720

583

26

Nguyễn Văn Linh

Huỳnh Thúc Kháng

Nguyễn An Ninh

1

1.2

3.240

2.106

1.620

1.200

972

27

Phạm Hùng

Tôn Đức Thắng

Nguyễn Văn Linh

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

28

Phạm Quốc Sắc

Võ Thị Sáu

Nguyễn Văn Linh

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

29

Phạm Văn Đồng

Vũ Văn Hiếu

Nguyễn An Ninh

1

1.2

3.240

2.106

1.620

1.200

972

30

Phan Chu Trinh

Ngã 3 Tam Lộ

Ngã ba Võ Thị Sáu, Huỳnh Thúc Kháng

2


1.944

1.264

972

720

583

31

Tạ Uyên

Huỳnh Thúc Kháng

Huỳnh Thúc Kháng

2

0.75

1.458

948

729

540

437

32

Tô Hiệu

Nguyễn Huệ

Quy Hoạch Nhánh 3

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

33

Tôn Đức Thắng

Ngã 4 Tôn Đức Thắng

Nguyễn Văn Cừ

1

1.2

3.240

2.106

1.620

1.200

972

34

Trần Huy Liệu (đường Nguyễn Văn Trỗi cũ)

Nguyễn Huệ

Nguyễn Văn Linh

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

35

Trần Phú

Vũ Văn Hiếu

Trần Huy Liệu

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

36

Võ Thị Sáu

Nguyễn Huệ

Đài tiếp hình

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

Đài tiếp hình

Ngã 3 Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng

2


1.944

1.264

972

720

583

37

Vũ Văn Hiếu

Nguyễn Đức Thuận

Nguyễn Văn Linh

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

38

Đường Song Hành

(Song song với đường Nguyễn Huệ)

Phạm Hùng

Hồ Văn Mịch

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

39

Đường Nội Bộ số 8

Trần Huy Liệu

Tô Hiệu

1


2.700

1.755

1.350

1.000

810

40

Đường Nội bộ Quy hoạch lô G (G1)

Nguyễn Văn Linh

Hồ Thanh Tòng

2


1.944

1.264

972

720

583

41

Đường Nội bộ Quy hoạch lô G (G2)

Nguyễn Văn Linh

Hồ Thanh Tòng

2


1.944

1.264

972

720

583

42

Đường Nội bộ Quy hoạch lô G (G3)

Nguyễn Văn Linh

Hồ Thanh Tòng

2


1.944

1.264

972

720

583

43

Đường Nội bộ Quy hoạch lô G (G4)

Nguyễn Văn Linh

Giáp nhà dân (đường cụt)

2


1.944

1.264

972

720

583

44

Đường vào bãi Đầm Trầu

Cỏ Ống

Bãi biển Đầm Trầu

2

0,8

1.555

1.011

778

576

466Tra cứu giá đất