Thông báo chung Thông báo chung
Sở KH&CN: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu 2019 của tỉnh BR - VT lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ và khoa học xã hội
09:51 | 28/03/2019 Print   E-mail    

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu 2019 của tỉnh BR - VT lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ và khoa học xã hội để các tổ chức và cá nhân quan tâm, có đủ năng lực và điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn, cụ thể:

1. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu thực hiện năm 2019, gồm 02 đề tài:

- Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt (dân tộc Kinh) ở tỉnh BR-VT.

- Nghiên cứu sự tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khoẻ người dân tỉnh BR-VT.

2. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung năm 2018 của tỉnh BR-VT, gồm 01 đề tài: Nghiên cứu loại hình du lịch Homestay ở tỉnh BR-VT.

3. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Đến hết ngày 30/4/2019

Xem chi tiết thành phần hồ sơ theo yêu cầu tại đây!

Nguồn: Thông báo 16/TB-SKHCN

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn