Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa VI.
11:26 | 14/05/2019 Print   E-mail    

Sáng ngày 14/5, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VI. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trên địa bàn tỉnh có 418 dự án có thu hồi đất với diện tích 2.933,62ha để thực hiện trong năm 2019. Đến thời điểm hiện tại, số dự án, công trình đã và đang thực hiện thu hồi đất là 186 dự án/418 dự án, đạt tỷ lệ 44,50%, với diện tích thu hồi đất 1.256,25ha/2.933,62ha, đạt tỷ lệ 42,825%; số dự án, công trình chưa triển khai thực hiện hoặc không thực hiện do chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở, thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ,… là 232 dự án/418 dự án, chiếm 55,50% với diện tích 1.677,383ha/2.933,62ha, chiếm 57,18%.

Dự thảo Tờ trình cho thấy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tổng diện tích đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 06 tháng cuối năm 2019 là 373,33ha để thực hiện 29 dự án. Cụ thể, huyện Châu Đức có 09 dự án/68,60ha; huyện Xuyên Mộc có 01 dự án/2,0ha; huyện Đất Đỏ có 04 dự án/90,85ha; thành phố Vũng Tàu có 06 dự án/208,05ha; huyện Côn Đảo có 01 dự án/0,2ha; thành phố Bà Rịa có 07 dự án/0,97ha; thị xã Phú Mỹ có 01 dự án/2,6ha.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong 6 tháng cuối năm 2019 để thực hiện 19 dự án. Cụ thể, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa 01 vụ là 19,10ha để thực hiện 09 dự án; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa 02 vụ là 0,5ha để thực hiện 02 dự án; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ là 40,75ha để thực hiện 07 dự án; chuyển mục đích sử dụng đất từ rừng đặc dụng là 02ha để thực hiện 01 dự án.

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc về cơ bản đồng ý thông qua các Dự thảo Tờ trình nêu trên, đồng thời yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh lại các Dự thảo để trình tại kỳ họp lần thứ 12 của HĐND tỉnh sắp tới.

Nguyễn Hằng

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn