Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương làm việc với UBND tỉnh BRVT
03:57 | 15/05/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (15/5), Đoàn công tác Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương do ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

Cùng tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính cho biết, tính đến ngày 31/3/2019, trên địa bàn tỉnh có 21 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 02 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 19 danh nghiệp nắm giữ trên 50% và dưới 50% vốn nhà nước. Để triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”, Tỉnh đã chỉ đạo người quản lý doanh nghiệp căn cứ các quy định hiện hành lập phương án tái cơ cấu của doanh nghiệp theo hướng sắp xếp để có chiến lược sản xuất kinh doanh hiệu quả; rà soát các khoản đầu tư tài chính, các dự án đầu tư trong và ngoài ngành không hiệu quả, xử lý các tồn tại, vướng mắc về nhà đất… Giai đoạn 2016 - 2020, các doanh nghiệp nhà nước Tỉnh sẽ được sắp xếp theo phương án: giữ nguyên 01 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh, cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh, chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tỉnh thành Công ty TNHH 02 thành viên trở lên. Trong giai đoạn 2017 - 2020, Tỉnh cũng sẽ thực hiện thoái vốn nhà nước tại 15 doanh nghiệp, cổ phần hóa 08 đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển giao 03 doanh nghiệp về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh nhà nước (SCIC).

Việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và công tác chuyển đổi công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài chính, đất đai, xác định giá trị doanh nghiệp; các phương án sử dụng đất chưa được thống nhất để phê duyệt; tình trạng lấn chiếm đất đai, chặt phá rừng đã làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi công ty thành công ty 2 thành viên.

Cũng tại buổi làm việc, Tỉnh đã có một số đề xuất, kiến nghị như: điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, chưa bàn giao về SCIC và tiếp tục thực hiện thoái vốn; chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 cuả Thủ tướng Chính phủ, công văn số 107/ĐTKĐV-KHTH ngày 21/1/2019 của SCIC đối với 03 công ty; gia hạn thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp thành công ty hai thành viên.

Ông Nguyễn Hồng Long, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Long ghi nhận các vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị của Tỉnh về việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đồng thời yêu cầu Tỉnh tiếp tục nghiêm túc thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, khó khăn xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ, ngành liên quan. Ngoài ra, Ông cũng yêu cầu Sở Tài chính bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long gửi lời cảm ơn đến Đoàn công tác Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương đã có những hướng dẫn sâu sát và kịp thời đối với địa phương, đồng thời mong muốn Ban Chỉ đạo tạo điều kiện, hỗ trợ để Tỉnh thực hiên tốt hơn nữa việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp trong thời gian tới.

Bích Thủy