Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phước An.
09:13 | 15/04/2019 Print   E-mail    

Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phước An. Là một đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có chức năng cung cấp nội dung chương trình, thiết bị, tài liệu dạy và học, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giáo dục, tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của người khuyết tật, Trung tâm chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giáo dục & Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở đặt tại số 53/3 Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm là: phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp; hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng; cung cấp nội dung chương trình, thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật, mức độ khuyết tật.

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

* Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phước An được đề xuất thành lập bởi Công ty TNHH Lan Lộc Tài. Vào năm 2012, Công ty này đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Trường mầm non hội nhập trẻ khuyết tật Phước An. Đến nay dự án đã đi vào hoạt động.

Báo cáo của Sở Nội vụ cho biết, theo ý kiến của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Công ty TNHH Lan Lộc Tài thì hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 12.000 người khuyết tật, trong đó có gần 1.500 trẻ em khuyết tật. Đại đa số các trẻ đều không được đến trường, các trẻ bị khuyết tật nặng không thể hòa nhập ở các trường bình thường. Đây là một thiệt thòi rất lớn cho các trẻ. Một số gia đình có điều kiện phải gửi con đi các thành phố khác nhưng chỉ được một thời gian do chi phí và điều kiện đi lại vất vả.

Để phát hiện, can thiệp và hỗ trợ kịp thời đối với trẻ khuyết tật thì việc thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là rất cần thiết. Ngoài ra, ngày 31/7/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hiệp quốc về quyền của người khuyết tật trên địa bản tỉnh, trong đó có nhiệm vụ xây dựng đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; tuy nhiên, đến nay Tỉnh vẫn chưa thành lập trung tâm nào. Vì vậy, các cơ quan chức năng (Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố Vũng Tàu) đều ủng hộ đối với việc thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phước An.

(Nguồn các văn bản: 798/QĐ-UBND; 658/TTr-SNV)