Bản đồ hành chính
ban-do-hanh-chinh Thành phố Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa Huyện Tân Thành Huyện Châu Đức Huyện Long Điền Huyện Xuyên Mộc Huyện Đất Đỏ Huyện Côn Đảo
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Diện tích: 1.982 km²

Đơn vị hành chính:

- Thành phố (2): Bà Rịa, Vũng Tàu

- Thị xã (1): Phú Mỹ

- Huyện (5): Long Điền, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức, Côn Đảo

Địa chỉ website: www.baria-vungtau.gov.vn