Thông báo chung Thông báo chung
Sở KH&CN: Thông tin kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na)
09:26 | 16/04/2019 Print   E-mail    

Sở KH&CN vừa ban hành thông báo tông tin kết quả thực hiện đề tài  nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh BR-VT.

Theo đó, thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian: 8h30 ngày 23/04/2019 (Thứ Ba)

- Địa điểm: phòng họp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR - VT.

- Mục tiêu chung:

Bảo tồn, đánh giá và sử dụng nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Điều tra thu thập khoảng 40 giống/dòng mãng cầu ta.

+ Bảo tồn và đánh giá khoảng 40 đối tượng nguồn gen mãng cầu ta.

+ Phân tích, đánh giá đa dạng di truyền các giống/dòng mãng cầu ta được thu

thập

+ Công nhận được 2 cây đầu dòng mãng cầu ta.

Xem chi tiết tại đây!

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn