Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2018.
03:30 | 06/05/2019 Print   E-mail    

Ngày 02/5/2019, Hội đồng tuyển dụng ban hành Thông báo số 23/TB-HĐTD về Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018.

1. Thời gian thi: Kỳ thi tổ chức trong 02 ngày 18,19/5/2019, cụ thể như sau:

+ Ngày 18/5/2019 (thứ bảy)

- Buổi sáng: Thi môn Kiến thức chung (thi viết)

- Buổi chiều: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm), Tin học (Trắc nghiệm)

+ Ngày 19/5/2019: (Chủ nhật)

- Buổi sáng: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết)

- Buổi chiều: Thi môn Ngoại ngữ (thi viết)

2. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, số 13 Trường Chinh, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

Lưu ý: Thí sinh khi đi mang theo Thẻ dự thi, CMND hoặc giấy tờ nhân thân khác có dán ảnh

Chi tiết Thông báo số 23/TB-HĐTD xem tại đây

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT