Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  671248
Hoạt động Sở - Ban - Ngành Hoạt động Sở - Ban - Ngành
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.
05:19 | 23/03/2019 Print   E-mail    

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học tổ chức ăn bán trú cho học sinh, ngày 20/3/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 549/SGDĐT-VP yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ động phối hợp với ngành y tế để tham mưu với địa phương (theo phân cấp quản lý) tổ chức rà soát lại các quy trình từ cung cấp thực phẩm đầu vào, quy trình tổ chức bếp ăn một chiều và quy trình thức ăn đầu ra phục vụ học sinh ăn tại trường. Đối với các trường đặt suất ăn công nghiệp, yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến an toàn thực phẩm cho nhà trường.

2. Các nhà trường tự kiểm tra, giám sát một số nội dung cụ thể sau đây:

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm (ATTP);  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức về ATTP, phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh; Không quảng cáo và kinh doanh trong nhà trường các đồ uống có cồn, nước ngọt có ga và các thực phẩm không có lợi cho sức khỏe học sinh.

- Đối với các trường có tổ chức ăn bán trú, bếp ăn tập thể phải trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đối với khu vực bếp nấu, chế biến thức ăn, dụng cụ phục vụ; Thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn thực phẩm cung ứng; Tuân thủ đúng quy trình chế biến thức ăn, lưu mẫu thức ăn, thực phẩm hàng ngày; Thường xuyên vệ sinh trường, lớp, nhà ăn, sử dụng dụng cụ sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và phụ huynh học sinh trong việc giám sát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm của các tổ chức, cá nhân phục vụ ăn uống trong trường học; triển khai thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế; Các cơ sở giáo dục có tổ chức ăn, ở bán trú, nội trú thành lập Tổ bảo đảm ATTP của trường do thủ trưởng đơn vị làm Tổ trưởng và mời Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát.

- Chủ động có phương án phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại đơn vị và thực hiện nghiêm túc các quy định về ATTP đối với nhân viên, người làm việc tại nhà ăn, căn tin, nhà bếp, kho chứa thực phẩm, trang thiết bị bảo quản chế biến thực phẩm. Tuyệt đối không được sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh để chế biến thức ăn; không ký hợp đồng sử dụng suất ăn chế biến sẵn không đảm bảo các quy định về ATTP, không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức; bảo đảm an toàn bếp ăn tập thể, phòng chống thực phẩm bẩn, phòng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Triển khai ký cam kết giữa nhà trường với Ban đại diện Cha mẹ học sinh và Chính quyền địa phương về an toàn thực phẩm trong việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

- Rà soát việc khám sức khỏe định kỳ và có xác nhận tập huấn kiến thức ATTP đối với người trực tiếp chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể nhằm tránh các bệnh truyền nhiễm có thể lây lan trong trường học.

Đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Kế hoạch số 129/KH-BCĐLNATTP, ngày 26/12/2018 của Ban chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm về việc kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2019; Quyết định 3540/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 về việc ban hành Quy trình công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội.

(Nguồn: Công văn 549/SGDĐT-VP)