Thông báo chung Thông báo chung
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
03:12 | 12/03/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo Quyết định, có 05 thủ tục hành chính mới, gồm:

1. Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại;

2. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư, chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản;

3. Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng;

4. Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm;

5. Xác nhận chuyên gia.

Xem chi tiết tại đây!

Nguồn: Quyết định 497/QĐ-UBND

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn