Thông báo chung Thông báo chung
Sở TNMT: Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, kết cấu hạ tầng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Sao Mai, Bến Đình, phường 9, thành phố Vũng Tàu
09:39 | 16/04/2019 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, kết cấu hạ tầng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Sao Mai, Bến Đình, phường 9, thành phố Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu làm chù đầu tư

Kết luận: 

Căn cứ quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ và kết quả kiểm tra hiện trạng thì hồ sơ của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu:

Đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ớ thuộc dự án Khu nhà ở Sao Mai, Bến Đình, phường 9, thành phố Vũng Tàu đối với 08 lô A17, F01, F02, F06, F18, F23, D10, E01. Công ty được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Đối với 04 lô A12, C1O, D03, F31: Sở Tài nguyên và Môi trường đang có văn bản đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến đối với nhà, công trình xây dựng không đúng với thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở sẽ ban hành Thông báo điều kiện chuyển nhượng cho các trường hợp này sau khi có ý kiến của Sở Xây dựng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh (đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức); liên hệ chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thành phố Vũng Tàu (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Xem chi tiết tại đây!

Nguồn: Thông báo 238/TB-STNMT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn