Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo tình hình và kết quả xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh
11:21 | 11/04/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (11/4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình và kết quả xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, tính từ thời điểm lập Phương án xử lý dự án chậm triển khai (năm 2014), đến nay Tỉnh đã thực hiện chấm dứt hoạt động 138 dự án (35 dự án trong khi công nghiệp, 52 dự án nhà ở, khu đô thị và 51 dự án khác ngoài khu công nghiệp). Riêng trong Quý I/2019, Tỉnh chấm dứt hoạt động 01 dự án và chấm dứt hiệu lực pháp lý 01 chủ trương đầu tư do nhà đầu tư không tiếp tục triển khai thực hiện dự án và chậm triển khai thực hiện dự án. 

Tính từ thời điểm năm 2014 đến nay, Tỉnh đã thực hiện giãn tiến độ cho 69 dự án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai và đưa dự án vào hoạt động (13 dự án trong khu công nghiệp, 10 dự án nhà ở và 46 dự án thuộc lĩnh vực khác ngoài khu công nghiệp). Sau khi được gia hạn thời gian thực hiện, đến nay đã có 07 dự án đi vào hoạt động, 14 dự án đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư đang triển khai xây dựng theo tiến độ. Trong Quý I/2019, Tỉnh giãn tiến độ đầu tư cho 03 dự án. 

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đề xuất một số giải pháp thực hiện đối với các dự án chậm triển khai như: tập trung xử lý dự án chậm triển khai theo kế hoạch được phê duyệt; tiến hành rà soát tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh; đối thoại với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư; tiếp tục rà soát tình hình sử dụng đất của các dự án đã được nhà nước cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng; thúc đẩy công tác tạo đất sạch, tổ chức đấu giá các khu đất do nhà nước quản lý sau khi thu hồi dự án...

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long cho biết, quan điểm của Tỉnh là luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án, tuy nhiên, cũng sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các dự án sau khi đã thực hiện giãn tiến độ nhưng nhà đầu tư vẫn không thực hiện. Ông yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các dự án chậm triển khai nhất là về ký quỹ và việc thực hiện sau khi đã giãn tiến độ; rà soát lại các nhà đầu tư có tâm huyết, có năng lực để thực hiện các dự án; việc xử lý các dự án chậm triển khai phải công khai, khách quan, minh bạch. Bên cạnh đó, Ông cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, hoàn chỉnh lại báo cáo tham mưu UBND tỉnh.

Bích Thủy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn