Thông báo chung Thông báo chung
Sở TN&MT: Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 2
09:34 | 30/01/2019 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 2 do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư.

Cơ sở pháp lý:

Công ty sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

Giấy chứng nhận số AP 757573 diện tích 100m2 đất ở tại nông thôn được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch) cấp ngày 15/6/2009.

Giấy chứng nhận số AP 779597 diện tích 361,8m2 đất ở tại nông thôn được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch) cấp ngày 10/7/2009.

Giấy chứng nhận số AP 779582 diện tích 361,8m2 đất ở tại nông thôn được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi truồng (TUQ. Chủ tịch) cấp ngày 10/7/2009. 

Kết luận:

Hồ sơ đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định và Công ty TNHH MTV Lan Anh được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đât đai 2013.

Trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty phải thực hiện chỉnh lý biến động từ tên pháp nhân “Công ty TNHH Lan Anh” thành “Công ty TNHH MTV Lan Anh” trong giấy chứng nhận QSD đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty TNHH MTV Lan Anh biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh (đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức); liên hệ chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thành phố Bà Rịa (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Nguồn: Thông báo 137/TB-STNMT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn