Thông báo chung Thông báo chung
Sở TN&MT: Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án nhà ở Biệt thự Ao Sen, tại phường 2, thành phố Vũng Tàu.
02:58 | 15/03/2019 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án nhà ở Biệt thự Ao Sen, tại phường 2, thành phố Vũng Tàu do Công ty TNHH Bảo Ninh làm chủ đầu tư.

1. Cơ sở pháp lý:

Công ty TNHH Bảo Ninh đang sử đụng đất hợp pháp được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 465202 cấp ngày 15/4/2009 với diện tích 340,1 m2 đất ở đô thị, thuộc thửa đất số 200 (Lô số 02), tờ bản đồ số 33 tại phường 2, thành phố Vũng Tàu.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 465203 cấp ngày 15/4/2009 với diện tích 358,2m2 đất ở đô thị, thuộc thửa đất số 199 (Lô số 03), tờ bản đồ số 33 tại phường 2, thành phố Vũng Tàu.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 465204 cấp ngày 15/4/2009 với diện tích 336,1 m2 đất ở đô thị, thuộc thửa đất số 198 (Lô số 04), tờ bản đồ số 33 tại phường 2, thành phố Vũng Tàu.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 465205 cấp ngày 15/4/2009 với diện tích 307,1 m2 đất ở đô thị, thuộc thửa đất sô 197 (Lô số 05), tờ bản đồ số 33 tại phường 2, thành phố Vũng Tàu.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 981340 cấp ngày 27/10/2014 với diện tích 309,69m2 đất ở đô thị, thuộc thửa đất số 195 (Lô số 07), tờ bản đồ số 33 tại phường 2, thành phố Vũng Tàu.

2. Về nhà ờ:

Công ty TNHH Bảo Ninh đã xây dựng hoàn thiện 05 căn nhà tại các lô số: 02, 03, 04, 05, 07 (tương ứng với 05 mẫụ số: 02, 03, 04, 05, 07) theo bản vẽ thỏa thuận kiến trúc được duyệt (tại văn bản sô 3935/SXD-QHKT ngày 26/11/2018 của Sở Xây dựng) và được nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng tại 05 Biên bản ngày 26/12/2018.

Kết luận:

Công ty TNHH Bảo Ninh đủ điều kiện đề chuyển nhượng 05 căn nhà tại các lô số: 02, 03, 04, 05, 07 thuộc dự án Khu nhà ờ Biệt thự Ao Sen, tại phường 2, thành phố Vũng Tàu theo quy định và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điêu 188 Luật Đât đai 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty TNHH MTV Lan Anh biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh (đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức); liên hệ chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thành phố Vũng Tàu (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Nguồn: Thông báo 207/TB-STNMT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn