Văn bản Điều hành Văn bản Điều hành
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 10.833 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 542
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
229/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiệnviệc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/01/2019 29/01/2019
Còn hạn
230/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/01/2019 29/01/2019
Còn hạn
849/UBND-VP Thực hiện chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình cấp phép đầu tư 28/01/2019 28/01/2019
Còn hạn
867/UBND-VP dự toán KP xây dựng bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 28/01/2019 28/01/2019
Còn hạn
870/UBND-VP hỗ trợ kinh phí điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa hàng tháng của các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại tỉnh năm 2019 28/01/2019 28/01/2019
Còn hạn
891/UBND-VP Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu biệt thự vườn suối nước nóng Bình Châu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc 28/01/2019 28/01/2019
Còn hạn
894/UBND-VP tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết nguyên đán 2019 28/01/2019 28/01/2019
Còn hạn
896/UBND-SNV Bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 28/01/2019 28/01/2019
Còn hạn
899/UBND-VP dự án Trạm xăng dầu Long Sơn tại thành phố Vũng Tàu 28/01/2019 28/01/2019
Còn hạn
828/UBND-VP Dự án khu trung tâm thương mại dịch vụ - du lịch - vui chơi giải trí côn sơn tại khu đất số 6 khu vực 1 trung tâm thị trấn Côn Sơn, huyện Côn Đảo 25/01/2019 25/01/2019
Còn hạn
12/BC-UBND Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 25/01/2019 25/01/2019
Còn hạn
778/UBND-VP Chủ trương lập Đề án điều tra Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh 25/01/2019 25/01/2019
Còn hạn
817/UBND-VP chủ trương điều chỉnh thiết kế hạng mục đèn chiếu sáng thuộc công trình đường số 4, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền 25/01/2019 25/01/2019
Còn hạn
821/UBND-VP Quản lý, duy tu, sửa chữa hệ thống kè biển thuộc địa bàn thành phố Vũng Tàu 25/01/2019 25/01/2019
Còn hạn
822/UBND-VP kinh phí thực hiện công tác kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 25/01/2019 25/01/2019
Còn hạn
824/UBND-VP dự án khu du lịch Thiên Bình Minh, huyện Xuyên Mộc 25/01/2019 25/01/2019
Còn hạn
827/UBND-VP thẩm định dự toán ngân sách huyện Đất Đỏ năm 2019 25/01/2019 25/01/2019
Còn hạn
10/BC-UBND Đánh giá thực trạng hệ thống đê điều, xác định trọng điểm xung yếu cần xử lý cấp bách để đảm bảo an toàn 24/01/2019 24/01/2019
Còn hạn
710/UBND-VP cho phép sử dụng kế hoạch vốn 2018 đã bố trí cho dự án HTKT phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh để thanh toán khối lượng... 24/01/2019 24/01/2019
Còn hạn
711/UBND-VP chủ trương đầu tư hồ chứa nước Bình Châu, huyện Xuyên Mộc bằng nguồn vốn xã hội hóa 24/01/2019 24/01/2019
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 10.833 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 542