Thông báo chung Thông báo chung
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
08:00 | 19/03/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó, có 01 thủ tục hành chính mới ban hành (Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương).

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xem chi tiết tại đây!

Nguồn: Quyết định 591/QĐ-UBND

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn