Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh BR-VT.
11:15 | 06/02/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quy định này là cơ sở để lựa chọn dự án đầu tư, nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí được ban hành ở bước xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc các khu, vùng đất được quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lĩnh vực ưu tiên xét chọn

Ở lĩnh vực trồng trọt sẽ ưu tiên các dự án:
- Sản xuất giống và ứng dụng rộng rãi các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng chống chịu sâu bệnh, thời tiết khắc nghiệt, tập trung vào các đối tượng chủ lực như giống rau, củ, quả các loại, hồ tiêu, nấm, cây dược liệu... phục vụ cho người dân, xuất khẩu và thay thế nhập khẩu;
- Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, an toàn và hiệu quả cao, áp dụng quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), VietGAP, tập trung vào các loại cây ăn quả và cây công nghiệp chủ lực;
- Sản xuất rau an toàn, hoa cao cấp trong nhà màng, nhà lưới, nhà kính;
- Nhân giống và sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu quy mô tập trung.

Ở lĩnh vực chăn nuôi sẽ ưu tiên các dự án:
- Sản xuất giống vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, tập trung vào một số loại vật nuôi chủ lực như: Bò, heo (lợn), gia cầm;
- Chăn nuôi gia cầm, lợn, bò quy mô công nghiệp.

Ở lĩnh vực thủy sản sẽ ưu tiên các dự án:
- Nhân nhanh và sản xuất giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao, tập trung vào một số đối tượng thủy sản chủ yếu như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, các loại cá nước ngọt, cá biển có giá trị cao, nhuyễn thể hai mảnh vỏ;
- Nuôi thâm canh, siêu thâm canh, tự động kiểm soát và xử lý môi trường bằng các công nghệ tiên tiến (chemicalfog, biofloc, lọc sinh học) trong nuôi trồng một số loài thủy sản như: Cá, tôm.

Trong lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản sẽ ưu tiên các dự án:
- Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong vận hành chế biến và bảo quản sau thu hoạch;
- Ứng dụng công nghệ chiếu xạ, công nghệ xử lý hơi nước nóng, công nghệ xử lý nước nóng, công nghệ sấy lạnh, sấy nhanh trong bảo quản nông sản.

Công nghệ ưu tiên xét chọn

Áp dụng theo quy định tại Phụ lục Danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.

Tiêu chí xét chọn

Các tiêu chí xét chọn dự án được thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Quy định này cũng xác định ưu tiên thực hiện thêm tiêu chí tổ chức liên kết giữa nhà đầu tư với nhà khoa học, nhà nông, nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, Quy định nêu cụ thể quy mô và vốn đầu tư của dự án để xem xét, lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư.

Quy định cũng đưa ra thang bảng điểm tiêu chí xét chọn dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch để tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên muốn thực hiện dự án ở cùng vị trí đầu tư.

(Nguồn: Quyết định 165/QĐ-UBND)