THÔNG BÁO CHUNG THÔNG BÁO CHUNG

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo Quyết định, có 02 thủ tục...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, hoạt động xây dựng, vật...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Theo Quyết định, có 03 thủ tục hành...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, công bố Đường mực nước triều...

Đọc tiếp »
Tin bài khác