Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
BR-VT: Quy định thời gian và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.
09:41 | 06/04/2019 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Quy định thời gian và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2019). Thời gian áp dụng chính sách kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Thời gian chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ tròn 90 tuổi, 95 tuổi, 100 tuổi và trên 100 tuổi tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm hoặc đột xuất khi đến tuổi chúc thọ nhưng sức khỏe yếu. Thời gian chúc thọ và tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi tổ chức vào ngày người cao tuổi Việt Nam (ngày 06 tháng 6) hàng năm.

Mức chi chúc thọ, mừng thọ

Mức quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi là 4.000.000 đồng/người bao gồm: 2.500.000 đồng tiền mặt, khánh vàng trị giá 1.000.000 đồng và 5 mét vải lụa trị giá 500.000 đồng.

Mức quà tặng người cao tuổi thọ 90 tuổi là 2.200.000 đồng, bao gồm tiền mặt 1.200.000 đồng, khánh vàng trị giá 1.000.000 đồng.

Mức quà tặng người cao tuổi ở 70, 75, 80, 85 tuổi là 600.000 đồng tiền mặt.

Mức quà tặng người cao tuổi thọ 95 tuổi là 1.200.000 đồng tiền mặt.

Mức quà tặng người cao tuổi trên 100 tuổi là 1.700.000 đồng, gồm tiền mặt 1.200.000 đồng và quà trị giá 500.000 đồng.

(Nguồn: Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND)