THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Ngày 18/4/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh BR-VT ban hành Thông báo số 22/TB-HĐTD về việc thông báo Đề cương ôn thi các môn trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa-...

Đọc tiếp »

Ngày 16/4/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh BR-VT ban hành Thông báo số 21/TB-HĐTD về việc thông báo Số báo danh và các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh BR-VT...

Đọc tiếp »

Ngày 16/4/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh BR-VT ban hành  Thông báo số 20/TB-HĐTD về việc thông báo thời gian và địa điểm ôn thi Công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 1...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, kết cấu hạ tầng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Sao...

Đọc tiếp »
Tin bài khác