LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/4/2019 ĐẾN 20/4/2019   NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/4/2019 ĐẾN 12/4/2019   NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/4/2019 ĐẾN 05/4/2019 NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/03/2019 ĐẾN 29/03/2019  NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM ...

Đọc tiếp »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/03/2019 ĐẾN 22/03/2019  NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI CHỦ TRÌ CQ CHUẨN BỊ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM Thứ...

Đọc tiếp »