Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  724341
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Thành ủy Vũng Tàu: Tăng cường rà soát, đánh giá cán bộ
09:47 | 08/03/2019 Print   E-mail    

Ngày 6-3, Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Đồng chí Nguyễn Đăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu năm 2018. ảnh: ĐOÀN DUNG
Đồng chí Nguyễn Đăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu năm 2018. ảnh: ĐOÀN DUNG

Theo báo cáo của Thành ủy Vũng Tàu, trong năm 2018, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 343 đảng viên mới (đạt 118,2% kế hoạch Tỉnh ủy giao), nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố lên 11.138 đảng viên.

Trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-1-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… 

Năm 2019, Thành ủy Vũng Tàu đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng: Chú trọng công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 và Kết luận số 17-KL/TW ngày 11-9-2017 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường rà soát, đánh giá cán bộ để bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng năng lực, sở trường và kịp thời xử lý cán bộ, công chức vi phạm hoặc không đáp ứng yêu cầu công tác; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên và sinh hoạt chi bộ.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018; 41 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018); 10 đơn vị và 22 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên năm 2018; 16 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên năm 2018.

Nguồn: www.baobariavungtau.com.vn