Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị sơ kết Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 1000 doanh nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (giai đoạn 2017-2018)
05:57 | 13/05/2019 Print   E-mail    

Chiều nay (13/5), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 1000 doanh nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (giai đoạn 2017-2018). Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thành Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 1000 doanh nhân của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh ban hành vào tháng 11/2016 nhằm nâng tầm đội ngũ doanh nhân của tỉnh trong hoạt động điều hành, quản lý doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh phát triển bền vững; phát huy tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mục tiêu của Chương trình là giai đoạn 2017-2020 tỉnh sẽ tổ chức 42 lớp bồi dưỡng cho đội ngũ doanh nhân của tỉnh về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp toàn diện, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh vực: logistic, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch...

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 02 năm (2017-2018), các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã tổ chức được 9/13 lớp (đạt 69% so với Kế hoạch đề ra), số lượng học viên tham gia các lớp bồi dưỡng đạt 97,6%. Kinh phí thực hiện các lớp học là 924 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%. Năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 490 lượt học viên.

Báo cáo cũng đã đề cập đến những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình, từ đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất UBND tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh (từ tối đa 50% tổng kinh phí khóa học lên tối đa 100%) đối với khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh; không thu tiền từ phía doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã vì đây đều là những đơn vị nhỏ, không có nhiều kinh phí; đồng thời điều chỉnh kế hoạch đào tạo giai đoạn 2019-2020 theo hướng thống nhất để tránh trùng lặp.

Ông Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã ghi nhận sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh. Tuy nhiên, ông cũng cho biết, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, các doanh nhân còn hạn chế về vốn, khoa học công nghệ, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, nhất là kỹ năng quản lý doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức lớp học tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình bồi dưỡng doanh nhân của tỉnh để thu hút đông đảo học viên tham gia; tổ chức các khóa bồi dưỡng doanh nhân, doanh nghiệp theo nhóm ngành nghề, chú trọng các lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh; lựa chọn đơn vị tổ chức lớp học và đội ngũ giảng viên có kiến thức, kinh nghiệm. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân sắp xếp thời gian tham gia các khóa bồi dưỡng để góp phần quản trị điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả, bền vững hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế hiện nay.

Tính đến cuối Quý I/2019, trên địa bàn tỉnh có khoảng 11.600 doanh nghiệp còn hoạt động sản xuất, kinh doanh, với đội ngũ doanh nhân khoảng hơn 24.000 người. Một bộ phận doanh nhân đã thể hiện tính năng động, sáng tạo, từng bước nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Các doanh nhân có trình độ cao đã tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào công tác quản lý, hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời từng bước đảm nhận được các vị trí của chuyên gia nước ngoài. Sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã góp phần tích cực vào quá trình khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp lớn cho ngân sách, tạo việc làm cho khoảng 60% số lao động làm việc trong các thành phần kinh tế. Bên cạnh đó, các doanh nhân còn tích cực tham gia các chương trình xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa của tỉnh.

Thùy Dương