Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho người dân 03 xã: Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc
03:38 | 20/02/2019 Print   E-mail    

Sáng ngày 20/02, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho người dân 03 xã Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc (Kế hoạch). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn thể, sở, ngành liên quan; UBND huyện Xuyên Mộc và 03 xã Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực trạng an sinh xã hội trên địa bàn 03 xã Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp hiện còn 953 hộ nghèo; trong đó hộ nghèo không có đất sản xuất có 382 hộ, số hộ khó khăn còn 596 hộ, hộ khó khăn do không có đất sản xuất có 311 hộ. Số người chưa có việc làm còn 1.398 người, nhu cầu học nghề có 543 người. Thu nhập bình quân đầu người của xã Hòa Hội đạt 37 triệu đồng/người/năm, xã Hòa Hiệp đạt 38 triệu đồng/người/năm, xã Xuyên Mộc đạt hơn 44 triệu đồng/người/năm. Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp còn 925 người. Số hộ chưa có nhà ở hoặc nhà tạm là 52 hộ, số hộ có nhà hư hỏng nặng buộc phải sửa chữa là 62 hộ. Số hộ thiếu nước sinh hoạt là 4.470 hộ, số hộ thiếu nước tưới tiêu là 521 hộ. Số hộ thiếu điện sinh hoạt là 181 hộ, số hộ thiếu điện sản xuất là 228 hộ.  

Để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân 03 xã này, UBND huyện Xuyên Mộc đã xây dựng Kế hoạch với mục tiêu chung là tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án có liên quan để cuối năm 2018 xã Xuyên Mộc được công nhận là xã nông thôn mới và đến cuối năm 2020 xã Hòa Hội và Hòa Hiệp được công nhận là xã nông thôn mới. Trong đó, mục tiêu ngắn hạn trong năm 2019 là nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giải quyết khó khăn cho người dân; đẩy mạnh toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu trung hạn đến năm 2020 sẽ tập trung đầu tư đồng bộ để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại 03 xã; phấn đấu tạo thêm 2.000 việc làm mới để giải quyết 100% nhu cầu việc làm cho người lao động trong độ tuổi lao động; vận động, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành lập mới trên địa bàn mỗi xã một hợp tác xã kiểu mẫu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; bổ sung quy hoạch và tiến hành đầu tư cụm tiểu thủ công nghiệp sạch trên địa bàn xã Hòa Hội với quy mô 70 ha; đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kênh mương tưới tiêu và hệ thống điện phục vụ sản xuất trên địa bàn 03 xã…

Để thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên, huyện Xuyên Mộc đề xuất các giải pháp chủ yếu như: điều tra, rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác tình hình an sinh xã hội trên địa bàn từng xã; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề; giải quyết việc làm; giải quyết nhu cầu đất sản xuất cho hộ nghèo, hộ khó khăn do thiếu đất sản xuất; giải quyết nhu cầu vay ưu đãi tín dụng và hỗ trợ phát triển sản xuất; kịp thời trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giải quyết khó khăn về nhà ở; giải quyết khó khăn về nguồn nước; giải quyết khó khăn về nguồn điện; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, phát triển các mô hình sản xuất; đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng…

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến đóng góp, phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch báo cáo Thường trực UBND tỉnh; trong đó lưu ý cần rà soát, bổ sung chính xác số liệu thực trạng an sinh xã hội trên địa bàn 03 xã nêu trên; bổ sung tình hình đã thực hiện các cơ chế chính sách an sinh xã hội trên địa bàn 03 xã trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ giải pháp thực hiện Kế hoạch nêu trên, Phó Chủ tịch đề nghị chia thành 02 nhóm giải pháp. Trong đó nhóm thứ nhất là ưu tiên đặc cách thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chương trình nông thôn mới, chương trình 135, chương trình nước sạch… Nhóm thứ hai là tập trung giải quyết việc làm tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn 03 xã Xuyên Mộc, Hòa Hội và Hòa Hiệp.

Nguyễn Hằng