Thông báo chung Thông báo chung
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT
02:03 | 19/03/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo Quyết định, có 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.

02 thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, gồm: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu; Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

Xem chi tiết tại đây!

Nguồn: Quyết định 589/QĐ-UBND

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn