PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn tỉnh...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND Quy định thời gian và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 về Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh...

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 (có hiệu lực từ ngày 10/4/2019) sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số chính sách khuyến...

Đọc tiếp »

Quy định về kiểm toán nội bộ; Quy định về lãi suất chơi họ; mức phí trước bạ mới đối với nhà đất, ôtô; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản;...

Đọc tiếp »