THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tập trung thực hiện công tác “Tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh” với các...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản hỏa tốc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Xây lắp - Dịch vụ Tân Thịnh đầu tư dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ Xuân – Châu Đức tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức.

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp năm học 2019 - 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh...

Đọc tiếp »

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu Sở...

Đọc tiếp »