THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng Ban hành Thông báo số 26/TB-HĐTD về việc Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2018. Theo đó, thời gian...

Đọc tiếp »

Ngày 04/5/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 24/TB-HĐNN về Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 2018. Chi...

Đọc tiếp »

Ngày 02/5/2019, Hội đồng tuyển dụng ban hành Thông báo số 23/TB-HĐTD về Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018. 1. Thời gian thi: Kỳ thi tổ chức...

Đọc tiếp »

Ngày 18/4/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh BR-VT ban hành Thông báo số 22/TB-HĐTD về việc thông báo Đề cương ôn thi các môn trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa-...

Đọc tiếp »

Ngày 16/4/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh BR-VT ban hành Thông báo số 21/TB-HĐTD về việc thông báo Số báo danh và các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh BR-VT...

Đọc tiếp »
Tin bài khác