Thông báo chung Thông báo chung
Giao chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh năm 2019
03:43 | 14/05/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND về công bố chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2019 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là căn cứ để đánh giá xếp loại các doanh nghiệp, kết quả hoạt động của Người quản lý tại các doanh nghiệp Nhà nước và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2019.

Chi tiết Quyết định 1141/QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn: Quyết định số 1141/QĐ-UBND

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn