Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh.
04:34 | 11/04/2019 Print   E-mail    

Chiều nay (11/4), Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Dương Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 và thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thành Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

 

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính cho biết, hiện nay, Tỉnh có 25 Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (gọi tắt Quỹ) được quản lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 gồm: 11 Quỹ phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, 12 Quỹ phục vụ an sinh xã hội, 02 Quỹ khác. Trong đó, có 04 Quỹ có vốn và nguồn thu, nhiệm vụ chi lớn là Quỹ Đầu tư phát triển, Qũy Phát triển đất, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Phát triển nhà ở xã hội. Các Quỹ đều có quy định riêng về chế độ quản lý tài chính và hoạt động độc lập tương đối với ngân sách nhà nước. Trong năm 2018, có 02 Quỹ được NSNN cấp bổ sung vốn điều lệ (Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất); 01 Quỹ được NSNN cấp kinh phí trong quá trình hoạt động (Quỹ Hỗ trợ kinh tế tập thể).

Tổng số dư đầu năm 2018 của các Quỹ là 897.797 triệu đồng, trong đó chủ yếu của 04 Quỹ: Đầu tư phát triển, Phát triển đất, Bảo vệ môi trường và Phát triển nhà ở xã hội. Ước tính năm 2018 tổng số thu của các Qũy là 430.573 triệu đồng, trong đó NSNN cấp và hỗ trợ 320.000 triệu đồng. Tổng chi các Quỹ là 270.390 triệu đồng. Kết dư các Quỹ cuối năm 2018 khoảng 1.057.981 triệu đồng. Về cơ bản, các Quỹ đã thực hiện thu, chi theo đúng quy định và kế hoạch tài chính năm 2018 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN giai đoạn 2013-2018, các Quỹ của Tỉnh đã đảm bảo tính pháp lý, có những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo một số mục tiêu xã hội, tăng cường thu hút vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân, huy động thêm các nguồn tài chính hỗ trợ NSNN trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động các Quỹ cũng gặp một số khó khăn, bất cập như: chưa có khung chế tài để quản lý thống nhất các quỹ; công tác quản lý thu chi các quỹ còn bất cập, chưa được công khai, minh bạch,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long khẳng định, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức và xây dựng điều lệ hoạt động của các Quỹ theo hướng tinh gọn, tập trung theo từng lĩnh vực hoạt động; đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các quỹ tài chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý các Quỹ; thực hiện nghiêm chế độ công khai toàn diện, rộng rãi các hoạt động của các Quỹ. Ông đề nghị các Sở, ngành, địa phương thường xuyên rà soát những bất cập, cung cấp thực trạng hoạt động của các Quỹ để Đoàn giám sát của Đoàn Đại biếu Quốc hội tỉnh có căn cứ báo cáo với UBTVQH hướng dẫn tháo gỡ.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ, Phó Chủ tịch đã kiến nghị Đoàn giám sát một số nội dung như: xây dựng Luật Quản lý các Quỹ tài chính để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật; rà soát, tập trung các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN có cùng mục tiêu, thống nhất cơ chế và mô hình quản lý để từng bước sáp nhập các quỹ, xây dựng bộ máy chuyên trách, giảm chi phí quản lý, tập trung nguồn lực thực hiện; tăng tính độc lập của một số quỹ để tiến tới có khả năng tự cân đối, hạn chế tài trợ từ nguồn NSNN, giải thể các quỹ không có khả năng tài chính độc lập, hoạt động kém hiệu quả và sát nhập các quỹ mang tính chất đầu tư sinh lời;…

Nguyễn Thúy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn