Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Khẩn cấp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
06:04 | 11/03/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn cấp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để chủ động phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách để khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện khẩn số 1237/CĐ- BNN-TY ngày 22/02/2019; Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số 130/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu yêu cầu các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khẩn trương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tham mưu và đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện, xã để kịp thời triển khai hoạt động khi có dịch bệnh xảy ra cho phù hợp với tình hình và diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo, điều hành các hoạt động chống dịch tại địa phương.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện phương án xử lý ổ dịch, tiêu hủy heo và sản phẩm heo bệnh, tổ chức khoanh vùng ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp và các biện pháp chống dịch theo các tình huống cụ thể.

- Hướng dẫn biểu mẫu thống nhất để các địa phương thống kê tổng đàn heo hiện nuôi trên địa bàn.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các ban ngành, địa phương xây dựng và triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu Phi xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng Đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh và bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có thông tin từ các địa phương; tổ chức tập huấn kỹ thuật cho hệ thống cán bộ nông nghiệp và thú y của địa phương.

- Khẩn trương xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện khẩn cấp các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh hiện nay. Trong đó chú ý tập trung các nội dung trọng tâm sau:
  + Kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm heo ra vào tỉnh.
  + Tăng cường công tác tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật phòng chổng dịch (tập huấn, hội đàm, thông tin truyền thông, in áp phích, tờ bướm tuyên truyền,...).
  + Tổ chức sát trùng, tiêu độc.
  + Kiểm tra, kiểm soát kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, buôn bán sản phẩm heo.

- Tổng hợp báo cáo thực trạng chăn nuôi của các địa phương, xây dựng phương án xử lý, ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến dịch bệnh, kết quả triển khai công tác phòng chống dịch của các ban ngành, địa phương để báo cáo và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt heo, tránh gây hoang mang trong xã hội.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí, chọn địa điểm chôn, tiêu hủy heo và sản phẩm heo nhiễm bệnh nhằm đảm bảo không ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước.

4. Sở Tài chính:

-Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi của các Sở, ngành và địa phương trong trường hợp vượt quá khả năng cân đối kinh phí của các đơn vị, địa phương.

-Tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất Chính phủ xem xét, bổ sung nguồn kinh phí từ Trung ương khi dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, vượt quá khả năng cân đối kinh phí của tỉnh.

5. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông (hoặc ủy quyền cho Công an cấp huyện) bố trí cán bộ trực 24/24 thường xuyên tại các trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông của tỉnh (Xà Bang - Châu Đức, Bình Châu - Xuyên Mộc, Mỹ Xuân - Phú Mỹ) để phối hợp với cán bộ Thú y kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh trên các Quốc lộ 51, 55, 56.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện các hành vi vi phạm như vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có dấu hiệu mắc bệnh, mang mầm bệnh hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển, không rõ nguồn gốc..., chủ động phối hợp với cơ quan Thú y xử lý nghiêm theo quy định.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ heo, sản phẩm của heo nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển, giết mổ trái phép; có biện pháp giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa, đồng thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng tổ chức đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh bằng đường thủy, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm như Bến Đá, Bến Đình (Vũng Tàu), Cái Mép (Phú Mỹ), Bến Đầm (Côn Đảo). Nếu phát hiện các hàng vi vi phạm như vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có dấu hiệu mắc bệnh, mang mầm bệnh hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển, không rõ nguồn gốc... Chủ động phối hợp với cơ quan Thú y xử lý nghiêm theo quy định.

7. Cục Quản lý thị trường tỉnh:

Chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Thú y, Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, lưu thông, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, kip thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

- Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh động vật nói chung và phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh về hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây dựng và ban hành ngay kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với khả năng bệnh dịch tả heo Châu Phi xâm nhập vào địa bàn.

- Tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn heo cụ thể theo số trại, số hộ chăn nuôi của từng địa phương (cấp thôn, xã, huyện) để có số liệu ước tính chính xác kinh phí ứng phó, xử lý và kiểm soát kịp thời khi dịch bệnh xảy ra; đồng thời báo cáo số liệu tổng hợp điều tra về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước ngày 20/3/2019.

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật cấp huyện, xã; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác tại tuyến xã.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân lực, kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra.

- Rà soát, dự phòng các phương án tiêu hủy, nơi chôn, đốt heo, sản phẩm của heo nếu phát hiện dương tính hoặc nghi nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi, đặc biệt là trong trường hợp phải tiêu hủy số lượng lớn (trang trại tập trung hoặc nhiều ổ dịch nhỏ lẻ); bao gồm cả nhân lực, hóa chất, dụng cụ, phương tiện vận chuyển,...

-Thiết lập hệ thống giám sát tình hình chăn nuôi, dịch bệnh trên đàn heo tại địa phương đến tận thôn, ấp nhằm sớm phát hiện các ổ dịch, kịp thời thông báo ngay cho cơ quan chuyên ngành Thú y các cấp để tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi mắc bệnh, chết không rõ nguyên nhân hoặc mắc các bệnh khác liên quan như Lở mồm long móng, dịch tả cổ điển, tai xanh,...

- Tiếp tục tuyên truyền người chăn nuôi triển khai các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm khác theo quy định, chủ động phòng bệnh bằng cách rắc vôi bột các lối ra vào chuồng nuôi, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào cơ sở chăn nuôi. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân biết đây là bệnh không lây lan sang người để người chăn nuôi và người dân không hoang mang dẫn đến tình trạng bán chạy đàn heo nuôi hoặc tẩy chay không sử dụng sản phẩm từ heo.

- Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi cam kết và thực hiện 5 không: Không dấu dịch; không mua bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết; không giêt mổ, tiêu thụ heo bệnh, heo chết; không vứt heo bệnh, heo chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt cho heo.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch hoặc có dấu hiệu mắc bệnh. Rà soát các chợ, điểm trung chuyển, tập kết heo sống trên địa bàn.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra động vật đưa vào các cơ sở giết mổ trên địa bàn; xử lý các trường hợp giết mổ trái phép.

* Cùng với chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi như nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã quyết định thành lập 03 Tổ kiểm tra liên ngành kiểm dịch động vật tại các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông trên địa bàn tỉnh (thuộc huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ). Mỗi Tổ liên ngành chia ca trực 24/24 giờ mỗi ngày; thời gian hoạt động bắt đầu từ ngày ban hành quyết định đến khi hết ngày công bố tình hình dịch bệnh ổn định theo đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ kiểm tra liên ngành được giao nhiệm vụ:

- Phòng ngừa, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc vận chuyển, kinh doanh động vật, các sản phẩm động vật nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch thú y và các vi phạm khác có liên quan;

- Kiểm tra số lượng, chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo Giấy chứng nhận kiểm dịch; mã số, dấu, tem vệ sinh thú y; dấu niêm phong, kẹp chì phương tiện vận chuyển; Kiểm tra tình trạng sức khỏe của động vật; thực trạng vệ sinh thú y của sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển; xác nhận đã kiểm tra động vật, sản phẩm động vật nếu đạt yêu cầu; trường hợp không đạt yêu cầu thì tạm đình chỉ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và xử lý theo quy định của pháp luật

- Kiểm tra lâm sàng đối với động vật, thực trạng vệ sinh thú y của sản phẩm động vật vận chuyển, phát hiện động vật, sản phẩm động vật bệnh, không rõ nguồn gốc, xác định vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định; Tổ chức hướng dẫn và xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý; Tổ chức, hướng dẫn vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển; Thực hiện tuyên truyên nhằm nâng cao nhận thức cho chủ hàng, chủ phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật trên gia súc, gia cầm theo quy định.

- Buộc chủ hàng, chủ phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật phải chấp hành sự kiểm tra và xử lý của Trạm kiểm dịch theo quy định.

 

Dịch tả heo Châu Phi (African Swine Fever - ASF) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi loài heo (bệnh không lây nhiễm và gây bệnh cho người). Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Hiện nay chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh Dịch tả heo Châu Phi. Vi rút gây ra bệnh Dịch tả heo châu Phi có sức đề kháng cao trong môi trường. Sau khi khỏi bệnh lâm sàng, heo vẫn có khả năng mang vi rút suốt đời. Do vậy nếu để xảy ra bệnh Dịch tả heo Châu Phi sẽ gây tác hại rất lớn cho ngành chăn nuôi và rất khó để loại trừ được mầm bệnh.

Bệnh dịch tả heo Châu Phi đến nay đã lây lan khoảng 20 quốc gia và đã có hơn 1,08 triệu con heo buộc phải tiêu hủy. Tại Việt Nam, Dịch tả heo Châu Phi đã xuất hiện tại 202 hộ, 64 thôn, 33 xã, 14 huyện của 07 tỉnh/thành gồm Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nam và Hải Dương, buộc phải tiêu hủy hơn 4.200 con heo bị bệnh. Do vậy, nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng trong thời gian tới và khả năng xâm nhiễm vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là rất cao.

 

(Nguồn: Công văn 1822/UBND-VP; Quyết định 479/QĐ-UBND; Kế hoạch 130/KH-UBND)

 

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn