Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải và kết nối doanh nghiệp logistic.
04:55 | 05/03/2019 Print   E-mail    

Chiều ngày 05/3, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải và kết nối doanh nghiệp logistic. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

 

 Toàn cảnh cuộc họp

Theo dự thảo, Hội nghị dự kiến tổ chức vào cuối tháng 03/2019 nhằm đánh giá về những kết quả đạt được sau 05 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng biển nhóm 5 và các bến cảng tại Cái Mép - Thị Vải; qua đó thông tin đầy đủ cho đại biểu về tình hình phát triển, đầu tư khai thác cảng biển và các chương trình phát triển dịch vụ logistic đang thực hiện. Trên cơ sở báo cáo đánh giá, phân tích thực trạng, thuận lợi và khó khăn, Hội nghị sẽ lấy ý kiến góp ý, đề xuất các cấp lãnh đạo về giải pháp cần tiếp tục thực hiện để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải và phát triển dịch vụ logistic trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đề nghị Sở Giao thông Vận tải tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Sở, ngành tại cuộc họp và bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị nêu trên, trong đó lưu ý rà soát lại danh sách khách mời, nội dung các bài tham luận…

Nguyễn Hằng

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn